WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства - Реферат

Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства - Реферат

підприємства з більшою часткою ринку в конкурентній боротьбі переважні. Отже, кількісна міра, що характеризує реальне положення підприємства в конкурентному середовищі, - частка ринку - виступає як висота піраміди, як оптимальний кількісний параметр.
Обчислення об'єму піраміди характеризує реальний результат оцінки конкурентоспроможності підприємства, тобто величина цього параметра визначає кількісну оцінку конкурентоспроможності. Оскільки підставу піраміди формують шість векторів-променів, що визначають внутрішню конкурентоспроможність підприємства, то її величину можна визначити за формулою:
, (6.27)
де - площа підстави піраміди (багатокутника конкурентоспроможності продукції); - кут між векторами в багатокутнику (підставі), оскільки векторів в моделі шість, то кут буде рівний .
Кожен вектор в своєму граничному значенні є радіусом круга, відповідним максимальному значенню (ідеальний варіант) оцінного показника (рис.6.3).
Використовуючи параметри внутрішньої конкурентоспроможності підприємства і результуючого параметра , перетворимо запропонований вираз, тоді кінцева формула оцінки конкурентоспроможності підприємства матиме наступний вигляд:
, (6.28)
Де - оцінка конкурентоспроможності промислового підприємства.
Рис.6.3. Графічна інтерпретація моделі оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства
Універсальний характер даної моделі дозволяє варіювати номенклатуру оцінюваних параметрів, виходячи з інформаційних можливостей, рівня кваліфікації експертів, ступеня спеціалізації виробництва. Такий методичний підхід дає можливість аналізувати вплив окремих чинників, що забезпечують конкурентне положення підприємства на ринку, а також оцінювати можливі наслідки їх зміни в майбутньому.
Ринок є саморегулюючою та збалансованою системою, що відображає взаємини споживачів і товаровиробників, з позицій об'єктивної оцінки відповідності характеристик платоспроможного попиту і виробничих можливостей, коли за допомогою комерційних операцій досягається компромісне рішення, що задовольняє всіх учасників процесу ринкового обміну. Ідеальне уявлення про ринкову рівновагу графічно можна інтерпретувати як сферу, яка характеризується як геометрична фігура, що володіє незмінним центром тяжіння. Порівняння положення господарюючого суб'єкта в загальній моделі ринкової рівноваги дає можливість кількісної оцінки його конкурентних позицій і обґрунтування стратегічних перспектив його функціонування. Питома вага конкретного товаровиробника на ринку дає можливість інтерпретувати його реальні позиції в порівнянні з конкурентами на товарному ринку. Такий підхід є методичною основою для обґрунтування прийнятного сценарію ринкової поведінки підприємства.
Модель дозволяє оцінити не тільки внутрішні можливості підприємства, але і дійсну реакцію ринку на можливий (передбачуваний) сценарій його поведінки в конкретній ситуації. Використання даної моделі в практичних цілях забезпечує зниження ризиків управлінських рішень і може служити основою для оцінки їх ефективності. Запропонована методика прийнятна для обґрунтування рішень щодо управління поточною діяльністю підприємства, а також виступати аргументом, підтверджуючим доцільність інвестиційних рішень.
Ідеальний варіант моделі для ринку монополії має наступний вигляд: всі шість значень внутрішніх конкурентних переваг дорівнюють максимальному значенню. У моделі значення висоти дорівнює 0,65, оскільки чинним законодавством держава в рамках антимонопольного регулювання встановлює граничні значення концентрації виробництва в руках окремого товаровиробника (65%) (рис.6.4).
Рис.6.4. Ідеальний варіант моделі монопольного ринку
Модель досконалої конкуренції може бути представлена як сфера, що складається з рівних між собою секторів. Як приклад використання методики оцінки конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта пропонується розглянути ситуацію, коли на площині сфери відкладаються дві "піраміди" з -ї кількості учасників (рис.6.5).
Рис.6.5. Ідеальний варіант моделі ринку досконалої конкуренції
Модель розроблена за допомогою комп'ютерної програми "MATHCAD Professional 2001".
Розглянемо основні етапи побудови моделі. Перший етап - введення даних тих, що характеризують внутрішні конкурентні переваги (табл.7.2). Як об'єкт дослідження пропонується оцінити конкурентоспроможність "підприємства", його основного "конкурента" і як базовий варіант "ідеальний варіант".
Другий етап - побудова багатокутника внутрішніх конкурентних переваг для"підприємства", "конкурента" і "ідеального варіанту". Багатокутник будується за наступними правилами:
" коло ділиться радіальними оцінними шкалами на рівні сектори, кількість яких дорівнює кількості критеріїв (у нашому випадку шість секторів);
" по мірі видалення від центру кола значення критерію поліпшується;
" шкали усередині оцінного кола градуюють ся так, щоб всі значення лежали усередині оцінного круга (у нашому випадку максимальне значення - 1).
Таблиця 6.5
Показники конкурентоспроможності "підприємства", "конкурента", "ідеального варіанта"
Внутрішні конкурентні переваги "Підприємство" "Конкурент" "Ідеальний варіант"
1. Конкурентоспроможність виробу 0,35 0,55 1
2.Фінансовий стан підприємства 0,35 0,55 1
3. Ефективність маркетингової діяльності 0,35 0,55 1
4. Рентабельність продаж 0,35 0,55 1
5. Імідж (марочний капітал) підприємства 0,35 0,55 1
6. Ефективність менеджменту 0,35 0,55 1
Примітка: у таблиці не повинно бути "абсолютних" нулів, проте допускається використання значень близьких до нуля (напр. 0,0000001), що обумовлене особливостями, пов'язаними, з розрахунком об'ємів геометричних тіл. "SUBJECT" привласнюється "0", якщо ми будуємо багатокутник внутрішніх конкурентних переваг для "підприємства" і "1" - для "конкурента".
Даний метод дозволяє визначити узагальнений критерій внутрішньої конкурентоспроможності підприємства:
, (6.29)
де площа багатокутника певного господарюючого суб'єкта (площа багатокутника дорівнює сумі площ шести його секторів); площа одиничного круга (у нашому випадку радіус оцінного круга рівний 1, отже ).
Порівнюємо площі і отримуємо наступні результати (табл.6.6).
Третій етап - побудова імітаційної моделі ринкової рівноваги в умовах конкурентного суперництва товаровиробників (сфери) на основі оцінки конкурентоспроможності конкретного господарюючого суб'єкта: завдання координат точок для побудови сфери; градуювання; розробка матриці даних; розробка формул для обчислення об'ємів; визначення значення радіусу сфери; інтерпретація моделі "Ринкова оцінка конкурентних позицій підприємства"; обчислення об'єму сфери; обчислення об'єму вписаної в сферу геометричної фігури, що характеризує конкурентоспроможність господарюючого суб'єкта; визначення відношення об'єму вписаної фігури до об'єму сфери.
Таблиця 6.6
Рівень внутрішньої конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта
Господарюючий суб'єкт Рівень, %
"Підприємство" 10,13
"Конкурент" 25,02
"Ідеальний варіант" 82,70
Кількісно конкурентоспроможність можна розрахувати як суму об'ємів шести секторів фігури вписаною в сферу:
(6.30)
де - сектори, на які поділена вписана піраміда.
Відносна конкурентоспроможність господарюючого суб'єкта

 
 

Цікаве

Загрузка...