WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Якість товару – основний важіль забезпечення його конкурентоспроможності - Реферат

Якість товару – основний важіль забезпечення його конкурентоспроможності - Реферат

із складністю і багатофункціональністю призначення більшості різновидів продукції, при оцінці її якості необхідно застосовувати саме комбінування різних методів.
Велику роль у забезпеченні якості і, як наслідок, конкурентоспроможності продукції відіграють стандартизація, сертифікація та системи управління якістю.
Стандартизація - це діяльність по встановленню у нормативних документах певних вимог (норм, правил та характеристик) з метою забезпечення:
" безпеки продукції (послуг) для оточуючого середовища, життя, здоров'я та майна споживачів;
" технічної та інформаційної сумісності;
" взаємозамінності продукції;
" якості продукції та послуг у відповідності до рівня розвитку науки, техніки та технології;
" єдності вимірів;
" безпеки господарських об'єктів з урахуванням ризику виникнення природних та техногенних катастроф і інших надзвичайних ситуацій.
Стандарт - документ, яким визначається (нормується) предмет, що стандартизують. Він є не тільки технічним, але й державним документом. Стандарти містять у собі повну характеристику товару:
" технічні умови його виготовлення;
" правила приймання;
" сортування;
" пакування;
" маркування;
" транспортування;
" зберігання.
При оцінці якості товару насамперед визначається його відповідність стандартам. Відповідність стандартам - регламентований споживчий параметр, порушення якого зводить конкурентноздатність товару нанівець.
Сертифікація - це процедура підтвердження відповідності, шляхом якої незалежна від виробника (продавця, виконавця) та споживача (покупця) організація документально засвідчує, що продукція відповідає встановленим вимогам (рис.5.5).
Рис.5.5. Значення сертифікації в діяльності підприємства
Розвинена національна сертифікація слугує інтересам споживача, захищаючи його від низькоякісної, а то й просто шкідливої для здоров'я продукції. Сертифікація продукції є не стільки засобом контролю, скільки фактором економічного регулювання якості, елементом ринкових відносин.
Система якості - це сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю.
Проблема якості й конкурентноздатності продукції носить у сучасному світі універсальний характер. Масове виробництво продукції високої якості - один з вагомих критеріїв розвитку будь-якого суспільства. Однак відомо, що суттєва частка підприємств України випускають та реалізують продукцію з порушенням стандартів та інших нормативних документів. І відшкодування за рахунок винуватців заподіяної таким чином шкоди є процесом вкрай складним та довгим.
Основною метою управління конкурентоспроможністю товару виступає оптимізація співвідношення його ціни та якості.
Численні маркетингові дослідження показали, що, здійснюючи покупку, більшість покупців орієнтується на критерій "ціна - якість". Розуміння "гарної якості" у різних людей суттєво відрізняється: для одних - надійність, для інших - краса, для третіх - екстравагантність і т.п. Але алгоритм вибору в більшості випадків однаковий. Людина зважує, чи "досить якості" йому запропонували за дану ціну.
При виборі товару, споживач свідомо або несвідомо враховує експлуатаційну якість товару, порівнює його граничну корисність (цінність) з витратами, пов'язаними з експлуатацією виробу.
Якість => Задоволеність споживача => Цінність / Вартість
Отже, для того, щоб товар був конкурентоспроможним, необхідно оптимізувати всі ланки виробничого циклу товару так, щоб ціна продукції відповідала її якості, а також рівню сервісу, та щоб товар був доступним для споживача.
Згідно традиційного уявлення про процес підвищення якості, для забезпечення переваг товару, що поставляється, за рівнем ціни, якості, умовами поставки й сервісу виробник змушений, як правило, витрачати додаткові кошти, що виділяються ним із прибутку, і, як результат, підвищувати ціну продукції.
Ланцюжок збільшення витрат в зв'язку з покращенням якості товару і в результаті підвищення його ціни зображено на рис.5.6.
Рис.5.6. Традиційне уявлення про зв'язок рівня якості продукції, витрат на його забезпечення та обсягів реалізації
Отже, зі зростанням вимог споживачів до якості продукції, неминуче зростає її ціна та собівартість. Ця залежність зображена на рис.5.7.
Частина діаграми між кривими собівартості й ціни виробу, яка обмежена точками їхнього перетину Q1 й Q2, відображає величину прибутку. Точку найбільшого віддалення кривих Q0 можна назвати якістю продукції, що забезпечує найбільший прибуток, тобто оптимальним рівнем якості.
Рис.5.7. Залежність собівартості й ціни виробу від рівня його якісних характеристик (концепція оптимального рівня якості).
Q1 - Q2 - зростання збитків у сфері експлуатації (зростають витрати на ремонт й обслуговування);
Q3 - Q4 - непомірне зростання собівартості (витрат).
Однак наявність на ринку збуту конкуруючих виробів іноді змушує підприємство змінювати тактику: або зупинитися на якості продукції Q3, виробляючи товари високого класу й жертвуючи деякою часткою власного прибутку, або зважитися прийняти якість Q2 з низькою собівартістю. Все це - питання маркетингової стратегії й тактики підприємства.
Щоб товар купувався споживачем за більш високою ціною, виробнику необхідно підвищити економічний ефект споживання (цінність) продукту
Есп= P/С max ,
зумовлений відношенням сумарної цінності товару (Р) до повних витрат на придбання й використання товару (С) (рис.5.8)
Рис.5.8. Логіка процесу підвищення економічного ефекту від споживання продукту
Рівень ціни виробництва безпосереднім чином визначає цінову конкурентноздатність товару. Зрозуміло, що чим нижче цей рівень (рівень ціни виробництва), тим вищою може бути конкурентноздатність виробленої продукції на ринку. В свою чергу рівень конкурентноздатності продукції справляє багатовекторний вплив на діяльність підприємства та його ринкову позицію (див. рис5.9).
Рис.5.9. Вплив підвищення якості та конкурентоспроможності продукції на діяльність підприємства
ЛІТЕРАТУРА
1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО "Типография "НОВОСТИ"", 2000. - 256 с.
2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-208 с.
3. Ансофф И., Макдоннелл Э.Дж. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.
4. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. - К.: Таксон, 2004. - 704 с.
5. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин. Под ред. О. П. Глудкина. - М.: Горячая линия - Телеком, 2001. - 600 с.
6. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. - СПб.: Б. и., 2000. - 284 с.
7. Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях /Гос. ун-т управления; Нац. фонд подготовки кадров. - М.: ОАО "Типография "Новости", 2000. - 432 с.
8. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг - М : Юрайт-М, 2001. - 224 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...