WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Рекламно-інформаційна діяльність у системі маркетингу - Реферат

Рекламно-інформаційна діяльність у системі маркетингу - Реферат

досягти уваги цільової аудиторії. Причому основними критеріями при виборі каналів поширення рекламних послань є забезпечення максимального охоплення цільової аудиторії, відповідність вартості розміщення реклами з рекламним бюджетом і відповідність характеру рекламного повідомлення особливостям каналу. Крім того, вибір засобів реклами виробляється таким чином, щоб забезпечити необхідне географічне охоплення споживачів і бажану частоту й форму подачі матеріалу. Крім того, при виборі засобів поширення рекламних послань варто мати на увазі, що разовий, одиничний контакт з потенційним покупцем не має практичної комерційної цінності.
Результат може принести тільки систематична рекламна робота, причому важливо, щоб виникаючі контакти не були відділені один від одного занадто великими проміжками часу: оптимальним вважається щотижневий контакт, рідкі контакти сприймаються як разові й мають дуже низьку комерційну цінність. Найчастіше запорукою високої ефективності рекламного повідомлення може послужити комбінація використовуваних засобів поширення інформації.
В усіх видах реклами є загальні риси, що виявляються в принципах формування рекламного повідомлення.
Повідомлення має бути:
" коротким, тобто мають бути наведені ті вигоди, що одержує від даного товару чи послуги потенційний споживач;
" цікавим покупцю, тобто, крім згадування про прямі вигоди й системи гарантій фірми, варто створити сприятливу атмосферу й образ даного товару чи послуги, широко залучаючи образи краси, надійності, зручності;
" достовірним, це правило стосується як змісту, так і оформлення рекламного повідомлення: вони мають відповідати один одному;
" зрозумілим, тобто зрозумілим потенційному покупцю фірми. Для цього варто докладніше вивчати й аналізувати соціальні, економічні, психологічні, національні особливості цільових сегментів фірми;
" динамічним, тобто варто вибирати енергійні, ємні слова, дієслова в наказовому способі. Стиль викладу має виражати впевненість у тому, що передається в рекламному повідомленні;
" повинно повторюватися, тобто для будь-якого виду реклами існує оптимальна кількість повторень, і потенційний покупець одержує можливість побачити рекламне повідомлення й відреагувати;
" повинно виділятися серед інших рекламних повідомлень, тільки тоді фірма може залучити своїх потенційних покупців.
На зміст рекламного повідомлення також впливають наступні фактори:
" до якої групи належить даний товар:
" до групи товарів широкого вжитку чи виробничо-технічного призначення;
" характеристики товару чи послуги;
" ознаки й характеристики цільових сегментів;
" політико-економічні характеристики цільових сегментів;
" предмет реклами (товар, товарна марка чи фірма);
" життєвий цикл товару.
2. Поняття та формування рекламно-інформаційної кампанії
Рекламно-інформаційна кампанія являє собою декілька рекламних заходів, об'єднаних однією метою, що охоплює визначений період часу й розподілених у часі так, щоб один рекламний захід доповнював інший.
Формування плану рекламних заходів фірми
Визначення й конкретизація планів рекламної кампанії.
Визначення товарів і послуг, яким необхідна реклама, а також часових відрізків, тобто якому товару в який період потрібна реклама.
Вивчення й підбір уже наявної у фірми маркетингової інформації про:
товари/послуги, що будуть рекламуватися;
цільових споживачів даних товарів/послуг;
платоспроможний попит;
поточний стан ринків, на яких будуть продаватися дані товари/послуги;
нові ринки збуту;
конкурентів;
ефективність раніше проведених рекламних кампаній.
Вибір рекламних засобів, що оптимально підходять для даного товару/послуги й задовольняють характеристики цільових сегментів.
Визначення тієї суми коштів, що фірма може виділити на проведення рекламної кампанії:
" узгодження потреби в рекламі з реальними можливостями фірми,
" коригування первісного плану рекламної кампанії;
" розробка всіх елементів рекламної кампанії;
" визначення можливої ефективності обраної мети, ідеї, елементів рекламної кампанії;
" при необхідності уточнення і коригування елементів рекламної кампанії;
" організація роботи фірми під час проведення рекламної кампанії;
" підведення підсумків рекламної кампанії.
Планування рекламних заходів доцільно. Це дозволяє уникнути випадкового вибору й випадкового розміщення реклами, а отже, уникнути низької ефективності і, у кінцевому рахунку, підвищених витрат на рекламу.
Висновки
Реклама - це вид комунікаційного зв'язку між виробництвом і споживанням який досягається комерційною пропагандою неособистих уявлень про споживчі властивості товару або корисний ефект послуги.
Функції реклами. З одного боку - це створення і підтримка якомога позитивнішого іміджу (довгостроковий компонент реклами), а з іншого боку - це інформування, що передбачає щонайширше перенесення відомостей про властивості товарів (сфера реклами продажу). Обидві ці сфери необхідно роздивлятись сукупно, бо успіх кожної з них залежить від їх взаємозв'язку. Якісна реклама іміджу завжди буде сприяти торговельній рекламі і навпаки.
Використання реклами переслідує такі цілі:
· поліпшення іміджу і популярності;
· залучення нових споживачів і їх груп;
· реакція на дії конкурентів, досягнення конкурентних переваг;
· вирівнювання сезонних коливань.
Різноманіття функцій реклами зумовлює різні критерії її класифікації.
За типом спонсорства - від імені:
oвиробника;
o торгових посередників;
o приватних осіб;
o уряду та інших суспільних інститутів. За цільовою аудиторією:
o спрямована на сферу бізнесу (для споживачів виробничих товарів, які використовують рекламовані товари як сировину і комплектуючі вироби; для торгових та інших посередників);
o спрямована на індивідуального споживача.
За рівнем концентрації на певному сегменті ринку:
o селективна (вибіркова);
o масова.
За ступенем охоплення території рекламною діяльністю:
o локальна (від конкретного місця продажу до території окремого пункту). Таку рекламу умовно поділяють на рекламу за місцем продажу та зовнішню рекламу;
o регіональна (охоплює певний регіон);
o загальнонаціональна (у масштабах країни);
o міжнародна.
За суб'єктивним принципом:
o пояснювально-пропагандистська;
o реклама марки або певного марочного товару;
o престижна;
o розпродажу;
o рубрична.
За призначенням:
o інформаційна (застосовують на етапі виведення товару на ринок у період формування первинного попиту);
o переконувальна (застосовують на етапі зростання життєвого циклу товару, коли лише формують вибірний попит, зважаючи на конкурентів; розкривають переваги марки або товару конкретної фірми порівняно з товарами конкурентів);
o нагадувальна (звертаються на етапі зрілості для підтвердження попередньо зробленого вибору; нагадують назву фірми або конкретної марки товарів та адресу офіційних дилерів).
Мета реклами - зародити у споживача не лише думку про потребу в якомусь товарі, а й бажання його купити.
Реклама ефективна лише тоді, коли вона є складовою загального процесу створення продукції та її просування до покупця. Розрізнені, епізодичні рекламні заходи малоефективні, навіть якщо вони вирізняються високою якістю подання реклами. Кожний етап життєвого циклу товару має супроводжуватися активною програмою рекламного впливу.
Список використаної літератури
1. Дейан А. Реклама: Пер. с фр. / Под ред. В. С. Загашвили. - М.: Прогресс, 1993.
2. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение и контроль. - СПб.: Питер, 1998.
3. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с фр. - СПб.: Наука, 1996.
4. Лиходій В. Г. Маркетинг: Навч.-практ. посіб. - К.: Вид-во НАУ, 1998.
5. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. - 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Аза-рян. - Харків: Студцентр, 2002.
6. Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Навч. посіб. - К.: Вища шк, 1994.
7. Ромат Е. Реклама: Учебник для студентов по специальности "Маркетинг": 3-е изд., перераб. и доп. - Харьков: НВФ "Студцентр", 1999.
8. Чарлдини Р. Психология влияния. - СПб.: Наука, 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...