WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Показники якості продукції - Реферат

Показники якості продукції - Реферат

вважається будь-яка подія, що призводить до порушення роботоздатності виробу. Підвищення безвідмовності сучасної техніки забезпечується комплексом робіт на стадії проектування. Це моделювання і макетування, прискорені випробування, а також випробування з відтворенням умов експлуатації і наступним доопрацюванням виробу залежно від отриманих результатів.
Показники довговічності визначають властивість виробу зберігати роботоздатність до граничного стану з необхідними перервами для технічного обслуговування та ремонту. Граничним вважають такий стан технічних засобів, за якого дальше використання їх неможливе або економічно недоцільне. За показники довговічності беруть, наприклад, середній ресурс і термін служби машини між черговими ремонтами, середню тривалість експлуатації обладнання до вилучення його з виробництва. Показники довговічності складних технічних продуктових інновацій залежать від багатьох чинників: розрахунки запасів міцності і стійкості, вибір матеріалів і комплектувальних виробів, установлення порядку технічного обслуговування, дотримання правил і режимів експлуатації машин і обладнання.
Оптимізація довговічності нового виробу визначається через знаходження мінімальної величини питомих експлуатаційних зведених витрат за різної кількості років експлуатації до капітального ремонту:
,
де Vп.еі - питомі експлуатаційні зведені витрати за і-м варіантом довговічності нової машини;
Цн.м - ціна придбання нової машини;
Вк.р - загальна вартість капітального ремонту;
- середньорічні експлуатаційні витрати;
Кс - сукупні капітальні вкладення у сферу експлуатації;
Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень;
tс - нормативний строк служби нової машини, років;
Пмt - продуктивність нової машини за весь строк її служби, умов. од.
Розгляньмо приклад. На верстатобудівному підприємстві вивчається доцільність запровадження на ринок нової, довговічнішої модифікації фрезерного верстата (табл. 6).
Таблиця 6
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРЕЗЕРНИХ ВЕРСТАТІВ
Показник Діюча модель Модифікована модель
Нормативний строк служби верстатів, років 13 16
Тривалість експлуатації до першого капітального ремонту, років 5 6
Кількість капітальних ремонтів 2 2
Середньорічні експлуатаційні витрати, грн 1000 950
Загальна вартість капітального ремонту, грн 3990 4950
Ціна нового верстата, грн 9500 9700
Сукупні капітальні вкладення у сферу експлуатації, грн 600 700
Продуктивність верстата за весь строк експлуатації, ум. од. 33 000 38 000
Мінімальна величина питомих експлуатаційних зведених витрат для діючої моделі становить:
,
для модифікованої
.
Таким чином, впровадження на ринок довговічнішої модифікації фрезерного верстата є доцільним.
Тривалість міжремонтного періоду (Тм.п) обчислюється за формулою:
,
де Тр.ц - тривалість ремонтного циклу,
nп.р - кількість поточних ремонтів протягом ремонтного циклу.
Періодичність технічного обслуговування (Тт.о) обчислюється за формулою:
,
де nт.о - кількість технічних обслуговувань протягом ремонтного циклу.
Показники ремонтопридатності служать для оцінювання міри пристосованості продукції до запобігання відмовам, їх швидкого виявляння й усування завдяки проведенню технічного обслуговування і ремонту. Характерними показниками ремонтопридатності вважаються: середня оперативна тривалість запланованого поточного ремонту, його трудомісткість. Висока ремонтопридатність дає змогу здійснювати комплекс операцій з технічного обслуговування і ремонту техніки з мінімальними витратами праці, коштів і часу. Вона значною мірою визначається сукупністю властивостей конструкції виробу. Під час проектування треба передбачати легкий доступ до контрольних вузлів і місць регулювання, можливість відновлення зношених деталей. Велике значення має також створення сучасної ремонтної та експлуатаційної документації і запровадження фірмового ремонту. Ремонтопридатність виробу (Тр) розраховується за формулою:
Тр = Тн + Ту ,
де Тн - середній час пошуку несправності;
Ту - середній час для усування несправності.
Рівень складності відновлення роботоздатності технічно складного товару, що вийшов із ладу, суттєво впливає на його конкурентоспроможність. Найефективнішим конструктивним рішенням уважають створення технічної можливості для споживача самостійно полагодити виріб з мінімальними витратами часу і коштів, замінивши зіпсований компонент на запасний. Оснащення складних побутових виробів елементами самодіагностики також дає змогу споживачам значну кількість не дуже складних несправностей усувати самостійно.
Показники пристосованості до зберігання теж мають непересічне значення в маркетинговій діяльності. Вони оцінюють властивості виробів і товарів повсякденного попиту перебувати в роботоздатному (придатному для споживання) стані протягом і навіть після закінчення термінів зберігання та транспортування, установлених технічною документацією та іншими документами відповідності. Це особливо важливо стосовно харчових продуктів, ліків, продукції нафтопереробної промисловості тощо.
Підвищення надійності сучасної виробничої та побутової техніки має велике значення. Тому для оцінки її надійності важливо мати кількісну характеристику не тільки окремих властивостей, а і їхньої сукупності. Стосовно складних технічних систем останнє забезпечується розрахунком спеціальних комплексних показників: коефіцієнтів готовності, коефіцієнтів технічного використання, середньої сумарної трудомісткості технічного обслуговування. Ці показники показують залежність технічного та економічного рівнів надійності. Наприклад, коефіцієнт готовності (Кг) для виробів розраховується за формулою:
,
де Т - напрацювання виробу до відмови;
Тв - середній час відновлення виробу.
За показниками надійності визначають гарантійні терміни експлуатації продукції. Залежно від властивостей, призначення і особливостей використання продукції виробник може встановлювати гарантійні терміни експлуатації, напрацювання і зберігання. Гарантійні терміни експлуатації і зберігання визначають у роках і місяцях, а гарантійне напрацювання - у годинах, циклах, кілометрах. Під напрацюванням розуміють тривалість або обсяг роботи об'єкта. Згідно з традиційними вимогами мінімальна тривалість гарантії має бути не меншою за подвійне середнє напрацювання до виявлення прихованого дефекту. Значеннясереднього напрацювання об'єкта від початку його експлуатації до першої відмови визначають за результатами випробувань або контрольної експлуатації партії продукції.
Створення продуктових інновацій - складний і трудомісткий процес з великим комерційним ризиком. Комерційний успіх нововведень може бути досягнутий за умови суттєвого підвищення надійності проти існуючих аналогів. Цьому сприяє запровадження систем автоматизованого проектування продукції (САПР), використання новітніх методів розрахунків, конструювання, моделювання, створення сучасного випробувального, діагностичного і контрольно-вимірювального обладнання.
Покупці завжди ладні платити більшу ціну за надійнішу продукцію, однак співвідношення "ціна-якість" має бути оптимальним, передбачати можливості та наслідки науково-технічного розвитку й технологічних змін.
Показники транспортабельності товару в маркетинговій діяльності мають також важливе значення. Вони уможливлюють оцінювання придатності виробів для тарування, вантажно-розвантажувальних операцій і доставки споживачам конкретним видом транспорту. Здебільшого ці

 
 

Цікаве

Загрузка...