WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Методи оцінки конкурентоспроможності продукції - Реферат

Методи оцінки конкурентоспроможності продукції - Реферат

зваженої якості продукції -го виду:
(5.34)
8. За результатами обробки даних робимо висновок про конкурентоспроможність продукції конкретного виду на певному ринку. Найбільш конкурентоспроможною є продукція, що має найменшу ціну одиниці зваженої конкурентоспроможності.
Специфіка послуг роздрібної торгівлі полягає в тому, що вони надаються і споживаються в основному одночасно і не підлягають зберіганню. Послуги, як правило, базуються на прямих контактах між виробниками і споживачами. Тому в торгівлі відбувається певне відособлення послуг від упредметнених товарів, реалізація яких пов'язана з торговим посередництвом і можливостями зберігання. Послуги роздрібної торгівлі - це виробництво таких споживних вартостей, які в процесі діяльності підприємств роздрібної торгівлі не набувають упредметненої форми і задовольняють матеріально-побутові потреби суспільства [69].
Етапи комплексної оцінки конкурентоспроможності послуг роздрібної торгівлі:
1. Визначення переліку одиничних, комплексних і узагальнених показників, необхідних і достатніх для оцінки конкурентоспроможності послуги роздрібної торгівлі.
2. Визначення коефіцієнтів вагомості всіх показників конкурентоспроможності послуги
3. Встановлення базових значень одиничних показників.
4. Визначення виду залежності між показниками конкурентоспроможності і їх оцінками.
5. Вимірювання одиничних показників конкурентоспроможності чи їх бальна оцінка.
6. Обчислення оцінок окремих одиничних і комплексних показників конкурентоспроможності послуги торгівлі порівнюваних магазинів.
7. Визначення узагальненого показника конкурентоспроможності послуги торгівлі порівнюваних магазинів.
8. Визначення відносної вартості товарів в порівнюваних магазинах.
9. Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності послуги кожного магазина.
10. Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності послуги роздрібної торгівлі.
Для забезпечення зіставності умов порівняльного аналізу доцільно вибрати магазини, що належать до одного виду (підприємство роздрібної торгівлі, класифіковане за асортиментом товарів) і типу (підприємство роздрібної торгівлі певного виду, що класифікується за торгівельною площею і формами торгового обслуговування) підприємств роздрібної торгівлі. Як об'єкти дослідження роздрібної торгівлі можуть бути прийняті магазини продторгу (фірмові молочні магазини, універсальні магазини тощо).
Методика оцінки конкурентоспроможності послуги роздрібної торгівлі прямим, розрахунковим методом на основі інтегрального показника якості [8]. Узагальнений показник якості послуги торгівлі визначається методом середнього зваженого арифметичного. Як і у разі розрахунку узагальненого показника якості товару, при оцінці послуги виконуються послідовно наступні операції: вибір критеріїв і їх оцінка, визначення вагомості критеріїв, розрахунок узагальненого критерію.
Узагальнений показник включає п'ять комплексних показників конкурентоспроможності послуги роздрібної торгівлі: якість реалізовуваних товарів; раціональність асортименту товарів; культура обслуговування; умови обслуговування; доступність послуги. Значення комплексних показників визначалося як сума одиничних показників (табл.5.12).
Таблиця 5.12
Комплексні показники конкурентоспроможності послуг
Показники Характеристика
Якість товарів, що реалізуються Визначається органолептичними, фізико-хімічними і/або іншими методами; повинен відповідати вимогам стандартів, в яких встановлений перелік кількісних характеристик якісних ознак
Раціональність асортименту товарів Характеризується наступними одиничними показниками:
Повнота асортименту - здатність набору товарів однорідної групи задовольняти однакові потреби; характеризується кількістю видів, різновидів і найменувань товарів однорідної групи і може бути дійсною (фактична кількість видів, різновидів і найменувань товарів однорідної групи) і базовою (кількість товарів, що регламентується або запланована).
Коефіцієнт повноти товарів визначається за формулою:
(5.35)
Широта асортименту - кількість видів, різновидів і найменувань однорідних і різнорідних товарів; характеризується двома абсолютними показниками - дійсною (фактична кількість видів товарів) і базовою (прийнятою за основу для порівняння, регламентованою нормативами або технічними документами, або максимально можлива) широтою, а також коефіцієнтом широти. Коефіцієнт широти ( ) визначається за формулою:
(5.36)
Стійкість асортименту - здатність набору товарів задовольняти попит на одні і ті ж товари. Коефіцієнт стійкості визначається за формулою:
(5.37)
Новизна асортименту - здатність набору товарів задовольняти потреби, що змінилися, за рахунок нових товарів. Новизна характеризується дійсним оновленням - кількістю нових товарів в загальному переліку і ступенем оновлення, який виражається через відношення кількості нових товарів до загальної кількості найменувань товарів (або дійсній широті). Коефіцієнт новизни визначається за формулою:
(6.38)
Структура асортименту характеризується питомою часткою кожного виду і/або найменування товару в загальному наборі; показники структури асортименту можуть мати натуральний і грошовий вираз і носять відносний характер; розраховуються як відношення кількості окремих товарів до сумарної кількості всіх товарів, що входять в асортимент :
(5.39)
Культура обслуговування Визначається одиничним показником "Майстерність обслуговуючого персоналу". Це уміння найбільшою мірою врахувати індивідуальні запити споживача. До складу критерію включаються наступні одиничні показники: ввічливість; охайність; уважність, тобто уміння звернути увагу покупця на надходження особливого (смачного, свіжого, модного, нового) товару, уміння підібрати покупцю оптимальний варіант товару тощо
Умови обслуговування Визначаються одиничними показниками:
" матеріально-технічна база підприємства (регламентована стандартами, нормами, правилами);
" категорія підприємства;
" зручність для споживача (місця відпочинку у приміщенні магазина, прийом і зберігання речей покупців тощо);
" дегустація (примірка, показ у дії) продукту;
" консультація фахівця тощо
Доступність послуги Включає одиничні показники:
" витрати грошових коштів;
" витрати часу на отримання довідки про місцезнаходження;
" витрати часу на проїзд домагазина;
" витрати часу на очікування обслуговування;
" витрати часу на доставку;
" витрати часу на консультацію фахівця.
Як правило, витрати, що передують обслуговуванню, значно перевершують втрати часу споживача на безпосередній контакт з працівником торгівлі.
Розрахунок узагальнюючого критерію якості послуги проводиться з урахуванням вагомості комплексних показників, встановленої експертним методом. В ролі експертів можуть виступати керівники торгових організацій з великим стажем практичної роботи. Виходячи з роздрібних цін, визначається відносна вартість товарів, що продаються в

 
 

Цікаве

Загрузка...