WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Зміст та мета маркетингової продуктової та технологічної інновації - Реферат

Зміст та мета маркетингової продуктової та технологічної інновації - Реферат


Реферат на тему:
Зміст та мета маркетингової продуктової та технологічної інновації
?
З поняттям інновація (нововведення) найчастіше ототожнюють: по-перше, новаторське дослідження або розроблення; по-друге, зміни в стилі роботи організації з метою створення сприятливіших умов для своїх клієнтів (управлінська інновація); по-третє, розроблення нових товарів або послуг на умовах вигідніших, ніж ті, що є нині. Усі ці напрямки найуспішніше реалізуються за наявності достатнього інноваційного потенціалу. З останнім пов'язують здатність створювати наукомістку продукцію, що відповідає вимогам світового ринку. Інноваційний потенціал становлять наукові, проектні та конструкторські розроблення, експериментальні роботи, які стосуються нового виробництва, виготовлення необхідного інструменту та оснащення, засобів технічного контролю. Найчастіше з інноваційним процесом ототожнюють весь комплекс робіт - від отримання нового теоретичного знання до використання споживачем його матеріалізованого втілення в продукті (послузі). Отже, інноваційна діяльність - це складний процес трансформування нових ідей в об'єкт економічних відносин. Слід зазначити, що повний інноваційний цикл є комплексним процесом, котрий складається з таких етапів:
фундаментальні дослідження;
прикладні дослідження;
конструкторські розроблення;
технологічне освоєння;
виробництво;
експлуатація;
модернізація;
утилізація.
Перші два етапи являють собою процес, здійснюваний з метою розкриття невідомих або нових фактів. Наступні етапи полягають в адаптації технічних рішень до комерційних потреб.
Останнє спричиняє необхідність у зворотному зв'язку між споживачем нового товару та науковою сферою, тобто необхідність у маркетинговому опосередкуванні. Завдяки маркетинговому опосередкуванню інноваційну діяльність можна вважати процесом, за якого винахід чи ідея набувають економічного значення, а саму інновацію розглядати як запроваджені у виробництво та просунуті на ринку ідеї, товари, технології абсолютно нові або унікальні для споживача.
Інновація спочатку існує як ідея, сформована та викладена з тією чи іншою глибиною й деталізацією. За головну мету винахідник (новатор) бере втілення своєї ідеї у виробництво без огляду на її економічну доцільність (отримання прибутку, покриття витрат). У свою чергу, інноваційна діяльність підприємства має свої цілі, які здебільшого не відповідають меті винахідника. Створення інноваційних продуктів дає змогу підприємству домогтися:
захисту і збільшення частки ринку підприємства;
зміцнення позицій на новому ринку;
створення нового ринку або сегмента.
У свою чергу, кінцевий споживач продуктів інноваційної діяльності оцінює їхні функції, якість і вартість виходячи з можливостей задоволення своїх потреб. Отже, інноваційна діяльність опосередковується маркетингом з різних напрямків (рис. 34).
Рис. 34. Напрямки маркетингового опосередкування інноваційної діяльності
Ефективність маркетингу інноваційної ідеї визначається рівнем її оригінальності та неординарності. Так, радикальні інновації дають життя принципово новим виробам і технологіям, які сприяють появі нових споживачів і ринків. Поєднання вже відомих елементів у нових комбінаціях також може сприяти народженню новацій. Комбінаційні інновації можуть спрямовуватися на залучення нових груп споживачів або освоєння нових ринків. Збереження або посилення ринкових позицій підприємства досягається модифікаційними інноваціями, що передбачають поліпшення або доповнення існуючих продуктів.
Історичний досвід товарного виробництва свідчить про наступність його розвитку, оскільки інноваційні ідеї здебільшого є вдосконаленням уже відомих прототипів. За критерієм наступності розрізняють:
інновації-відкриття, коли продукція або технологія не мають прототипів для порівняння;
інновації-заміщення, використання яких веде до заміни існуючих прототипів досконалішими;
інновації-відміни, що повністю змінюють сферу та використання продукту у зв'язку з появою в нього нових функцій;
інновації-повернення, коли використовуються раніше відомі види продуктів або способи чи методи їх створення;
ретровідступи, коли відтворюються старі форми на сучасній основі.
Таким чином, зміст інновації ототожнюється із продуктовими, технологічними та організаційно-управлінськими перемінами, а безпосередньо головною метою інноваційної діяльності є функція зміни (рис. 35).
Рис. 35. Загальна схема економічної ефективності інновації
Зі схеми рис. 35 видно, що інноваційний процес за ефективністю має чітко окреслені періоди А і В, коли темпи зростання витрат перевищують темпи зростання прибутку, і період Б, коли прибуток зростає швидше за витрати. Отже, стосовно окремого підприємства стратегічне планування інноваційних процесів полягає насамперед в оптимізації еволюції ціннісних пропонувань виробника: максимального скорочення періоду А запланованої S-подібної кривої і максимального подовження періоду Б (рис. 36).
Рис. 36. Еволюція ціннісних пропонувань
Іще на початку ХХ сторіччя австрійський учений І. Шумпетер визначив п'ять типових інноваційних змін:
використання нових техніки, технологічних процесів або ринкового забезпечення виробництва (купівля-продаж);
запровадження продукції з новими властивостями;
використання нової сировини;
зміни в організації виробництва та його матеріально-технічного забезпечення;
поява нових ринків збуту.
Трохи згодом І. Шумпетер запровадив поняття інновації як зміни з метою розроблення та використання нових видів споживчих товарів, нових виробничих і транспортних засобів, нових ринків і форм організації в промисловості. Новизна інновацій оцінюється за технологічними параметрами, а також із ринкових позицій. Видаються цікавими міркування щодо видів інновацій окремих сучасних авторів. Так, на думку В. Г. Мединського та Л. Г. Шаршукової [46], розрізняють такі види інновацій:
1. За рівнем радикальності (новизни):
- базисні інновації, котрі реалізуються у великих винаходах і стають засадничими для формування нових поколінь і напрямків розвитку техніки;
- інновації, що поліпшують техніку завдяки винаходам середнього та невеликого масштабу;
- псевдоінновації, скеровані на часткове поліпшення застарілих поколінь техніки та технологій.
2. За характером застосування:
- продуктивні інновації, орієнтовані на виробництво і використання нових продуктів;
- технологічні інновації, що мають на меті створення і застосування нової технології;
- соціальні інновації, які передбачають побудову і функціонування нових структур;
- комплексні інновації, що поєднують кілька видів змін.
3. За стимулом появи (відправними джерелами):
- інновації, спричинені розвитком науки і техніки;
-

 
 

Цікаве

Загрузка...