WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Ергономічні вимоги до товару - Реферат

Ергономічні вимоги до товару - Реферат

відхилення.
Таблиця 39
ІЄРАРХІЧНА СТРУКТУРА ЕРГОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТОВАРУ
Групові показники Одиничні показники
Гігієнічні рівень освітлення
рівень вентиляції
рівень температури
рівень вологості
рівень тиску
рівень напруги магнітного та електричного полів
рівень запорошеності
рівень радіації
рівень токсичності
рівень шуму
рівень вібрації
гравітаційні перевантаження та прискорення
Антропометричні відповідність виробу розмірам тіла людини
відповідність виробу формі тіла людини
відповідність виробу розподіленню маси людини
Фізіологічні та психофізіологічні відповідність силовим можливостям
відповідність швидкісним можливостям
відповідність енергетичним можливостям
відповідність зоровим можливостям
відповідність слуховим можливостям
відповідність дотиковим можливостям
відповідність смаковим і нюховим можливостям
Психологічні відповідність навичкам
відповідність можливостям сприйняття та засвоєння інформації
Таблиця 40
ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА
Стан середовища Особливості
Комфортне Стан середовища забезпечує оптимальну динаміку працездатності, добре самопочуття та збереження здоров'я людини-оператора
Відносно
дискомфортне Стан середовища забезпечує належну працездатність і збереження здоров'я протягом певного часу, але спричиняє неприємні суб'єктивні відчуття та функціональні зміни, які, однак, не виходять за граничні норми
Екстремальне Стан середовища призводить до зниження працездатності людини-оператора і спричиняє функціональні зміни, які виходять за межі норми, але не спричиняють патологічних змін організму
Надекстремальне Стан середовища призводить до патологічних змін в організмі людини і неможливості виконання роботи
Отже, головною умовою раціонального ергономічного конструювання є обов'язкове комплексне врахування специфічних особливостей компонентів системи "людина - техніка - середовище", що виявляються під час роботи виробів (рис. 76). До таких особливостей відносять:
тип виробу й особливості його функціонування;
особливості організму людини;
умови довкілля.
Рис. 76. Схема функціонування системи "людина - техніка - середовище"
Головним результатом ефективного ергономічного конструювання слід уважати досягнення відповідного рівня комфортності - сукупності позитивних психологічних, психофізіологічних та фізіологічних відчуттів людини, що виникають у процесі її діяльності в разі контакту з навколишніми об'єктами і середовищем.
У сучасному світі естетичний рівень, ергономічні та функціональні властивості товарів стають усе вагомішими чинниками їхньої конкурентоспроможності. Досягнення високого рівня та органічного поєднання цих властивостей забезпечується виконанням комплексу спеціальних художньо-конструкторських робіт, що здійснюються на етапах проектування та виготовлення товару. До складу технічного завдання (ТЗ) включають спеціальний підрозділ з вимогами до декоративно-конструкційних матеріалів, технології обробки, а також до ергономіки виробу. У технічній пропозиції на підставі аналізу різних варіантів вибирають основний варіант художньо-конструкторського, ергономічного та фактурно-кольорового вирішення. Його придатність оцінюють з допомогою спеціально створених художньо-конструктивних моделей та макетів.
Основними видами художньо-конструкторських документів, що визначають ергономічні та естетичні властивості нових товарів, є:
рисунок зовнішнього вигляду;
ергономічна схема зі зв'язками елементів і параметрів системи "людина - виріб - середовище";
опис графічних елементів; карта фактурно-кольорового вирішення.
У такій послідовності технічне конструювання створює матеріальну основу предмета, а дизайн формує цей предмет як споживчу цінність, тобто робить товар принадливим для покупця. Зрозуміло, що цього можна досягти лише за умови спільної праці конструкторів, дизайнерів та маркетологів.
Проблеми комплексного регулювання питань, пов'язаних з формуванням нормативного забезпечення процесів проектування ергономічних технологічних систем, за умов глобалізації економічних відносин набувають надзвичайної актуальності. Сьогодні Україна бере активну участь у виконанні робіт із гармонізації вимог до ергономічності вітчизняної продукції і вимог міжнародних і регіональних стандартів, рекомендацій міжнародних організацій у галузі охорони праці і безпеки продукції. Нещодавно Радою голів урядів держав-учасниць СНГ схвалено Міждержавну програму з розроблення стандартів у галузі безпеки та охорони праці стосовно продукції за взаємними поставками на 2000-2005 роки.
Таким чином, термін "дизайн" у його найпоширенішому розумінні використовується для позначення всієї сфери художнього конструювання. Він охоплює творчість художників-конструкторів (практику проектування), результати їхньої праці (вироби, що пройшли художньо-конструкторське розроблення - продукти дизайну), а також теорію художнього конструювання.
Література
1. Амиров Ю. Д. Основы конструирования. Творчество, стандартизация, экономика. - М.: Изд-во стандартов, 1991.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 1989.
3. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг. - М.; СПб.; К.: Вильямс, 2000.
4. Баркан Д. И., Ходяченко В. Б., Валдайцев С. В. и др. Как создаются коммерчески успешные товары и услуги: маркетинг и нововведение. - Л.: Аквилон, 1991.
5. Березин И. Маркетинг сегодня. - М.: Менеджер, 1996.
6. Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах. - СПб.: ДВА-ТРИ, 1993.
7. Бобровников Г. Н., Клебанов А. И. Прогнозирование в управлении техническим уровнем и качеством продукции. - М.: Изд-во стандартов, 1984.
8. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. - М.: Экономика, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...