WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Стратегія забезпечення конкурентоспроможності як комплексна стратегія. Ситуаційне проектування конкурентної стратегії - Реферат

Стратегія забезпечення конкурентоспроможності як комплексна стратегія. Ситуаційне проектування конкурентної стратегії - Реферат

здійснити масштабні інвестиції у виробництво, управління і збутову мережу (віолентна стратегія).
Стратегії у сфері дрібного неспеціалізованого бізнесу. Дрібні фірми, задовольняючи локальний і вузькогруповий або, навіть, індивідуальний попит, беруться за все, що не викликає інтересу у віолентів, патіентів і експлерентів. Їх роль об'єднувальна, зв'язуюча - комутантна. Фірми-комутанти активно сприяють просуванню нових продуктів і технологій, в масовому порядку створюючи на їх основі нові послуги і прискорюючи процес дифузії нововведень; беруть активну участь в процесі рутинізації нововведень за рахунок схильності до імітаційної діяльності і організації нових послуг на основі нових технологій.
Узагальнену порівняльну характеристику стратегій наведено в табл.4.19.
Таблиця 4.19
Характеристики підприємств і відповідних їх стратегій за типом стратегічної конкурентної інноваційної поведінки
№п/п ПАРАМЕТРИ Тип конкурентної поведінки (класифікація Л. Р. Раменського)
"ВІОЛЕНТИ" "ПАТІЄНТИ" "ЕКСПЛЕРЕНТИ" "КОММУТАНТЫ"
Тип компанії за ступенем стандарстизацї бізнесу (класифікація Книш М.І.)
"СИЛОВА" "НІШОВА" "ПІОНЕРСЬКА"А" "ПРИСТОСОВНА"
Тип компанії (класифікація X. Фрізевінкеля)
"Леви", "Слони", "Бегемоти" "Лисиці" "Ластівки" "Миші"
1. Сутність стратегії Домінування на обширному ринку Домінування у вузькому сегменті ринку Привиття попиту на принципово нові товари Задоволення нестандартного попиту на локальному ринку
2. Фундаментальні особливості компанії Відносно малі витрати виробництва, широкомасштабні НДР, розвинена збутова мережа, рекламні кампанії Вузька спеціалізація, певне коло споживачів, нестандартна продукція Пошук перетворюючих рішень, підвищений ризик, впровадження радикальних нововведень Локальний масштаб бізнесу, проста продукція, неспеціалізоване виробництво, невеликий за об'ємом попит, конкретний клієнт
3. Характеристика товару і попиту Порівняно дешевий товар, середня якість, масовий попит Унікальний товар, висока якість, обмежений попит, висока ціна Безперервне оновлення товару, розрахунок на привиття потреб і зростання попиту Висока гнучкість виробництва, невеликі обсяги виробництва, локальний попит
4. Рівень конкуренції Високий Низький Середній Середній
5. Новизна галузі Нова Зріла Нова Нова, зріла
6. Які потреби обслуговує Масові, стандартні Масові, але нестандартні Інноваційні Локальні
7. Профіль виробництва Масове Спеціалізоване Експериментальне Універсальне дрібне
8. Розмір компанії Велика Велика, середня і мала Середні і мала Мала
9. Стійкість компанії Висока Висока Низька Низька
10 Витрати на НДДКР Високі Середні Високі Відсутні
11 Фактори конкурентної боротьби Висока продуктивність Пристосованість до особливого ринку Лідерство в нововведення Гнучкість реакції
12. Динамізм розвитку Високий Середній Високий Низький
13. Витрати Низькі Середні Низькі Низькі
14 Якість продукції Середнє Високе Середнє Середнє
15. Асортимент Середній Вузький Відсутній Вузький
16 Тип НДДКР Поліпшуючий Пристосовницький Проривний Відсутній
17 Збутова мережа Власна або контролюєма Власна або контролюєма Відсутня Відсутня
18 Реклама Масова Спеціалізована Відсутня Відсутня
Порядок ідентифікації організації, віднесення її до конкретного типа стратегічної конкурентної інноваційної поведінки:
1. Складається характеристика організації, що аналізується, її продукції, галузі, ринку.
2. За встановленими характеристиками організація описується за допомогою морфологічної матриці ідентифікації (табл.4.20).
3. Проводиться аналіз морфологічного опису і з використанням табл.4.19 встановлюється відповідність організації одному або декільком типам стратегічної конкурентної інноваційної поведінки.
Таблиця 4.20
Морфологічна матриця ідентифікації підприємств за типом стратегічної конкурентної інноваційної поведінки
№ ПАРАМЕТРИ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ
1. Рівень конкуренції а) високий б) середній в) низький
2. Новизна галузі а) нові галузі 6} зрілі галузі
3. Які потреби обслуговує а) масові і стандартні б) масові і нестандартні в) інноваційні г) локальні, вузько групові
4. Профіль виробництва а) масове б) спеціалізоване в) експериментальне г) універсальне дрібне
5. Розмір компанії а) велика б) середня в) мала
6. Стійкість компанії а) висока б) низька
7. Витрати на НДДКР а) великі в) середні в) низькі г)відсутні
8. Чинники сили в конкурентній боротьбі а) висока продуктивність б) пристосованість до особливого ринку в) випередження в нововведеннях г) гнучкість
9. Динамізм розвитку а) високий б) середній в) низький
10. Витрати а) низькі б) середні в) високі
11. Якість продукції а) високе б) середнє в) низьке
12. Асортимент а) широкий б) середній в) вузький г) відсутній
13. Тип НДДКР а) проривний б) поліпшуючий в) пристосовний г) відсутній
14. Збутова мережа а) власна 6} контрольована в) відсутній
15. Реклама а) масова б) спеціалізована в) індивідуальна
Менеджмент знань як конкурентна стратегія. Управління знаннями як ключовий напрямом стратегічного менеджменту на сучасному етапі, має на меті створення нових і могутніших конкурентних переваг. Менеджмент знань - це модель, яка об'єднує дії, пов'язані з формуванням знань, їх кодифікуванням, розповсюдженням і використанням, а також з розвитком інновацій і навчанням [55]. Управління знаннями можна визначити як мистецтво створювати вартість із нематеріальних активів організації, як цілеспрямований процес конвертації знань у вартість.
Знання - це комбінація досвіду, цінностей, експертних оцінок і контекстної інформації, за допомогою якої новий досвід інкорпорується в інформацію. Менеджмент знань включає наступні компоненти: стимулювання приросту знань; відбір і акумуляція значущих відомостей із зовнішніх по відношенню до даної організації джерел; збереження, класифікацію, трансформацію, забезпечення доступності знань; розповсюдження і обмін знань, зокрема, в рамках організації; використання знань в ділових процесах, зокрема, в процесі прийняття рішень; втілення знань в продуктах, послугах, документах, базах даних, програмному забезпеченні; оцінку знань; вимірювання та використання нематеріальних активів організації; захист знань.
На сьогодні системи управління знаннями вже вважається одним з головних чинників в конкурентній боротьбі. Останнім часом багато західних фірм запровадили спеціальну посаду директора по управлінню знаннями до функціональних обов'язків якого входять: створення і застосовування інфраструктури передачі знань, включаючи бібліотеку, бази знань, людські і комп'ютерні мережі, дослідницькі центри, оргструктуру, орієнтовану на знання; управління відносинами із зовнішніми постачальниками інформації і знань; сприяння процесу створення нових знань в рамках стратегічного планування, маркетингових досліджень, НДДКР і втіленню в нових продуктах і технологіях; вимірювати величину інтелектуального капіталу і сприяти його збільшенню; управляти персоналом у сфері менеджменту знань; формувати і реалізовувати стратегію у сфері менеджменту знань.
Розглянемо специфічні особливості розробки та

 
 

Цікаве

Загрузка...