WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Методи оцінки конкурентоспроможності продукції - Реферат

Методи оцінки конкурентоспроможності продукції - Реферат

придатність товару (відношення до товару); - важливість мотиву для споживача; - суб'єктивна оцінка придатності товару для задоволення мотиву .
З точки зору товару використання моделі пов'язане з безліччю проблем (мотиви, важливі для товару, часто буває важко визначити, оцінка визначається суб'єктивними поглядами експертів; вислови опитуваних не дають вказівки на те, які характеристики про продукт повинні бути змінені; немає порівняння з ідеальними характеристиками.
Переваги методу: кожному товару може бути поставлено у відповідність будь-яке число, що значно полегшує порівняння їх конкурентоспроможності (чим більше число, тим більш конкурентноздатний продукт). Недоліки: складно визначити й оцінити найважливіші для продукту характеристики з погляду споживача; немає порівняння з ідеальними характеристиками товару).
Існує ще одна модель, схожа з моделлю Розенберга, але має більш практичний характер. Значення окремих мотивів визначається опосередковано, через конкретні характеристики продукту [176]:
, (5.10)
де - оцінка споживачами марки ; - важливість характеристики марки з погляду споживачів; - оцінка характеристики марки з погляду споживачів.
Модель ґрунтується на передумові, що кожна характеристика бажана і одночасно чим вища оцінка, тим краще.
Модель з ідеальною точкою
[Дихтиль] Особливість методу - введення додаткової компоненти - ідеальної величини характеристики товару:
, (5.11)
де - оцінка споживачами марки ; - важливість характеристики ; - оцінка характеристики марки з погляду споживачів; - - ідеальне значення характеристики марки з погляду споживачів; - параметр, що означає при постійну, а при - спадаючу граничну користь.
Сенс цієї формули: порівняно з іншими товарами, перевагу слід надати цьому товару якщо його віддалення від ідеальної точки менше.
Переваги: метод дає уявлення про ідеальне, с точки зору споживача, продукт; дозволяє визначити ступінь відхилення даного продукту від ідеалу, що і визначає його конкурентоспроможність. Недоліки: складність у визначенні характеристик ідеального і даного товару; використання експертних оцінок.
Закінчення табл.5.9
Оцінка на основі рівня продаєж [213] Критерій визначення рівня конкурентоспроможності - відносна частка продажу оцінюваного товару, порівняного з товаром-конкурентом:
, (5.11)
де - обсяги продажу оцінюваного товару та -го аналога.
Апріорно рівень конкурентоспроможності товару можна оцінити як імовірність того, що на даному ринку довільний споживач, здійснюючи купівлю, віддасть перевагу даному товару вказаному -му його конкуренту-аналогу. Імовірність - це перевага одного товару (продукції, що оцінюється) перед іншим товаром ( -м його аналогом). Таку апріорну оцінку можна одержати за допомогою експертних методів.
Знайдені тим або іншим способом значення переваги товарів дозволяють обчислити апріорні оцінки очікуваної частки продажу на даному ринку продукції й її аналогів:
; (5.12)
, (5.13)
де - очікувані частки продажу відповідно оцінюваної продукції й -го аналога; - число аналогів-конкурентів; - перевага оцінюваної продукції щодо -го аналога; - перевага -го щодо -го аналога.
У знаменнику формули (6.12) до 1 додається сума відношення величин переваги аналогів перед оцінюваною продукцією до переваги продукції перед аналогами. Аналогічні суми відносин переваги пар товарів фігурують у формулі (6.13). Всі вказані величини визначаються для даного ринку в даний період.
Переваги методу: формули дозволяють визначити позицію товару на ринку, що у результаті відображає конкурентоспроможність товарів як здатність протистояти конкурентам, займаючи й утримуючи певну позицію на конкретному ринку; метод враховує вплив різних чинників зовнішнього середовища. Недоліки: статичність моделі; основу методу складають експертні оцінки.
Приклад 5.1 [9]. На ринку існує три товари-конкуренти, обсяги продаж яких на ринку відповідно 20, 30, и 50% його ємності (тобто обсяги співвідносяться як 2:3:5, а частки продаж складають величини . На ринок постачається нова продукція (об'єкт оцінки), для прогнозування конкурентоспроможності якої було проведено експертне опитування з 10 чоловік. Кожному експерту було задано одне питання: "Якому з двох товарів Ви віддасте перевагу, здійснюючи купівлю на даному ринку в даний період - тому, що оцінюється або продукції конкурента?" Це питання задавалося кожному експерту тричі - для порівняння оцінюваної продукції з кожним з конкурентів. У результаті опитування виявилося, що при порівнянні з першим аналогом товару, що оцінювався віддали перевагу 5 експертів, при порівнянні з другим - 8, а при порівнянні з третім - 4. Враховуючи, що відношення , де - число експертів, що віддали перевагу продукції, яка оцінюється - апріорна оцінка переваги нової продукції відносно кожного -го аналога-конкурента, знаходимо наступні оцінки: .
Знаходимо апріорну (прогнозовану) оцінку очікуваної частки продаж нової продукції на даному ринку:
За розрахунками ємність ринку з новим товаром можливо прийняти кратною 15 одиниця, а обсяги продаж будуть співвідноситися як . Тобто, очікувані частки продаж складуть , тобто поява нового товару на ринку веде до зміни співвідношення обсягів і часток продаж всіх товарів. Це пояснюється перерозподілом попиту на товари в зв'язку їх переваги в нових умовах ринку.
Графічний метод оцінки конкурентоспроможності товару базується на побудові багатокутника конкурентоспроможності. На рис.5.1 співставленні багатокутники конкурентоспроможності двох фірм за восьми критеріями. Відповідно, кожній з восьми осів з використанням певного масштабу виміру відмічаються крапки, що відповідають значенням критеріїв. Лінія, що проходить через них, утворює багатокутник. Але описаний метод не дозволяє встановити значення узагальненого критерію конкурентоспроможності і відповідно її рівня.
Рис.5.1. Багатокутники конкурентоспроможності
Більш досконалий графічний метод наведений на рис.5.2 [8], на якому представлено два багатокутники - радари, побудовані на 23 осях, що відповідають 23 одиничним критеріям. Радар конкурентоспроможності побудовано за наступними правилами:
" коло ділиться радіальними оцінними шкалами на рівні сектори, число якихрівне числу критеріїв;
" у міру віддалення від центру кола значення критерію покращується;
" шкали на радіальних прямих градуюються так, щоб всі значення критеріїв лежали усередині оцінного кола;
" естетичність і ергономічність визначається експертним

 
 

Цікаве

Загрузка...