WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Розвиток принципів системного, комплексного управління якістю - Реферат

Розвиток принципів системного, комплексного управління якістю - Реферат

мають переглядатися кожні п'ять років. Першу ревізію стандартів було здійснено 1994 року, але вона практично не стосувалася змісту моделей забезпечення якості (IСO 9001:1994; IСO 9002:1994; IСO 9003:1994) та інших підтримувальних та допоміжних стандартів і порадників.
Міжнародна організація зі стандартизації 2000 року провела другу, більш глибоку ревізію стандартів серії IСO 9000 з метою їхнього дальшого вдосконалення. Згідно з цим розроблена й запроваджується в господарську діяльність нова редакція серії стандартів IСO 9000:2000, яка замінить стандарти цієї серії у версії 1994 року. Головним результатом такої діяльності стало об'єднання головних "модельних" стандартів (IСO 9001:199-IСO 9002:1994.-IСO 9003:1994) в один документ - IСO 9001:2000 "Системи управління якістю. Вимоги". Крім цього, суттєво доопрацьовано стандарти IСO 9000:2000 "Системи управління якістю. Основні положення та словник", а також IСO 9004:2000 "Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності" (табл. 14).
Таблиця 14
ВЕРСІЇ СТАНДАРТІВ ICO 9000
Критеріальний зміст та вимоги Редакція стандартів
IСO 9000:1994 IСO 9000:2000
Підхід до формування системи Функціональний (поелементний) Процесний
Вимоги до встановлення процедур Жорсткі Гнучкі
Концептуальний підхід Задоволення вимог споживачів Орієнтація на задоволення вимог усіх заінтересованих сторін і підвищення конкурентоспроможності фірми
Головний очікуваний результат Запобігання невідповідностям Постійне вдосконалювання діяльності
Головне завдання системи Виконання встановлених вимог Досягнення запланованого результату, неухильне підвищення ефективності діяльності
Сертифікація підприємств на відповідність вимогам стандарту IСO 9001:2000 сприятиме підвищенню його адаптованості до кон'юнктурних коливань, ефективнішому задоволенню потреб споживачів. Саме тому до процесу сертифікації систем якості за новітніми міжнародними стандартами активно включаються українські компанії, що прямують до лідерства на високорозвинутих ринках: Дніпропетровський завод харчових концентратів (IСO 9001:2000), компанія "Глини Донбасу" (IСO 9001:2000), ТОВ "Тессарт Україна" (IСO 9001:2000), компанія "Укрферрі" (IСO 9001:2000), ЗАО "Київстар Дж.Ес.Ем." (IСO 9001:2000), "Концерн СТІРОЛ" (сертифікат на систему екологічного менеджменту згідно зі стандартом IСO 14000), завод безалкогольних напоїв "Росинка" (IСO 9001:2000) та інші.
У новій редакції міжнародних стандартів проводиться розподіл систем управління якістю і вимог до продукту. Вимоги до систем управління якістю встановлює стандарт ДСТУ iСo 9001-2001. Вони є загальними і поширюються на організації всіх галузей промисловості і секторів економіки. Вимоги до продукту встановлюються споживачами (або передбачають вимоги споживачів), організацією чи регламентами. Ці вимоги можуть міститися, наприклад, у технічних умовах, стандартах на продукцію та процеси, контрактних угодах і регламентаційних вимогах. Нова редакція стандарту ДСТУ iСo 9001-2001 більше не користується терміном "забезпечення якості", оскільки головним у системному управлінні якістю нині визнано дії, спрямовані на задоволення споживачів. Досвід використання в країнах розвинутої ринкової економіки попередніх редакцій серії стандартів IСO 9000 засвідчив, що за умов жорсткої конкуренції та посилення суверенності споживача доцільніше підходити до розроблення, впровадження та підвищення дійовості управління якістю як з позицій системності, так і з позицій процесу. Підхід з позицій системності передбачає кілька етапів розроблення і запровадження системи менеджменту якості:
визначення потреб і очікувань споживачів та інших заінтересованих сторін;
ухвалення політики і завдань організації у сфері якості, зокрема процесів, обов'язків працівників, ресурсів і їх постачання;
установлення методів вимірювання результативності кожного процесу та порядку застосування одержаних даних для оцінювання ефективності цих процесів;
визначення способів запобігання невідповідностям і усунення їхніх причин;
розроблення і застосування процесу постійного вдосконалення системи менеджменту якості.
Такий порядок забезпечує функціонування і створює можливості постійного вдосконалення чинної системи управління якістю, додає впевненості виробникові у своїх можливостях забезпечити задоволення вимог споживачів та інших заінтересованих сторін, що в кінцевому підсумку забезпечує успіх його господарської діяльності.
Підхід з позицій процесу виходить з того, що процесом можна вважати будь-який вид діяльності чи їхню сукупність, коли для перетворення входів на виходи використовуються певні ресурси. Ресурсами можуть бути працівники, інфраструктура, виробниче середовище, інформація, постачальники та партнери, природні та фінансові ресурси. Для ефективної діяльності організаціям належить визначити численні взаємозв'язані і такі, що взаємодіють один з одним, процеси й управляти ними. Здебільшого вихід одного процесу безпосередньо служить входом іншого. Варіант графічної інтерпретації процесів (А, Б) наведено на рис. 24.
Рис. 24. Графічна інтерпретація процесів
Будь-яка продукція - це результат процесу (послуги, програмні засоби, технічні засоби, перероблені матеріали тощо). Інакше кажучи, як продукт розглядають результат сукупності взаємозв'язаних чи взаємодіючих видів діяльності, котра перетворює вхідні елементи на вихідні. Такий порядок визначення, застосування та управління організацією системи процесів та їхньої взаємодії забезпечує задоволення споживачів завдяки своєчасному передбаченню їхніх вимог (рис. 25).
Рис. 25. Модель системи менеджменту якості, в основу якої покладено процеси
Нова редакція серії стандартів iСo 9000:2000 визнає також івикористання інших концептуальних підходів до формування систем якості. Наприклад, вісім засадничих принципів формування та функціонування систем якості за IСO 9000:2000 є тотожними відповідним підходам концепції всеосяжного управління якістю (TQM) (рис. 26).
Рис. 26. Головні принципи управління ІСО 9000:2000
Успішне забезпечення функціонування організації потребує методичного і "прозорого" керування. Однак нині досягнення успіху можливе тільки завдяки запровадженню системи управління, спрямованої на постійне поліпшення показників роботи організації і урахування потреб заінтересованих сторін. Про це свідчить вивчення взаємозалежностей основних складових понятійного апарату, що стосується управління (рис. 27).
Рис. 27. Схема зв'язку головних понять менеджменту систем якості
Література
1. Амиров Ю. Д. Основы конструирования. Творчество, стандартизация, экономика. - М.: Изд-во стандартов, 1991.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 1989.
3. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг. - М.; СПб.; К.: Вильямс, 2000.
4. Баркан Д. И., Ходяченко В. Б., Валдайцев С. В. и др. Как создаются коммерчески успешные товары и услуги: маркетинг и нововведение. - Л.: Аквилон, 1991.
5. Березин И. Маркетинг сегодня. - М.: Менеджер, 1996.
6. Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах. - СПб.: ДВА-ТРИ, 1993.
7. Бобровников Г. Н., Клебанов А. И. Прогнозирование в управлении техническим уровнем и качеством продукции. - М.: Изд-во стандартов, 1984.
8. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. - М.: Экономика, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...