WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Основні завдання планування продукту - Реферат

Основні завдання планування продукту - Реферат


Реферат на тему:
Основні завдання планування продукту
Продукт у сучасному розумінні - це предмет і результат багатьох підприємницьких рішень. Він створюється, упроваджується на ринок, за необхідності модифікується, а за наявності економічних передумов та доцільності вилучається із виробництва. Необхідність створення нової продукції спричиняється багатьма факторами, що з них найсуттєвішими є: зміни ринкових умов, зменшення конкурентоспроможності та етап життєвого циклу товарів (рис. 49).
Рис. 49. Загальна класифікація чинників, які спричиняють необхідність створення нової продукції
Досить часто розроблення наукомістких продуктових інновацій розглядається як визначальна частина стратегічного управління фірмою для створення довгострокових конкурентних переваг. Характерною ознакою сучасного етапу глобалізації є велика невизначеність тенденцій розвитку ділового навколишнього середовища. Значне посилення процесів турбулентності, нестабільності та непрогнозованості ринкових чинників збільшує роль продуктових інновацій у нейтралізації негативних наслідків господарської діяльності. Через це індивідуальна й креативна енергія вищого керівництва, віра в новий продукт мають нині хоч і велике, але не вирішальне значення. Потрібне ретельне дослідження прибутків від виробництва і реалізації різних продуктів, які виготовляються підприємством. Метою такого вивчення стає пошук стратегічних рішень щодо дальшого зростання.
Рис. 50. Графічне інтерпретування пошуку "цільових ніш" інноваційного продукту
Для визначення ніш перспективних прибутків використовують так званий геп-аналіз (від англ. gap - ніша, вилом). Оцінка стратегічних резервів збільшення потоків прибутків за умов використання цільових ніш здійснюється за такими напрямками:
резерви використання;
резерви розподілу;
резерви продукту;
резерви конкуренції.
Одночасно для визначення ніші перспективних прибутків треба сформулювати найважливішу з погляду майбутнього покупця споживчу цінність інноваційного продукту, тобто встановити рівень новизни споживчих властивостей; радикальності задумів; новацій у дослідженнях, розробленні, техніці і технології виготовлення; суттєвості змін у ринковому просуванні та обслуговуванні.
Для практичного визначення можливостей найефективнішого використання освоєної виробництвом продукції та її ринкового позиціювання (рис. 51) використовують так званий менеджмент продуктового портфеля (Рroduct Portfolio Management - PPM).
Рис. 51. Класифікація об'єктів товарного пропонування за методом менеджменту продуктового портфеля
За допомогою менеджменту продуктового портфеля оцінюються ринкові стратегічні позиції продукції, виробництво і реалізація якої вже здійснюється. Ці позиції бувають: сильні, середні, слабкі. Відповідно до ідей розробників цього аналітичного методу можливе застосування стандартної стратегії для кожної групи продукції (квадранти матриці 1-9) залежно від її внеску в загальну прибутковість підприємства.
1. Продукція з перспективою дальшого розвитку - потребує вибіркового інвестування.
2. Продукція з реальним потенціалом збільшення випуску - має достатню привабливість, але потребує поліпшення головних відмітних ознак.
3. Продукція, що користується успіхом, - є головним джерелом доходів і прибутків підприємства, має велику частку ринку і великі потенції для дальшої диверсифікації в інші сфери.
4. Продукція з непевною перспективою - передбачає скорочення ресурсних надходжень у зв'язку з великою ймовірністю виходу з ринку. За пожвавлення кон'юнктури має шанси для суттєвого посилення своїх ринкових позицій.
5. Продукція із сумнівним потенціалом - потребує перегляду стратегічних напрямків розвитку.
6. Продукція, що наближається до успіху, - за умов посиленого ресурсного забезпечення може значно посилити конкурентоспроможність підприємства.
7. Безперспективна продукція - потребує негайного усунення з ринку.
8. "Зів'яла" продукція - свідчить про велику ймовірність швидкого усунення з ринку, потребує значного обмеження ресурсів.
9. Продукція з перспективою спеціалізації - в цілому товарна група не має великого успіху, але окремі види продуктів є достатньо популярними для послідовного розвитку.
Зрозуміло, що коли ринок насичено, а конкуренція є значною, головним завданням планування продукту є прискорене створення нових товарів. Водночас планування продукту охоплює всю діяльність, котра дає можливість виробникам та посередникам визначити таку товарну політику фірми, яка забезпечить їй отримання прибутку. Удосконалення товару, що інколи згадується в контексті планування продукту, - більш обмежений термін, що здебільшого ототожнюється з технічною інженерною діяльністю зі створення новацій. Кожна фірма-виробник, котра визнала для себе необхідність запровадження певних інновацій, вибирає такі варіанти рішень:
придбати ґрунтовну інформацію про новий товар або послугу (за контрактом чи ліцензією);
винайти товар самостійно;
удосконалити конструкцію або дизайн уже освоєного виробництвом товару чи послуги;
залучити інших партнерів до створення нової продукції.
Заходи, необхідні для розроблення нового продукту та його впровадження на ринок, мають такий зміст та послідовність:
1) комплекс дій з планування продукту;
2) заходи з реалізації результатів інноваційного процесу.
Модифікування також є частиною планування продукту. З цим напрямком змін ототожнюють варіацію та диференціювання продукту (рис. 52).
Рис. 52. Склад робіт з планування продукту
Варіація - це зміна попередніх властивостей продукту для підвищення міцності зв'язку між перевагами продукту та його сприйняттям споживачами; при цьому продукт, що раніше випускався, знімається з виробничої програми. Підставою для таких дій виробника є переважно ринкові чинники (дії конкурентів, зміни нормативних вимог). Під диференціюванням розуміють зміну продукту за умов, що попередній виріб з виробництва не знімається. Диференціювання дає змогу повніше врахувати особливості окремих ринків або їхніх сегментів.
Таким чином, пошук нових ідей є центральним елементом планування продукту. Тому в жорсткому конкурентному середовищі багато фірм саме в цьому шукають можливостей здобути перевагу над суперниками. З цією метою створюються спеціальні підрозділи для моніторингу технічних журналів та наукових конференцій за відповідною тематикою. Проте докладна інформація такого типу у відкритій пресі з'являється дуже рідко. Тому зараз існують спеціальні фірми, які пропонують бази даних з інформацією, що її вибрано з тисяч періодичних видань багатьма мовами. Такий комбінований моніторинг дає змогу компанії остаточно переконатися в тім, що вона має достатньо знань про нові розроблення і може приймати такі стратегічні рішення:
ігнорувати нововведення;
намагатися протидіяти їм власними розробленнями;
установити оперативні зв'язки з особами або організаціями, які лідирують у відповіднійгалузі.
Ефективним засобом є також зміцнення творчих зв'язків з академічними та іншими дослідними організаціями у власній державі та за кордоном для виявлення можливих "проривів" у новацію ще до того, як про це стане відомо з публікацій у спеціальних журналах. Іще одним засобом пошуку нових ідей уважають активізацію самореклами - участь у торгових ярмарках, розповсюдження рекламних проспектів, налагодження прямих контактів з відповідними науковими консультантами. Така самореклама може підштовхнути відповідну організацію в процесі пошуку клієнтів вибрати саме цю, а не іншу фірму. Крім того, компанія може розмістити частину своїх досліджень та розроблень в інших країнах, які мають великий науковий потенціал. Слід зазначити, що нині інноваційні проекти реалізуються на ринку, котрий інтенсивно та перманентно

 
 

Цікаве

Загрузка...