WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Методи оцінки конкурентоспроможності продукції - Реферат

Методи оцінки конкурентоспроможності продукції - Реферат

методом за 10-бальною шкалою;
" наявність будь-якого пристрою (антиблокувальної системи, подушок безпеки, електропідігрівачів дзеркал тощо) оцінюється одиницею, що лежить, його відсутність - нулем, що співпадає з центром кола;
" для порівняння продуктів-конкурентів їх радари будуються на одному і тому ж колі.
Рис.5.2. Радар конкурентоспроможності автомобілів загальнотрнаспортного прзначення вантажопід'ємністю 10 т
Узагальнений критерій конкурентоспроможності товару розраховується по формулі:
, (5.14)
де - площа радара, що відповідає певному виду продукції, ; - загальна площа оцінного круга, рівна , де - радіус оцінного кола, .
Матричний метод оцінки рівня конкурентоспроможності товару має сенс охарактеризувати на конкретному прикладі, за який обрано так звану "Матрицю Нільсена". В основу методу покладено використання таблиці оцінки комерційного успіху нового товару, що розроблена аналітиками маркетингової фірми "А.С.Нільсен". Зазначений підхід передбачає:
" комплексну оцінку конкурентоспроможності з використанням сукупності групових критеріїв - товарних, збутових, ринкових, виробничих;
" градацію рівня комерційного успіху по трьох групах - "нижче середнього", "середній", "вище середнього";
" характеристику ознак по кожному одиничному критерію товару, що аналізується, для віднесення до однієї з груп.
У табл. 5.9 наведено форму модифікованої матриці Нільсена, в якій якісну оцінку по трьох групах комерційного успіху доповнено кількісною 100-бальною оцінкою, при чому в межах кожної категорії для підвищення точності оцінка надана у інтервалах: 0-40 балів - для категорії "нижче середнього", 40 - 70 балів - для категорії "середній", 70-100 балів - для категорії "вище середнього". Оцінка комплексного споживчого показника здійснювалась розрахунковим, а інші критерії - експертним методом.
Таблиця 5.9
Принциповий вигляд матриці Нільсена
Критерії конкурентоспроможності Коефіцієнт вагомості групового критерію Приналежність товарів-конкурентів до категорії
"нижче середнього" "середній" "вище середнього"
1. Якість товару
1.1. Комплексний споживчий показник якості
1.2. Інформативність
1.3. Споживча новизна
1.4. Імідж
2. Ціна споживання товару
Серед розрахункових методів найбільш поширеним є метод середньозваженого арифметичного, метод аналізу ієрархій. На практиці матричні та графічні методи, як правило, комбінують із розрахунковими.
На рис.5.3 наведено результати оцінки конкурентоспроможності комп'ютерних моніторів розрахунково-графічним методом на основі конкретної методики [8]. Комп'ютерна програма, що лежить в основі, дозволила наочно зіставити товари як за окремими критеріями, так і за узагальнюючим показником. Для забезпечення зіставності порівнюваних характеристик різнорідні показники переводяться у відносні, які порівнюються не з одним аналогом-лідером, а з безліччю аналогів. Значення відносних показників даються в безрозмірній шкалі від 0 до 1; близькі до одиниці, відповідають вищій якості.
Рис. 5.3. Профілі конкурентів
Вертикальна вісь - відносна оцінка критеріїв (0-1), горизонтальна - коди (номери) відповідних критеріїв. Графік являє собою кілька ламаних ліній (профілів конкурентів), число яких дорівнює числу вибраних для порівняння аналогів, а число вершин (відносна оцінка конкретного аналога по відповідному критерію) - числу критеріїв, за якими проводиться порівняння. Щільне розташування профілів вказує на достатньо жорстку конкуренцію виробників. За даними рис.6.3 дві фірм не мають жорсткої конкуренції.
Процес оцінки рівня конкурентоспроможності товару умовно може бути розбитий на три стадії:
1. Вибір товарів-аналогів.
2. Формування номенклатури критеріїв конкурентоспроможності.
3. Визначення рівня конкурентоспроможності товару.
Загальна схема оцінки конкурентоспроможності промислової продукції. Оцінка конкурентоспроможності промислової продукції є вихідним елементом для виробничо-господарської діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. Вивчення конкурентоспроможності повинно проводитись безперервно та систематично на всіх етапах життєвого циклу продукції, що дає можливість своєчасного прийняття рішення про оптимальні зміни товарного асортименту, необхідність пошуку нових ринків для виробничих товарів, розробки та виробництва нових і модернізованих виробів, розширення та створення виробничих потужностей тощо.
Показники конкурентоспроможності промислової продукції - сукупність критеріїв кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності товару. Для оцінки рівня конкурентоспроможності застосовують систему одиничних, групових (збірних, узагальнених, комплексних) та інтегральних показників.
Оскільки конкурентоспроможність товару характеризує не власне його якість, а ступінь відповідності якості даного товару показникам якості аналогічного за призначенням товару конкурента, то оцінка конкурентоспроможності товару має на меті зіставлення значень показників якості продукції підприємства з показниками якості товару конкурента (базовим або еталонним зразком). Причому вибір товару-еталону виступає одним з найбільш відповідальних етапів процедури оцінки конкурентоспроможності товару. Правильність результату, отриманого під час оцінки конкурентоспроможності, в значній мірізалежить від вибору оцінної бази. Як базові можуть бути вибрані наступні параметри: потреба покупців; конкуруючий товар; гіпотетичний зразок товару; група аналогічних товарів; величина корисного ефекту.
Таким чином, оцінка конкурентоспроможності товару проводиться шляхом зіставлення параметрів аналізованої продукції з параметрами бази порівняння. При цьому можуть використовуватися диференціальний, комплексний і змішаний методи оцінки (табл.5.10).
Таблиця 5.10
Методи оцінки конкурентоспроможності товарів
Методи
Диференціальний метод
Метод оцінки конкурентоспроможності базується на використані і співставленні одиничних параметрів аналізованої продукції та бази порівняння. Якщо за базу оцінки береться потреба, розрахунок одиничного показника конкурентоспроможності здійснюється за формулою:
, (5.15)
де - одиничний параметричний показник конкурентоспроможності по -му параметру ; - величина -го параметра для продукції, що аналізується; - величина -го параметра, за якого потреба задовольняється повністю; - кількість параметрів.
Оскільки параметри можуть оцінюватися різним способом, то при оцінці за нормативними параметрами одиничний показник приймає лише два значення - 1 або 0. Якщо аналізована продукція відповідаєобов'язковим нормам і стандартам, показник рівний 1, якщо параметр продукції в норми і стандарти не укладається, - рівний 0. При оцінці за технічними й економічними параметрами одиничний показник може бути більше або рівний одиниці, якщо базові значення параметрів встановлені нормативно-технічною документацією, спеціальними

 
 

Цікаве

Загрузка...