WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Стратегія забезпечення конкурентоспроможності як комплексна стратегія. Ситуаційне проектування конкурентної стратегії - Реферат

Стратегія забезпечення конкурентоспроможності як комплексна стратегія. Ситуаційне проектування конкурентної стратегії - Реферат

проявляється у спільних довгострокових діях між суб'єктами, будованих на взаєморозумінні та взаємній довірі; організаційно це виглядає як стратегічний альянс - союз підприємницьких фірм, що не перетворюють взаємну солідарність в злиття цих фірм; аналіз вигод, що досягаються завдяки кооперації підприємців, нерідко обмежується вказівкою на економію на масштабах виробництва і збуту товарів, отримання доступу на ще не освоєні місцеві і іноземні ринки, сумісну регенерацію досвіду і професійних знань.
" Стратегія компромісного співробітництва - базується на можливості і необхідності стратегічного співробітництва взаємно конкуруючих компаній, де ключове значення має не "солідарність", а "компроміс" (фактичне визнання суб'єктами законних інтересів своїх конкурентів і подальше прийняття); стратегічні цільові установки на нейтралізацію суперників пов'язані лише із знаходженням і виконанням рішень, які влаштовували б обидві сторони; стратегія завжди є двосторонньою: сторони обов'язково повинні проявити обопільну готовність до її застосування.
Хоча застосування кожної з наведених стратегій базується на раціональному інтересі, цілком можливим є їх поєднання по відношенню до різних суперників чи навіть до одного і того ж суперника. На основі полістратегічного вибору суб'єкти господарювання визначають тактику повсякденної конкурентної поведінки на ринку товарів і послуг (табл.4.12).
Таблиця 4.12
Умови використання та поєднання стратегій конкурентної поведінки [242]
Домінуючі стратегії Целепокладання по відношенню до конкурентів Розмір фірми Спеціалізація Поєднання стратегій
Усунення Відособлення Здача позицій Зближення Великіфірми Середні фірми Малі фірми Спеціалізовані фірми Неспеціалізовані фірми С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8
Стратегія монополізації - С1 X + - -
+ + + -
- - -
Стратегія інтегруючої консолідації (сильний інтегратор) -С2 X +
_
+
-
-
Стратегія простого відособлення - СЗ X
+
+
- + -
-
Стратегія дезинтегруючого відособлення - С4 X +
- - + - - - + - + +
Стратегія повного відособлення (ізоляція) - C5 X - + + + -
+ + - -
Стратегія інтегруючої консолідації (слабкий інтегратор) - С6 X -
+ + - - - - - - + +
Стратегія кооперативної солідарності - С7 X
0 0 -
+ - +
Стратегія компромісного співробітництва - С8 X
-
- +
+ +
Примітка. С1 - стратегія монополізації; С2 - стратегія інтегруючої консолідації (сильний інтегратор); С3 - стратегія простого відособлення; С4 - стратегія дезінтегруючого відособлення; С5 - стратегія повного відособлення (ізоляція); С6 - стратегія інтегруючої консолідації (слабкий інтегратор); С7 - стратегія кооперативної солідарності; С8 - стратегія компромісного співробітництва; + - "так"; - "ні"; - " так, ніж ні"; 0 - "не має значення"; - "швидше ні, ніж так".
Конкурентні стратегії для фірм, які діють в галузях, що знаходяться в стані стагнації або спаду. Багато фірм діють в галузі, де попит росте повільніше, ніж в середньому по промисловості, а іноді, навіть, спостерігається його падіння. В даній ситуації найбільш очевидними є стратегія "збору урожаю", що забезпечує отримання максимального обсягу готівкових коштів за короткий період часу, продаж фірми або припинення діяльності. Але компанії, що міцно стоять на ногах, все ж таки можуть добитися в цих галузях добрих результатів за рахунок певних стратегій, які не є взаємовиключними (табл.4.13). Слід прийняти до уваги, що всі вище перелічені стратегії є похідними від основних конкурентних стратегій і пристосовані до складних зовнішніх умов галузі.
Таблиця 4.13
Варіанти конкурентних стратегій для фірм, які діють в галузях, що знаходяться в стані стагнації або спаду
Стратегія Характеристика
Орієнтація на стратегію фокусування шляхом виявлення, створення і розробки зростаючих ринкових сегментів Ринки на стадії стагнації або падіння попиту, як і всі інші, складаються з безлічі сегментів. Часто один або кілька сегментів ростуть швидкими темпами, тоді як галузь в цілому переживає застій. Концентрація уваги першим за інших, на найвигіднішому сегменті, не тільки дозволить уникнути спаду у продажу і доходах, але і досягнути конкурентних переваг на цільовому сегменті.
Орієнтація на диференціацію на основі поліпшення якості і інновацій Покращена якість або товарні нововведення можуть пожвавити попит шляхом створення нових сегментів, на яких спостерігається зростання, або шляхом завоювання більшої довіри у покупців. Вдале нововведення відкриває шлях для нецінової конкуренції. Диференціація, що базується на успішній інновації, дає ще одну перевагу: іншим фірмам протягом певного періоду буде складно і дорого самим розробити це нововведення.
Орієнтація на постійне скорочення витрати і зростання продуктивності Фірми можуть досягти скорочення рівня витрат за рахунок: відмови від функцій і видів діяльності, що можуть бути виконані іншими фірмами з меншими витратами; планування внутрішніх процесів; консолідації невикористаних виробничих потужностей; використання більшої кількості побутових каналів для досягнення обсягу продаж, необхідного для зниження рівня витрат; відмови від дрібних і дорогих збутових каналів; виділення з ланцюжка цінностей прибуткових видів.
Найпривабливішими галузями, що знаходяться у стадії спаду, є ті, де обсяг продажу скорочується повільними темпами, оскільки там завжди існують вбудований попит і прибуткові ніші. Типові стратегічні помилки фірм, що працюють на ринках, що стагнують: залучення до виснажливої і збиткової конкурентної боротьби; занадто швидке вилучення з обороту вагомої частини готівки; занадто оптимістичне відношення до ситуації і пасивне очікування того, що справи підуть на краще.
Конкурентні стратегії в роздробленихгалузях (галузях, що складаються з сотень і навіть тисяч дрібних і середніх фірм). Головною відмінною рисою роздробленої галузі є відсутність лідерів, що володіють величезною часткою на ринку і визнані покупцями. Конкурентна боротьба в роздроблених галузях може варіюватися в межах від помірно сильної до запеклої. Конкурентні стратегії, засновані на низьких витратах або товарній диференціації, життєздатні, якщо товар не є надзвичайно стандартизованим. Фокусування на конкурентній ринковій ніші або сегменті, як правило, надає більше потенційних конкурентних можливостей, ніж орієнтація на ринок в цілому. Можливі варіанти конкурентних стратегій для фірм, що функціонують в роздроблених галузей, наведено в табл.4.14.
В умовах роздробленості галузі у фірм є свобода стратегічного вибору (переслідувати обмежені або широкі маркетингові цілі, використовувати конкурентні переваги низьких витрат або диференціації), оскільки декілька підходів можуть бути використані одночасно.
Конкурентні стратегії на міжнародних ринках повинні чітко відповідати ситуації, що складається. Особливу увагу слід приділити тому, наскільки смаки і переваги споживачів, збутові канали, перспективи зростання, рушійні сили і тиск конкурентів на світовому ринку відрізняються від умов національного ринку; яким є рівень виробничих витрат,

 
 

Цікаве

Загрузка...