WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Ціни в умовах ринку - Реферат

Ціни в умовах ринку - Реферат


Реферат
на тему:
Ціни в умовах ринку
Закон попиту. Попит - платоспроможна потреба, тобто сума грошей, яку покупці можуть та мають намір заплатити за потрібні їм товари (послуги). Природно, що попит не можна ототожнювати з потребою як такою: якщо людина відчуває потребу в чому-небудь, але у неї немає грошей, то вона не володіє купівельним попитом. Величина попиту на товар визначається впливом таких факторів:
Стх =f(Птx; Д; Цтх; Цтy; Цтg; Пс; Пм, де
Стх - попит на товари;
Птх - потреби покупця в даному товарі;
Д - прибуток споживача;
Цтх - ціна на цей товар;
Цту - ціна товару-аналогу;
Цтg - ціна на товар, що доповнює;
Пс - купівельна спроможність споживача;
Пм - думка споживача відносно перспектив його економічного добробуту.
Закон попиту демонструє зв'язок між цінами та кількістю товарів, які можуть бути придбані за кожною даною ціною. Він свідчить про те, що при інших рівних умовах за низькою ціною реально продати більше товарів, ніж за високою. Цей взаємозв'язок можна навести у вигляді кривої попиту, наведеної на рисунку 1.
Крива попиту показує, що :
? за низькою ціною товар зможе придбати більша кількість покупців, бо низькі ціни спонукають багатьох покупців віддати перевагу цьому-товару перед іншими;
? якщо ціни на товар будуть високими, певна кількість покупців відмовиться від купівлі, тобто чим нижча ціна, тим більший попит.
Рис. 1. Крива попиту (за ціною)
Таким чином, закон попиту відбиває таку функціональну залежність попиту (С) від ціни (Ц):
с =f(Ц)
Вона означає, що між ціною та кількістю товару встановлюється зворотнопропорційна залежність, тобто чим вища ціна, тим менше буде куплено товарів за даною ціною. Збільшення кількості товарів у продажу викликає у свою чергу зниження ціни на нього.
На фармацевтичному ринку дуже часто виникає ситуація, коли за певних умов попит на окремі ліки може змінюватися, у той час, як ціна залишається постійною. Подібна ситуація має місце в таких випадках:
? коли на ринок виходять аналоги лікарських засобів. Коливання цін на окремі препарати викликає зміни у попиті на них або їх аналоги;
? коли є реальне підвищення прибутків споживачів, яке відразу впливає на попит на ті медикаменти, які користуються "повагою" у лікарів або "модою" у споживачів;
? коли медикаменти рекламуються засобами масової інформації, особливо під час сезонних захворювань;
? коли збільшення цін на ліки, що потребують додаткового вживання інших лікарських засобів, окрім зниження попиту безпосередньо на цю фар-макотерапевтичну групу, викликає зниження попиту на додаткові лікарські засоби (наприклад, збільшення ціни на лікарські засоби, які посилюють видільну функцію нирок - група салуретиків - викликає зниження попиту на додаткові лікарські засоби, що містять натрій або калій, хоч ціни на них залишилися постійними).
Ступінь кількісної зміни попиту у відповідь на зміненім цін харак-теризується еластичністю або нееластичністю попиту. Під еластичністю попиту слід розуміти ступінь зміни попиту залежно від динаміки цін. Мірою такої зміни служить коефіцієнт еластичності попиту (?), який можна розрахувати за формулами:
, де
С1 - величина попиту при старих цінах;
С2 - величина попиту при нових цінах;
Ц1 - попередня ціна;
Ц2 - нова ціна.
, де
%?Оп - зростання обсягу попиту в процентах;
%?Ц - зниження цін у процентах.
Безпосередньо обсяг попиту визначається як:
Оп = Ц х К, де
Ц - ціна за одиницю товару;
К - кількість проданих товарів.
Якщо при зростанні цін показник "обсяг попиту" (Оп) падає, то попит на товар Прийнято вважати еластичним (?>1).
Нееластичний попит (?<1)виявляється, якщо платоспроможна потреба покупців не чутлива до змін цін. Як правило, до товарів нееластичного попиту належать:
? товари першої необхідності;
? товари, які зовсім або майже не мають замін;
? відносно недорогі.
Попит, коефіцієнт еластичності якого дорівнює одиниці (?=1), називається унітарним.
На рисунку 6. наведені графіки, що демонструють розглянуті види еластичності попиту.
Д1 - попит еластичний;
Д2 - абсолютно еластичний попит;
Д3 - не еластичний попит;
Д4 - абсолютно не еластичний попит;
Д5 - унітарний попит.
Рис. 1. Види кривих попиту
Споживачі фармацевтичної продукції, як правило, співіснують з ринком медикаментів через усі види еластичності попиту.
Так, наприклад, еластичний попит на ліки має місце в тих випадках, коли невеликі зміни в ціні призводять до великих змін у рамках попиту. Як правило, цей закон попиту спрацьовує для тих фармакотерапевтичних груп, які мають достатню глибину та ширину асортименту, тобто наявність препаратів-аналогів.
Нееластичний попит - основний вид попиту на фармацевтичну продукцію з огляду на важливість та унікальність лікарських засобів як товару та існуючу гостру необхідність хворої людини у здійсненні купівлі.
На окремі фармакотерапевтичні групи як широкого спектру дії (анальгетики, серцево-судинні препарати, препарати для лікування ШКТ, вітаміни, ферменти та ін.), так і специфічної дії (нейротропні, гормональні, снодійні, хіміо- та рентгенопрепарати тощо) ціни не матимуть суттєвого впливу на попит.
Попит на предмети санітарії та гігієни, предмети для догляду за хворими, памперси для дітей та дорослих, перев'язувальні засоби найчастіше формується як унітарний, тому що будь-які зміни в цінах на ці групи товару, як правило, компенсуються змінами в розмірі попиту, так що загальний обсяг реалізації залишається постійним.
Закон пропозиції. У механізмі ринкової рівноваги не менш важливу роль відіграє пропозиція.
Пропозиція - це сумарний обсяг товарів, які продавці готові запропонувати у конкретний час, у конкретному місці, за альтернативними цінами.
Закон пропозиції характеризує таку функціональну залежність пропозиції (77) від ціни (Ц) :
П=f(Ц)
Чим вища ціна, тим у більшій мірі зростає пропозиція товарів з боку продавців. І навпаки, чим нижча ціна, тим нижча пропозиція.
Даний взаємозв'язок наочно представлено на графіку (рис. 2.)
Крива пропозиції показує, як із зростанням ціни виробники збільшують обсяги виробництва, і, навпаки, пропозиція з їх боку зменшується при зниженні ціни.
Ступінь зміни обсягу пропозиції у відповідь на збільшення ціни характеризується еластичністю

 
 

Цікаве

Загрузка...