WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Фактори, чинники та критерії конкурентоспроможності товару - Реферат

Фактори, чинники та критерії конкурентоспроможності товару - Реферат


Реферат на тему:
Фактори, чинники та критерії конкурентоспроможності товару
Конкурентоспроможність товару є головною умовою конкурентоспроможності фірми на ринку і важливою основою прибутковості її діяльності. Найчастіше під конкурентоспроможністю товару мають на увазі:
" властивість (сукупність властивостей) товару та його сервісу, яка характеризується ступенем реального або потенційного задоволення ним конкретної потреби, порівняно з аналогічними товарами, представленими на цьому ринку;
" характеристику товару, що відображає його відмінність від товару-конкурента за ступенем відповідності конкретній суспільній потребі та за витратами на її задоволення;
" спроможність товару відповідати вимогам даного ринку у період, що аналізується;
" здатність витримувати конкуренцію на ринку (наявність вагомих переваг над виробами інших товаровиробників).
Конкурентоспроможність продукції (послуги) залежить від ряду чинників, що впливають на пріоритетність вибору і визначають обсяг їх реалізації на певному ринку:
- техніко-економічних чинників, які залежать від продуктивності і інтенсивності праці, витрат виробництва, наукоємності продукції - якість, продажна ціна і витрати на експлуатацію (використання) або споживання продукції (послуги;
- комерційних чинників, які визначають умови реалізації товарів на конкретному ринку - кон'юнктура ринку (гострота конкуренції, співвідношення між попитом і пропозицією даного товару, національні та регіональні особливості ринку, що впливають на формування платоспроможного попиту на дану продукцію або послугу.); сервіс, що надається (наявність ділерсько-дистреб'юторських пунктів виробника і станцій обслуговування в регіоні покупця, якість технічного обслуговування, ремонту і інших послуг, що надаються); реклама (наявність і дієвість реклами і інших засобів дії на споживача з метою формування попиту); імідж фірми (популярність торгової марки, репутація фірми, компанії, країни);
- нормативно-правових чинників, які відображають вимоги технічної, екологічної і морально-етичної безпеки використання товару на даному ринку, патентно-правові вимоги (патентна чистота і патентний захист); у разі невідповідності товару діючим нормам і вимогам стандартів і законодавства він не може бути проданий на даному ринку.
Продукт у процесі відтворення проходить чотири стадії: виробничу, розподілу, обміну і споживання. Оскільки розподіл і обмін як фази відбуваються у процесі продажу, у табл.5.1 наведено фактори конкурентоспроможності за трьома сферами проходження продукту.
Таблиця 5.1
Фактори конкурентоспроможності товару за стадіями відтворення продукту
Стадії відтворення продукту Фактори
Виробнича стадія " Технічні: якість, міцність, надійність, безпечність.
" Економічні: матеріаломісткість, енергоспоживання, габарити, об'єм, вага, концентрація.
" Естетичні: художня виразність та колорит, раціональна організація форми, цілісність композиції.
" Екологічні: вплив на природне та предметне середовища.
" Експлуатаційні: простота користування (приготування), комфортність, ремонтопридатність, зручність в експлуатації
Стадія продажу " Споруда крамниці: інтер'єр, ергономічні умови
" Процес продажу: кваліфікація персоналу, швидкість обслуговування, знання іноземних мов
" Сервіс у процесі продажу: консультація персоналу, доставка, підгонка, монтаж, установка на місці.
" Гуртовий продаж: франчайзинг, мерчендайзинг, фірмова мережа, дистриб'ютори
" Умови контракту: ціна, знижка, система оплати
" Законодавство з регулювання обміну: мито, податки, дотації, правовий захист товару
Споживання, користування " Сервіс у процесі користування, споживання: мережа пунктів ремонту та гарантійного обслуговування
" Післяпродажний період: використання за повторним призначенням, продовження експлуатації через оновлення
Як видно з табл.5.2, більшість складових конкурентоспроможності походять з виробничої сфери і тільки певна їх частина - з торговельної.
За великої кількості факторів конкурентоспроможності товару на ринку, пріоритетну роль відіграють наступні [178]:
1) корисність для потенційного покупця (споживча вартість або здатність задовольнити вимоги, що пред'являються до даного типа і виду товару з боку споживача);
2) ціна товару (при рівній корисності покупець віддасть перевагу дешевшому товару, але може придбати і дорожчий товар, якщо він виявиться для нього кориснішим; виняток - престижні або статусні товари, придбання яких необхідне для підтримки певного соціального статусу покупця);
3) інноваційність продукції (введення важливої для покупця новизни у товар, що робить його оригінальним (ексклюзивним)).
Критерій конкурентоспроможності товару - це якісна та (або) кількісна характеристика продукції, що виступає основою для оцінки її конкурентоспроможності. Характеристику основних критеріїв наведено в табл.6.2 [9].
Поряд з цими критеріями виділяють також організаційні критерії (умови збуту, якість обслуговування і післяпродажну діяльність), але їх неможливо виміряти навіть за допомогою бальної шкали через вплив на них занадто великої кількості факторів.
За результатами аналізу літературних джерел і стандартів Ліфіцом І.М. виділені критерії (показники) конкурентоспроможності послуг, характеристика яких наведена в табл.5.3 [9]. Перші три критерії визначають корисність послуги, причому перелік одиничних показників першого критерію специфічний для кожної групи послуги, а зміст другого і третього критеріїв у принципі ідентичний для всіх груп послуг.
Таблиця 5.2
Основні критерії конкурентоспроможності товарів
Критерій Сутнісна характеристика
Рівень якості товару та його стабільність Якість як головна характеристика товару - це здатність фірмового товару виконувати свої функції. Рівень якості - відносна характеристика, заснована на порівнянні показників якості продукції й аналога конкурента. Класифікація показників якості товарів: за кількістю властивостей, що характеризуються (одиничні; комплексні ); за формою представлення (абсолютні; відносні); за типом властивостей (призначення; ергономічні; надійності; безпеки; екологічні; естетичні). Етапи визначення рівня якості товарів: встановлення номенклатури показників якості товару; визначення чисельних

 
 

Цікаве

Загрузка...