WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства - Реферат

Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства - Реферат

розраховується за формулою:
(6.31)
де - об'єм сфери (у нашому випадку =0,5236).
Зіставлення результатів виконаних розрахунків наведено в табл.6.7.
Таблиця 6.7
Оцінка конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта
Господарюючий суб'єкт Відносна конкурентоспроможність, %
"Підприємство" 22,632
"Конкурент" 36,494
"Ідеальний варіант" 74,775
Таким чином, на підставі виконаних розрахунків можна констатувати меншу конкурентоспроможність підприємства, порівняно з найбільш значущим конкурентом.
І.В. Скопіною наведена оцінка конкурентоспроможності підприємств-виробників хутряних виробів з використанням методу експертної оцінки [255]. Охарактеризуємо етапи даної методики.
1. Підбір експертів. Нижня оцінка чисельності груп експертів залежить від числа оцінюваних параметрів ; верхньою межею чисельності груп експертів є потенційно можливе число груп експертів .
2. Визначення структури і складу групи експертів (в групу підбираються експерти необхідної спеціалізації і кваліфікації).
3. Для кожного досліджуваного параметра (оцінки) визначається середньостатистичне значення:
, (6.32)
де - сума оцінок, даних - му параметру всіма експертними групами; - число експертних груп оцінюючих - й параметр; - число експертних груп, що беруть участь в оцінці; - номери експертної групи (від 1 до ); - номери параметрів оцінки.
Для встановлення ступеня узгодженості думки експертних груп визначають статистичні величини: дисперсію, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.
4. За базу порівняння конкурентоспроможності кожного параметра взято максимальний рівень всіх показників, рівний 100 балам, при цьому крива, що описує положення підприємства на ринку матиме вид рівностороннього багатокутника. Визначаючи відношення площ, описаних кривими, побудованими на основі експертних оцінок за кожним підприємством, до площі базового багатокутника, отримаємо коефіцієнти, що визначають тим самим підсумкову рейтингову оцінку підприємств, за якою визначаємо конкурентну позицію підприємства:
, (6.33)
де - площа, описана кривою, побудованою на основі експертних оцінок по -му - підприємству; - площа базового багатокутника.
Площу базового багатокутника визначаємо за формулою:
, (6.34)
де - відстань від центру до вершини багатокутника; - кут між двома довколишніми променями (= ); - кількість параметрів.
Площу, описану кривою, побудованою на основі експертних оцінок по кожному підприємству знаходимо за формулою:
, (6.35)
де - площа - трикутника, сторонами якого є два відрізки, рівні рейтинговим оцінкам параметрів на двох довколишніх променях третій відрізок, що сполучає їх кінці.
Площа - трикутника знаходимо за формулою:
, (6.36)
де , - експертні оцінки параметрів на двох довколишніх променях.
Таким чином, рейтингова оцінка конкурентоспроможності підприємства визначається за формулою:
(6.37)
При аналізі рейтингових оцінок виділяємо три зони: 1 зона - зона домінування; 2 зона - міцні і сприятливі позиції; 3 зона - нежиттєздатні позиції.
Дану методику можна використовувати для рейтингової оцінки як різних напрямів діяльності господарюючих суб'єктів, власне господарюючих суб'єктів, так і для регіональних товарних ринків в цілому. Результати оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку дозволяють формувати ефективні напрями розвитку підприємств. Розраховані додатково імовірнісні оцінки, які виводяться відповідно до ринкової ситуації, дозволяють чисельно порівняти ризик і обґрунтовано вибрати відповідну стратегію ринкової поведінки.
Белоусов В.Л. пропонує здійснити розрахунок конкурентоспроможності фірми для аналізу конкурентоспроможності маркетингової діяльності, групуючи критерії конкурентоспроможності за окремими елементами комплексу маркетингу: продукт, ціна; доведення до споживача просування продукту (маркетингові комунікації) [41]. Пропонується наступна система показників:
1. За продуктом:
Коефіцієнт ринкової частки розраховується за формулою:
, (6.38)
де ОП -обсяг продаж продукту фірми; - загальний обсяг продаж продукту на ринку.
Коефіцієнт показує частку, яку фірма займає на ринку.
Коефіцієнт передпродажної підготовки розраховується за формулою:
, (6.39)
де - сума витрат на передпродажну підготовку; - сума витрат на виробництво (придбання) продукту та організацію його продаж.
Показник характеризує зусилля фірми до зростання конкурентоспроможності за рахунок покращення передпродажної підготовки. У випадку, якщо продукт не вимагає передпродажної підготовки за звітний період, то приймається за 1.
Коефіцієнт зміни обсягу продажу розраховується за формулою:
, (6.40)
де - обсяг продаж на кінець звітного періоду; - обсяг продаж на початок звітного періоду.
Коефіцієнт показує зростання (зниження) конкурентоспроможності фірми за рахунок зростання продаж.
2. За ціною:
Коефіцієнт рівня цін розраховується за формулою:
, (6.41)
де - максимальна ціна товара на ринку; - мінімальна ціна товару на ринку; - ціна товару, встановлена фірмою.
Коефіцієнт показує зростання (зниження) конкурентоспроможності фірми за рахунок динаміки цін на продукт.
3. За доведення продукту до споживача:
Коефіцієнт доведення продукту до споживача розраховується за формулою:
, (6.42)
де - коефіцієнт зміни обсягу продаж; - сума витрат на функціонування системи збуту на кінець звітного періоду; - сума витрат на функціонування системи збуту на початок звітного періоду.
Показує зусилля фірми до підвищення конкурентоспроможності за рахунок покращення збутової діяльності.
4. За просування продукту:
Коефіцієнт рекламної діяльності розраховується за формулою:
(6.43)
де - витрати на рекламну діяльність на кінець звітного періоду; - витрати на рекламну діяльність на початок звітного періоду.
Характеризує зусилля фірми до зростання конкурентоспроможності за рахунок покращення рекламної компанії.
Коефіцієнт використання персональних продаж розраховується за формулою:
, (6.44)
де - сума витрат на оплату праці торгових агентів на кінець звітного періоду; - сума витрат на оплату праці торгових агентів на початок звітного періоду.
Характеризує зусилля фірми до зростання конкурентоспроможності за рахунок зростання персональних продаж із залученням торгових агентів.
Коефіцієнт використання зв'язків з громадськістю розраховується за формулою:
, (6.45)
де - витрати на зв'язки з громадськістю на кінець звітного періоду; - витрати на зв'язки з громадськістю на початок звітного періоду.
Характеризує зусилля фірми до зростання конкурентоспроможності за рахунок покращення зв'язків з громад кістю.
Підсумовуючи вищеперелічені коефіцієнти і знаходячи середньоарифметичну величину, визначимо підсумковий показник конкурентоспроможності маркетингової діяльності для конкретного продукту - коефіцієнт маркетингового тестування конкурентоспроможності :
(6.46)
де - загальна кількість показників у чисельнику (в даному випадку, 8)
Слід зазначити, що більшість коефіцієнтів мають різні величини для різних продуктів. Тоді для

 
 

Цікаве

Загрузка...