WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Стратегії надбання конкурентної переваги (загальні стратегії конкуренції) - Реферат

Стратегії надбання конкурентної переваги (загальні стратегії конкуренції) - Реферат

.
Отримані в процесі сегментування сегменти можуть становити різнийінтерес для підприємства. При прийнятті рішення щодо кількості сегментів, які підприємство буде охоплювати своєю діяльністю, можливі три альтернативи:
а) ринок розглядається в цілому як один великий сегмент, тобто не сегментується взагалі;
б) діяльність фірми концентрується на значній кількості або навіть на всіх сегментах ринку і для кожного розробляється свій комплекс маркетингу;
в) з усієї сукупності вибирається один або декілька значних за своїми потенційними можливостями сегментів.
Запропонований М.Портером підхід до класифікації конкурентних стратегій пізніше піддавався неодноразовим доповненням та модифікаціям. Одна з таких модифікацій передбачає виділення не трьох, а п'яти базових стратегій конкуренції:
- стратегія лідерства по витратах;
- стратегія широкої диференціація;
- стратегія оптимальних витрат;
- сфокусована стратегія на базі низьких витрат;
- сфокусована стратегія на базі диференціації продукції.
Стисла характеристика модифікованого набору стратегій конкуренції представлена у табл. 4.3.
Таблиця 4.3
Характерні риси різних варіантів конкурентних стратегій
Ключові параметри Стратегія лідерства по витратах Стратегія широкої диференціації Стратегія оптимальних витрат Сфокусовані стратегії на базі низьких витрат та широкої диференціації
Стратегічна ціль Велика частка ринку Велика частка ринку Чутливі до споживчої цінності покупці Вузький сегмент ринку, на якому споживацькі переваги значно відрізняються від тих, що панують на ринку в цілому
Конкурентна перевага Лідерство по витратах Пропозиція продукції, що відрізняється від продукції конкурентів Більше споживацької цінності за ту ж саму ціну. Лідерство по витратах у ніші ринку, що обслуговується (нішеве лідерство по витратах) або надання товару специфічних властивостей, що є цінними в очах покупців даного сегменту (нішева диференціація)
Асортимент товарів Якісна базова модель товару у декількох модифікаціях (задовільна якість та обмежений вибір) Велика кількість модифікацій продукту, широкий вибір, акцент на диференціюючи властивості Діапазон якості від середньої до високої, кількість модифікацій - від декількох до дуже численних Споживацькі властивості та характеристики, що задовольняють специфічні потреби або запити певного сегменту споживачів
Пріоритети у виробництві Постійний пошук шляхів зниження витрат при збереженні рівня якості та основних споживацьких властивостей товару Надання товару додаткової цінності в очах споживачів, прагнення до надзвичайності товарів Надання товару додаткових властивостей та характеристик при помірній ціні Товар розроблено з урахуванням запитів та потреб споживачів сегменту, що обслуговується
Пріоритети у маркетингу Спроба представити як перевагу ті властивості товару, які забезпечують низькі витрати Надання товару тих властивостей, за котрі споживач готовий платити.
Підвищення ціни товару для покриття витрат диференціації Зниження ціни нижче рівня цін конкурентів на аналогічні товари або збереження ціни на рівні конкурентів з наданням товару додаткових властивостей - для створення репутації компанії, що пропонує оптимальне сполучення ціни та якості Аналіз рівня задоволення споживачів набором властивостей та характеристик товару, що відповідають запитам та/або специфічним потребам сегменту
Підтримка стратегії Сполучення низьких цін та прийнятної якості.
Утримання переваги по витратах - основа неухильного зниження витрат в усіх ланках ланцюга цінності Інформування про диференціюючі властивості товару по каналах, що заслуговують на довіру.
Акцент на постійне вдосконалення товару та інноваційна діяльність для утримання лідерства.
Концентрація на ключових диференціюючи властивостях товару, їх пропаганда для створення репутації та іміджу бренду Створення унікальної компетенції у зниженні витрат при одночасному вдосконаленні властивостей товару Перевага над конкурентами у задоволенні запитів споживачів обраного сегменту; відмова від засвоєння інших сегментів ринку або товарних категорій через можливе викривлення іміджу марки
Доповнення та розвиток концепції М.Портера шляхом видозміни базових стратегій конкуренції здійснив Г.Л.Азоєв [1]:
Відповідно до його точки зору базова конкурентна стратегія являє собою основу конкурентної поведінки підприємства на ринку і описує схему забезпечення переваг над конкурентами та формує стратегію управління підприємством. П'ять базових стратегій конкуренції за Г.Л.Азоєвим - це:
- стратегія зниження собівартості - орієнтована на масовий випуск стандартної продукції, що більш ефективно та потребує менших питомих витрат, ніж виготовлення невеликих партій різнорідної продукції. Стимулом до її використання є значна економія на масштабі виробництва та залучення великої кількості споживачів, для яких ціна є визначальним фактором при покупці;
- стратегія диференціації продукту - базується на спеціалізації у виготовленні особливої (іноді незвичайної) продукції, яка є модифікацією стандартного виробу;
- стратегія сегментування ринку - спрямована на забезпечення переваг над конкурентами у відокремленому та часто єдиному сегменті ринку, який виділяється на основі географічного, психографічного, поведінського, демографічного або інших принципів сегментації;
- стратегія впровадження інновацій - виробники не зв'язують себе необхідністю знижувати собівартість продукції, що виробляється, диференціювати її тощо. Головна мета - випередити конкурентів та одноособово зайняти ринкову нішу, де конкуренція відсутня або дуже мала;
- стратегія негайного реагування на потреби ринку - має на меті максимально швидке задоволення виникаючих потреб у різних областях бізнесу. Основний принцип поведінки - вибір та реалізація проектів, найбільш рентабельних у поточних ринкових умовах.
ЛІТЕРАТУРА
1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО "Типография "НОВОСТИ"", 2000. - 256 с.
2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-208 с.
3. Ансофф И., Макдоннелл Э.Дж. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.
4. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. - К.: Таксон, 2004. - 704 с.
5. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин. Под ред. О. П. Глуд-кина. - М.: Горячая линия - Телеком, 2001. - 600 с.
6. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. - СПб.: Б. и., 2000. - 284 с.
7. Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях / Гос. ун-т управления; Нац. фонд подготовки кадров. - М.: ОАО "Типография "Новости", 2000. - 432 с.
8. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг - М : Юрайт-М, 2001. - 224 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...