WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Економічний зміст визначення рівня якості продукції - Реферат

Економічний зміст визначення рівня якості продукції - Реферат

Найважливіші одиничні показники якості аналізуються окремо. Отримані за кожною групою комплексні, а також узяті до оцінювання одиничні показники якості зіставляють диференційним методом з відповідною сукупністю базових показників.
Якість продукції визначається як технічним рівнем (якість проекту), так і добротністю виготовлення виробу (якість матеріалізації та тиражування проекту). Оцінку рівня якості виготовлення продукції здійснюють зіставлянням фактичних значень властивостей виробів до початку експлуатації з вимогами нормативної і технічної документації (креслення, технічні умови, стандарти). Що вища якістьвиготовлення продукції, то більше фактичні властивості виробу наближаються до запроектованих.
За умов масового виробництва якість продукції формується під впливом багатьох суб'єктивних та об'єктивних чинників, що спричиняють зміну її властивостей. Тому фактичні значення показників якості різних виробів того самого виду не однакові, тобто вони набувають випадкових значень. Для кількісної оцінки такого розсіювання застосовують показники однорідності продукції. Так, з їхньою допомогою визначають розсіювання числових значень показників призначення (твердість, міцність, теплостійкість), надійності, окремих ергономічних показників тощо. Показники однорідності продукції оцінюються ймовірнісними (статистичними) величинами. Для їх визначення застосовують середньоквадратичне відхилення ( ):
,
де n - кількість вимірювань випадкової величини (наприклад, кількість виробів, в яких вимірюється той самий показник якості);
xi - значення випадкової величини (фактичне значення вимірюваного показника і-го виробу);
x0 - середнє значення випадкової величини .
Розгляньмо приклад. Заміри діаметра виготовлених верстатних валів виявили розходження величини цього показника у відібраних зразків. За результатами замірів (табл. 9) було проведено оцінку однорідності продукції.
Таблиця 9
РЕЗУЛЬТАТИ ЗАМІРІВ ВЕРСТАТНИХ ВАЛІВ
Номер заміру
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Діаметр вала, мм 10,00 10,20 10,30 10,10 10,20 10,10 10,00 10,10 10,10 10,20
Середньоквадратичне відхилення діаметра зразків дорівнює:
х0 = 101,3/10 = 10,13.
Стабілізація умов виробництва, характеристик використаних матеріалів підвищує однорідність показників якості виготовлення продукції конкретного виду.
Якість рівня виготовлення продукції визначають також, розраховуючи індекси дефектності. Для цього необхідно заздалегідь скласти перелік усіх дефектів, які можливі в процесі виготовлення продукції, і визначити їхню вагу. Вагові коефіцієнти розрахують вартісним або експертним методом. За використання першого методу коефіцієнт вагомості встановлюється за допомогою відносної оцінки вартості усування конкретного дефекту стосовно собівартості виробу. За експертного методу рішення приймаються способом усереднення спеціальних коефіцієнтів, запропонованих групою фахівців-експертів. Показник дефектності визначається за формулою:
,
де D - коефіцієнт дефектності;
Mi - кількість дефектів i-го виду;
n - кількість одиниць продукції вибірки;
Qi - коефіцієнт вагомості i-го дефекту;
d - кількість можливих видів дефектів.
У таблиці 10 наводиться приклад розрахунку коефіцієнта дефектності у вибірці з 20-ти автомобільних насосів.
Таблиця 10
РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТА (ІНДЕКСУ) ДЕФЕКТНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ НАСОСІВ
Шифр дефекту Вага дефекту Кількість дефектів у вибірці з 20-ти насосів Добуток (2 ? 3) Коефіцієнт дефектності [сума даних з гр. 4, поділена на кількість вибірки (20)]
1 2 3 4
А 100 0 0 600 : 20 = 30
Б 90 2 180
В 70 2 140
Г 60 3 180
Д 50 2 100
Рівень якості в експлуатації або споживанні товару є результатом співвідношення двох показників - технічного рівня і якості виготовлення продукції. Під час експлуатації продукції оцінюють міру відповідності фактичних показників якості виробів вимогам нормативно-технічної документації. Ця оцінка дає змогу з'ясувати способи якнайповнішого використання функціонально-корисних властивостей технічних об'єктів і зібрати необхідну інформацію про надійність машин і обладнання. Рівень якості продукції в експлуатації визначається зіставлянням фактичних і нормативних значень одиничних і комплексних показників з урахуванням чинників фізичного і морального старіння виробів. Результати оцінки становлять основу економічних обґрунтувань та маркетингових стратегій стосовно створення нових моделей, підвищення визначальних показників якості освоєної продукції, вилучення з виробництва окремих товарів, зміни правил технічного обслуговування і експлуатації виробів.
Ясна річ, що розуміння рівня якості товару в експлуатації для виробника і споживача не є однаковим. Для покупця якість у споживанні ототожнюється з витратами на придбання та використання товару (витрати на профілактичне обслуговування, ремонт, енерговитрати тощо). Зрозуміло, що витрати користувача значною мірою залежать від рівня технічної новизни й досконалості ідеї товару та добротності її втілення в готовий продукт під час виготовлення. Інакше кажучи, рівень якості закладається в проектуванні, забезпечується досконалістю виготовлення, підтримується під час експлуатації виробу. Тому визначення якості на ринку, насиченому товарами, має постійно враховувати не тільки зміни в технології, а й вимоги споживачів. Наприклад, японська школа забезпечення якості вважає споживача рушійною силою в цьому процесі і підкреслює важливість урахування його побажань вже на етапі конструювання та виготовлення виробів. Такий підхід реалізується за допомогою принципу "системної інтеграції", коли потреби покупця інтегруються в цикл "конструювання - виробництво", а зусилля робітників - у розроблення фірмових стандартів якості. У цьому разі якість інтегрується в загальний процес управління і стає невід'ємною частиною загальної стратегії підприємництва. Наслідок реалізації цього принципу - висока якість та конкурентоспроможність японських товарів. Таким чином, новітній підхід до стратегії підприємництва пов'язується з тим, що якість є головним і найефективнішим засобом для задоволення вимог споживачів, а також засобом зниження витрат виробництва. Для японських фірм, які проводять цю стратегію на практиці, характерним є таке розуміння проблеми якості:
забезпечення якості - це не тільки технічна функція, що здійснюється

 
 

Цікаве

Загрузка...