WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Методи оцінки конкурентоспроможності продукції - Реферат

Методи оцінки конкурентоспроможності продукції - Реферат

порівнюваних магазинах. Для цього розраховувався середній індекс цін товарів, що реалізуються, для кожного магазина [8]:
1. Розрахунок індивідуальних індексів цін за всіма найменуваннями товарів, що входять в набір кожного з трьох магазинів за формулою:
, (5.40)
де - індивідуальний індекс ціни певного найменування; - фактичне значення ціни певного найменування; - найменше значення ціни певного найменування в одному з трьох порівнюваних магазинів, що приймається за базу для порівняння і рівне одиниці.
2. Визначення середнього індексу цін для кожного магазина за формулою середньої зваженої арифметичної:
, (5.41)
де - середній індекс цін; - число найменувань товарів в наборі.
Запропонована методологія дозволяє: виявити кращі та гірші організації з позиції вимог споживачів і тим самим допомагає покупцям в компетентному виборі виконавця послуги - продавця; провести самооцінку торгових організацій з метою визначення резервів поліпшення якості торгового обслуговування.
Має свої особливості і оцінка конкурентоспроможності сучасних торгових об'єктів - мережі супермаркетів. Кожен магазин оцінюється за 100-бальною шкалою на основі наступних групових і відповідно одиничних критеріїв [9]:
" умови обслуговування, зокрема стан торгового залу (чистота, якість викладки, привабливість товару, доступ до цінників);
" культура обслуговування (ввічливість і письменність продавців-консультантів, їх готовність допомогти покупцю);
" асортимент, зокрема повнота виходячи з кількості найменувань якої-небудь групи товарів, узятої вибірково у всіх магазинах округу;
" середня ціна (порівнювалися ціни на одні і ті ж найменування товарів у всіх магазинах округу);
З наведеного переліку критеріїв видно, що якість товару не враховувалася, оскільки адміністрація подібних магазинів суворо контролює терміни придатності. Якби стояло завдання порівняти послуги супермаркетів і послуги наметів продуктового ринку біля метро, то цей критерій, безумовно, виявився б головним; при цьому виникла б також необхідність врахувати інший не менш важливий критерій - точність зважування.
Особливості оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг (на прикладі вузів). Специфіка освітніх послуг полягає в тому, що їх конкурентоспроможність може бути оцінена з позиції трьох суб'єктів: абітурієнтів, працедавців, державних замовників (Міносвіти України або іншого міністерства, що має мережу вузів).
Оцінка конкурентоспроможності з позиції абітурієнтів проводиться з урахуванням типажу кандидата в студенти: за метою освіти (перша освіта; друга освіта; додаткова освіта);за мотивацією (потреба в знаннях; престижність; відстрочка від служби; отримання диплома ("скориночки"); кар'єрне зростання); за формою навчання (денна; вечірня; заочна); за рівнем доходу (мало-, середньо-, високозабезпечений); за ступенем підготовленості (слабко-, середньо- і добре підготовлений).
Можна виділити 11 критеріїв конкурентоспроможності: 1) імідж; 2) наявність підготовки по нових перспективних спеціальностях і напрямах; 3) вартість навчання; 4) наявність конкурсного відбору; 5) місцеположення вузу; 6) сприяння випускникам в працевлаштуванні; 7) відстрочка від армії, наявність військової кафедри; 8) організація практики (стажування за кордоном); 9) визнання диплома за кордоном; 10) наявність гуртожитку; 11) інформативність (якість проспекту вузу як носія інформації про його конкурентні переваги, а також наявність відомостей про вуз в ЗМІ і якість інформації про нього).
Тип абітурієнта визначає широту номенклатури критеріїв і їх вагомість. Наприклад, при оцінці вузу з позиції потенційних вечірників і заочників з номенклатури слід виключити критерії 6-8,10. Хоча в переліку в явній формі немає критерію "рівень якості послуги", що надається, але він незримо присутній в критеріях 1, 3, 9. Найбільш вагомою опосередкованою характеристикою якості підготовки є імідж вузу.
Оцінка конкурентоспроможності з позиції роботодавця може бути представлена наступними критеріями: востребованость (частка випускників, що знайшли роботу за фахом через три місяці після закінчення; заробітною платою випускників; кар'єрним ротом випускників (збільшення заробітної плати за три роки). Вказана номенклатура взята із зарубіжної практики рейтингової оцінки шкіл бізнесу. Роботодавці при оцінці шкіл бізнесу базуються на даних опитування їх випускників, тобто тих, хто вже скористався послугами цих учбових закладів.
Оцінка конкурентоспроможності з позиції державного замовника. Якщо розглядати цю оцінку з позиції основного замовника спеціалістів - Міністерства освіти і науки України, то можливо використання номенклатури критеріїв, що складається з дев'яти груп: штатний професорсько-викладацький склад; професорсько-викладацький склад за сумісництвом; студенти і аспіранти; робота наукових рад вузу; обсяг наукових досліджень в звітному році; видавнича діяльність за останні два роки; бюджетні асигнування і основні фонди; передача грошових коштів; гуртожитки, їдальні, профілакторії, спортивні споруди. Перераховані характеристики, по суті, є груповими критеріями. Розгорнена номенклатура включає 45 одиничних критеріїв. Рейтинг вузів розраховується на основі їх звітності за допомогою розрахунково-аналітичного методу.
Інтегрована оцінка конкурентоспроможності освітніх послуг [8] . Цінність даної методики полягає в тому, що вона сполучає підходи трьох зацікавлених сторін - роботодавців, замовників і абітурієнтів. Перелік критеріїв конкурентоспроможності вузів: індекс громадської оцінки; кількість згадувань у вітчизняній пресі; індекс міжнародного визнання; конкурс в аналізованому році; середній бал шкільних атестатів; середній бал літньої екзаменаційної сесії; середній бал випускних іспитів; відсоток випускників, що отримали з відзнакою; відсоток випускників, що поступили в аспірантуру або магістрат в аналізованому році; відсоток випускників, працевлаштованих за фахом післявипуску; число викладачів з розрахунку на 100 студентів; відсоток кандидатів і докторів наук до загального числа викладачів; відсоток учбового навантаження, виконаного штатними викладачами; число дійсних членів і членів-кореспондентів державних академій.
Для нової техніки інвестиційного призначення конкурентоспроможність може бути оцінена комплексним критерієм "чиста поточна вартість" (Net PresentValue), що дорівнює різниці сумарних дисконтованих чистих грошових потоків та інвестицій , пов'язаних з цим товаром [126]:
, (5.42)
де - термін служби об'єкта; - період інвестування; - поточний період.
- чисте грошове надходження після сплати податків у рахунок суб'єкта господарювання перераховане дисконтуванням на початковий період здійснення інвестицій.
Показник враховує результати від експлуатації інвестиційної продукції, одноразові й поточні витрати за весь життєвий цикл продукції, показує приріст капіталу інвестора.
- комплексний показник, який включає показники призначення, надійності, технологічності,

 
 

Цікаве

Загрузка...