WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Методи оцінки конкурентоспроможності продукції - Реферат

Методи оцінки конкурентоспроможності продукції - Реферат

для проведення факторного аналізу (величина показника конкурентоспроможності повинна бути статистично значущою величиною, варіабельною, чутливого до зміни параметрів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства).
Для визначення рівня конкурентоспроможності продукції на практиці застосуються різноманітні методи. Вибір конкретного методу (методики) визначення конкурентоспроможності залежить від специфіки продукту (споживчий товар чи продукція промислового призначення), обсягів доступної інформації, терміновості отримання результатів оцінки, аудиторії, на яку вони розраховані, ресурсних (у т.ч. бюджетних) обмежень тощо. Методи оцінки конкурентоспроможності товару можна класифікувати за певними критеріями (табл.5.7).
Таблиця 5.7
Методи оцінки конкурентоспроможності товару
Критерій Види методів
Принцип, що використовується " органолептичні, регістраційні, вимірювальні, соціологічні (застосовуються при оцінці одиничних критеріїв конкурентоспроможності);
" експериментальні (застосовуються при оцінці одиничних критеріїв конкурентоспроможності, а також у рамках споживчої експертизи, дозволяють оцінити рівень якості товарів в реальних умовах експлуатації; мають високу достовірність, хоча трудомісткі і тривалі; особливо цінні результати порівняльних випробувань, які передбачають перевірку товару в реальних умовах експлуатації;
" розрахункові (застосовуються для визначення групового і узагальненого критеріїв);
" статистичні (використовуються при оцінці конкурентоспроможності товарів за результатами їх продажу (виявлення "лідерів продажу"), послуг зв'язку, установ культури);
" аналітичні (широко використовуються при оцінці групових критеріїв, зокрема продукції конкурентів);
" маркетингові (використовується для визначення поширеного критерію конкурентоспроможності - частки на ринку групи товарів, товаровиробників, організацій сфери послуг).
Номенклатура критеріїв " прямі (засновані на номенклатурі критеріїв, що включає як мінімум якість (рівень якості) і ціну, і дозволяють розраховувати інтегральний показник якості або оцінювати відношення якість/ціна.);
" непрямі (засновані на номенклатурі, що включає один з двох основних критеріїв - якість або ціну чи інші критерії, які опосередковано характеризують якість або відношення якість/ціна (для непрямої оцінки споживачем конкурентоспроможності ряду послуг (медичних і туристичних, з ремонту, будівництва житла) використовується критерій "імідж", за яким опосередковано судять про якість послуг; приклад опосередкованої характеристики "якість - ціна" легкових автомобілів - ступінь їх угону))
Стадії ЖЦ товару на період оцінки " методи, що застосовуються на стадіях проектування та виготовлення продукції (використовуються для прогнозування конкурентоспроможності, визначення шляхів підвищення якості і зниження ціни споживання нових зразків товарів (на випробувальній базі виробника, як правило, проводяться порівняльні випробування проектованого зразка і зарубіжних аналогів за всіма основними показниками якості)
" методи, що застосовуються на стадіях реалізації та експлуатації (використовують торгові і споживчі організації (у торгових організаціях оцінюють конкурентоспроможність на основі обсягу продажу, рівня реалізації, швидкості продажу товарів-аналогів)
Ступінь врахування різноманітних якісних і цінових аспектів товару " метод визначення конкурентоспроможності продукції шляхом її порівняння з продукцією конкурентів за рівнем якості;
" метод визначення конкурентоспроможності продукції шляхом врахування лише одного, найбільш важливого якісного показника, і продажної ціни;
" метод визначення конкурентоспроможності продукції шляхом аналізу обґрунтованого переліку значущих якісних показників та повних витрат споживача на придбання та використання (споживання) продукції
Спосіб відбору значущих якісних та цінових аспектів товару " відбір здійснюється суб'єктами оцінки;
" відбір здійснюється на основі опитування експертів (у т.ч. фахівців зі збутових і виробничих підрозділів підприємства,
" представників керівництва тощо);
" відбір здійснюється на основі опитування репрезентативної вибірки споживачів;
За показниками, на основі яких здійснено оцінку " диференційований;
" комплексний;
" змішаний
Форма представлення результатів оцінки " розрахунково-аналітичний метод, у т.ч. розрахунок інтегрального показника як: співвідношення групових якісного та цінового показників; добутку індексів по всіх значущих показниках якості і витрат споживання; сумування зважених оцінок по всіх значущих показниках якості і витрат споживання;
" матричний метод ("Матриця Нільсена" тощо);
" графічний метод ("Багатокутник конкурентоспроможності" тощо).
Найбільш відомі на сьогодні моделі та методи оцінки конкурентоспроможності продукції можна розділити на дві групи: аналітичні і графічні методи. Опис аналітичних методів оцінки конкурентоспроможності наведено в табл.5.8.
Таблиця 5.8
Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів
Метод Характеристика методу
Розрахунково-аналітичний метод [8]. Найчастіше розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності товару (Kінт) здійснюють за формулою:
(5.4)
де ІТП - індекс технічних параметрів (індекс якості); ІЕП - індекс економічних параметрів (індекс цін).
Для розрахунку індексу технічних параметрів використовують формулу:
, (5.5)
де - одиничний показник і-го технічного параметра; - коефіцієнт вагомості -го параметра.
Численні одиничні показники технічних параметрів визначаються таким чином:
, (5.6)
де Роцін - значення конкретного параметра оцінюваного виробу; - значення цього ж параметра базового виробу.
Для розрахунку індексу економічних параметрів використовують формулу:
(5.7)
де - ціна споживання відповідно оцінюваного та базового виробів, що розраховується у наступний спосіб:
(5.8)
де Цпродажу - продажна ціна товару; - сумарні витрати споживання, пов'язані з експлуатацією товару протягом усього періоду його служби.
Якщо Kінт>1, то оцінюваний товар вважається більш конкурентоспроможним, ніж товар-аналог, обраний базу для порівняння; якщо Kінт1, цілеспрямовано збільшуючи ІТП та зменшуючи ІЕП.
Переваги: достатньо просте порівняння з товарами-конкурентами; загальний аналіз робиться на основі аналізу окремих показників. Недоліки: застосування експертного методу, важкість у визначенні параметрів та їх значимості.
Продовження табл.5.9
Модель Розенберга [24]. Модель виходить з того, що споживачі оцінюють товари з поглядуїх придатності для задоволення своїх потреб. Вона виражається формулою:
, (5.9)
де - суб'єктивна

 
 

Цікаве

Загрузка...