WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Методи оцінки конкурентоспроможності продукції - Реферат

Методи оцінки конкурентоспроможності продукції - Реферат

стандартизації, уніфікації, експлуатаційні й капітальні витрати споживача та ефект, одержуваний під цих витрат у вигляді обсягу виконаної роботи, а термін служби автомобіля характеризує період, протягом якого можна одержувати доходи. Якщо при заданій нормі дисконту позитивний, впровадження нового виробу є ефективним і може розглядатися питання про його прийняття або подальший розгляд. Чим більший, тим виріб економічніший, конкурентоспроможніший. Величина насамперед визначається техніко-експлуатаційною досконалістю виробу. Порівнянню мають підлягати товари одного класу і призначення при однакових умовах експлуатації. При розрахунках грошових потоків необхідно враховувати динаміку експлуатаційних витрат і продуктивності пової техніки в міру їх старіння.
Цінність показника істотно підвищується від використання для його розрахунку ціни виробу. За однакових значень експлуатаційних витрат, продуктивності, терміну служби, за однакової якості порівнюваних виробів саме ціна виступає вирішальним критеріальним показником - чисельно вираженим прототипом широко застосовуваного умовного оцінного показника ціна/якість. Виробник для підвищення конкурентоспроможності своєї продукції повинен прагнути підвищити виробу за рахунок поелементного зниження експлуатаційних витрат, ціни, підвищити при цьому за рахунок оптимальною добору технічних і експлуатаційних параметрів його продуктивність.
має низку похідних від нього оціночних критеріїв: індекс рентабельності інвестицій (Profitability Index) - ; внутрішня норма прибутковості (Internal Ruff of Return) - ; модифікована внутрішня норма прибутковості (Modified Internal Rate of Return) - ; термін окупності (Payback Period) - ; дисконтований термін окупності (Discounted Payback Period ) -- ; коефіцієнт ефективності інвестицій (Accounting Rate of Return) - , що доповнюють з різних точок зору оцінку ефективності нового виробу.
Конкурентоспроможність споживчих товарів, економічну користь яких важко визначити (легковий автомобіль), можна оцінити показником дисконтова них чистих витрат - (Discounted Net Present Value), який що дорівнює сумі дисконтованих експлуатаційних поточних витрат та інвестицій , пов'язаних з цим товаром [126]:
, (5.42)
де - термін служби об'єкта; - період інвестування; - поточний період; -- річні експлуатаційні поточні витрати суб'єкта господарювання.
У складі враховуються експлуатаційні поточні втрати та податки і по суті, є сумою одноразових і поточних витрат за термін служби товару, приведеною до початковою періоду інвестування. За допомогою критерію можна оцінити конкурентоспроможність як інвестиційних, так і споживчих товарів (вантажних і легкових автомобілів). У випадку, коли товар інвестиційний, поточні виграти мають бути зменшені на суму амортизаційних відрахувань.
Критерій при оцінці конкурентоспроможності виробу має і недоліки: ряд показників виробу, такі як естетичність, дизайнерські рішення, зручність управління, безпека, відповідність нормативно-правовим документам, прийнятим на обраному сегменті ринку тощо залишаються поза полем зору; сама процедура розрахунку дуже складна і вимагає велику кількість вихідної інформації прогнозного характеру.
За ринкових високо конкурентних умов кожен техніко-експлуатаційний параметр (ТЕП) виробу мас важливе значення, і не можна особливо виділяти якийсь із них. З урахуванням цього пропонується ще одни підхід до виміру конкурентоспроможності - метод "профілів" [126].
Профіль - графічне зображення обраних техніко-економічних показників продукції за визначеними правилами (табл.5.13). Профіль продукції може бути використаний для оцінки її рівня конкурентоспроможності шляхом порівняння профілів конкурентних товарів, побудованих на тому ж оцінному полі.
Таблиця 5.13
Профіль конкурентоспроможності товару
Техніко-економічний показник Профіль показників
Мінімальне значення показника Фактичне значення показника Максимальне значення показника
Показник 1
Показник…
Показник…
Показник…
Показник… 0
0
Показник…
Показник…
Показник
Н
Для побудови профілю товару вибираються найбільш значимі з точки зору споживачів ТЕП і прямокутне оціночне поле. Оціночне поле поділяється на рівні частини, де - число обраних ТЕП . Виходячи з положення, що у конкурентоспроможного об'єкта усі властивості мають бути на високому рівні, вагомість усіх ТЕП вважається однаковою. Ширина оціночного поля - обирається довільно. Кожен ТЕП об'єкта - відкладається на поділеній шкалі, причому, чим значення показника якісно краще, тим правіше на ділильній шкалі воно розташовуються. Чим більша площа профілю (заштрихована частина оціночної площі), тим конкурентоспроможність об'єкта більша
Koeфіцієнт конкурентоспроможності виробу визначаться як відношення площі профілю й оціночною прямокутного поля:
(5.43)
Площа, обмежена профілем, розраховується за формулою:
, (5.45)
де - відстань між ділильними шкалами (вибирається довільно); - координати вершини профілю.
Площа оціночного поля дорівнює:
. (5.46)
З формул (6.43-6.45) коефіцієнт конкурентоспроможності дорівнює:
. (5.47)
При побудові профілю показники можна групувати за характерними ознаками чи властивостями виробу. Тоді можна визначити коефіцієнт конкурентоспроможності виробу за даною групою показників.. Наприклад, усі показники економічності виробу групуються, і за профілем розраховується коефіцієнт кoнкypентоспроможності виробу щодо економічної ефективності.
Для оцінки конкурентоспроможності виробу з точки зору продавця важливо пам'ятати, що на сучасному ринку фірми намагаються продавати не окремі товари, а весь комплекс пов'язаних з товарами послуг, важливих для покупців. Отже він оцінює конкурентоспроможність із зовсім нових, більш прийнятних для нього і більш важких для виробника позицій.
ЛІТЕРАТУРА
1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО "Типография "НОВОСТИ"", 2000. - 256 с.
2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-208 с.
3. Ансофф И., Макдоннелл Э.Дж. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.
4. Борисенко З.М. Основиконкурентної політики: Підручник. - К.: Таксон, 2004. - 704 с.
5. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин. Под ред. О. П. Глуд-кина. - М.: Горячая линия - Телеком, 2001. - 600 с.
6. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. - СПб.: Б. и., 2000. - 284 с.
7. Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях / Гос. ун-т управления; Нац. фонд подготовки кадров. - М.: ОАО "Типография "Новости", 2000. - 432 с.
8. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг - М : Юрайт-М, 2001. - 224 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...