WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Розвиток принципів системного, комплексного управління якістю - Реферат

Розвиток принципів системного, комплексного управління якістю - Реферат

обсягів робіт, передбачених договором між сторонами.
Детальний перелік усіх елементів системи і рівень їх використання в окремих документах системи стандартів IСO 9000 наведено в табл. 11.
Таблиця 11
ЗАСТОСУВАННЯ ГОЛОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Елементи системи IСO 9001 IСO 9002 IСO 9003
1. Відповідальність керівництва за якість (організаційна структура, права та обов'язки) + + +
2. Вимоги до системи забезпечення якості (організація роботи, інструкції) + + +
3. Аналіз контракту (договору) + + -
4. Контроль проекту (контроль якості виконання проектних робіт) + - -
5. Контроль документації + + +
6. Праця з постачальниками щодо якості матеріалів та комплектувальних виробів + + -
7. Поставка продукції замовнику + + -
8. Маркування та облік продукції (ідентифікація) + + -
9. Контроль у процесі виробництва + + -
10. Контроль продукції, здійснення випробувань
(у тому числі вхідний контроль покупної продукції) + + +
11. Перевірка контрольно-вимірювального
та випробувального обладнання + + +
12. Статус служби технічного контролю (свідчення щодо проведення контролю та випробувань) + + +
13. Ізолювання браку (порядок використання продукції, що не відповідає вимогам нормативно-технічних документів) + + +
14. Аналіз якості, робота з рекламаціями + + -
15. Вимоги до експлуатації (використання) продукції, збереження, пакування, перевезення + + +
16. Вимоги до документації з якості + + +
17. Систематична самоперевірка якості + + -
18. Навчання персоналу + + +
19. Застосування статистичних методів контролю + + +
Підприємство-виробник повинно підтвердити, що воно має реальну систему управління якістю, тобто провадить скоординовану діяльність у галузі розроблення політики і цілей досягнення якості, здійснення робіт щодо планування, контролю, забезпечення і поліпшення якості. Достатніми доказами і підтвердженнями цього вважають:
відповідність показників якості продукції встановленим вимогам;
належний стан виробництва та його здатність виготовляти продукцію згідно з вимогами покупця;
наявність на підприємстві задокументованих вимог до елементів системи якості і їхня відповідність вибраній моделі;
дотримання вказівок документів системи.
Слід зазначити, що характер та значущість доказів можуть змінюватися залежно від конкретної ситуації, зокрема: економічних умов і особливостей використання продукції або послуги; складності продукції; вимог щодо функціональної безпеки продукції або послуги. Спрямовування та контролювання діяльності виробника щодо якості покладається на спеціальну систему управління.
За визначенням міжнародних стандартів під системою управління якістю розуміють сукупність організаційної структури, відповідальності, процедур, процесів і ресурсів, що забезпечують здійснення загального керівництва якістю. Загальне керівництво - це аспект загальної функції управління, що визначає та здійснює політику щодо якості. Таким чином, система створюється та впроваджується як засіб, що забезпечує здійснення конкретної політики та досягнення визначеної найвищим керівництвом мети стосовно якості. Тому особлива увага приділяється питанням формування та документального оформлення керівництвом підприємства політики щодо якості продукції чи послуг, котрі надаються (рис. 20).
Рис. 20. Документація системи якості
Політика у сфері якості - це офіційно сформульовані вищим керівництвом загальні наміри і спрямованість діяльності організації у зв'язку з якістю. Політика щодо якості становить основу для встановлення конкретних завдань у цій сфері та їх відповідного документування.
Найвдалішим вважається формулювання такої політики як стратегічного принципу розвитку і засобу спрямування зусиль підприємства для поліпшення показників його діяльності. Наприклад, бути постійно світовим лідером або значно збільшити частку ринку за рахунок переваг в технічному рівні та якості певного виду продукції. Зрозуміло, що така мета під силу тільки фірмам зі сталим виробничим досвідом та традиціями, фірмам, що мають великий інноваційний потенціал. Наприклад, політика щодо якості в одній із філій корпорації "Ксерокс" має таке визначення: "Головна мета компанії - підтримувати лідерство щодо якості продукції, котра виробляється. Ця мета потребує максимального задоволення споживача з тим, щоб він віддавав перевагу продукції нашої компанії. Мета може бути досягнута тільки в тому разі, коли вироби функціонують у повній відповідності з вимогами до них і продаються за конкурентоспроможними цінами".
Найчастіше політика щодо якості трансформується в систему цілей та завдань, виконання яких можна проаналізувати. Система передбачає реалізацію за такими напрямками:
підвищення рівня задоволення споживачів;
поліпшення економічного стану підприємства за рахунок поліпшення якості;
розширення або завоювання нових ринків збуту завдяки виробництву високоякісної продукції;
досягнення технічного рівня продукції, що перевищує рівень інших провідних підприємств і фірм;
орієнтування на задоволення вимог споживачів певних галузей економіки або певних регіонів;
освоєння виробів, функціональні можливості яких реалізуються на нових принципах;
поліпшення найважливіших показників якості продукції;
зниження рівня дефектності продукції в процесі її виготовлення;
збільшення термінів гарантії на продукцію;
розвиток післяпродажного сервісу.
Незалежно від спрямування політика вищого керівництва повинна передбачати такий рівень якості, що гарантує отримання достатніх прибутків. Тому способи досягнення цієї мети можуть бути різними і визначатися загальною ринковою стратегією підприємства. Зрозуміло, що політика і цілі виробника періодично уточнюються з огляду на поточний стан виробництва, кон'юнктурні зміни, рівень галузевого технологічного розвитку. Можливі напрямки взаємозв'язку політики і цілей виробника щодо якості залежно від стану конкурентного середовища наводяться в табл. 12.
Таблиця 12
МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА І ЦІЛІ ФІРМИ СТОСОВНО ЯКОСТІ
Варіант конкурентної стратегії підприємства Розв'язання проблем якості
політика мета
Утвердження монопольного стану на ринку Освоєння виробництва принципово нових видів продукції Здійснення наукових досліджень для визначення перспективних напрямків у сфері якості продукції
Підтримування монопольного стану на певній частці ринку Лідерство стосовно якості продукції, що виробляється Забезпечення найвищого рівня якості продукції
Стабілізація ринковогостану Підвищення рівня якості та надійності продукції Підвищення якості проектування та виготовлення продукції. Підвищення рівня обслуговування
Збереження контрольованої частки ринку Підтримка стабільного рівня якості продукції Забезпечення високої якості виготовлення продукції згідно з рівнем якості проекту. Гарантія якості обслуговування
Диверсифікація виробництва Досягнення рівня якості продукції та послуг, достатніх для проникнення у нові галузі та сфери бізнесу Визначення і підтримка необхідного і достатнього рівня якості продуктових інновацій
Диференціація продукту Диференціація показників якості продукції Диференціація показників якості продукції однакового функціонального призначення
Важливим документом систем якості є загальні настанови, які складаються з опису елементів системи

 
 

Цікаве

Загрузка...