WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Ціни, ціноутворення, цінова політика підприємств у фармації (науковий реферат) - Реферат

Ціни, ціноутворення, цінова політика підприємств у фармації (науковий реферат) - Реферат

у процентах;
%?Ц - зростання цін у процентах.
Рис. 7. Крива пропозиції (за ціною)
Еластичною пропозиція стає тоді, коли її величина змінюється на більший процент, ніж ціна. На величину пропозиції товарів впливає ряд факторів:
? витрати та їх похідні (собівартість, науково-технічний прогрес);
? монополізація ринку;
? динаміка цін на інші, у тому числі й взаємозамінні товари тощо.
На фармацевтичному ринку України кожний із вищеперерахованих факторів має свій вплив на величину та еластичність пропозиції. Так, наприклад, існуючий ще сьогодні низький рівень технічного оснащення фармацевтичних підприємств, недостатні обсяги виробничих потужностей, необхідність сучасних наукових розроблень у фармацевтичній промисловості, стан вітчизняного фармацевтичного ринку, який знаходиться на стадії переходу від ринку монополістичної конкуренції до олігополістичного, ставлять українських виробників у невигідне положення, порівняно з зарубіжними фірмами.
Спеціалізація вітчизняної фармацевтичної промисловості, яка існувала до 1991 р., з розпадом економічних зв'язків також поставила виробника у невигідне становище. І тільки в останні роки завдяки збільшенню номенклатури виробництва та розширенню глибини та ширини асортименту фармацевтичних товарів, що випускаються, підприємства отримали додаткові джерела прибутку.
Ще у XIX столітті в економічній теорії виникла дискусія: що визначає рівень ринкової ціни - попит чи пропозиція; при якому рівні ціни може бути досягнено рівнозначності попиту та пропозиції, тобто, стану ринкової рівноваги.
Тут доцільно згадати про дві прямо протилежні концепції ринкової ціни. Одна із них висловлена англійськими класиками (А.Сміт, Д.Рікардо) та К.Марксом і обумовлює пріоритет пропозиції: ціна - це грошове вираження вартості товару, створеного працею. Інше вчення, розвинуте австрійською школою політичної економії (К.Менгер, Є. Бем-Баверк, Ф. Фон Візер), відстоює пріоритет попиту: потреби людини та цінність благ, а, отже, попит покупця, диктують рівень роздрібної ціни.
Вихід із суперечностей, що склалися, дає висновок керівника кафедри політичної економії Кембріджського університету професора Альфреда Маршалла про те, що однаково неправильно віддавати перевагу у процесі формування ринкової ціни або пропозиції, або попиту, бо справедливо вва-жати, що ринкова ціна відображає вплив як пропозиції, так і попиту. Цей двосторонній вплив видно на графіку (рис. 8.). Точка перетину кривих попиту та пропозиції характеризує рівень рівноважної ціни.
Рис. 8. Установлення рівноважної ціни
Точка Цр на графіку - рівноважна ціна, свідчить, що ціна продавців (за якою їм вигідно продавати) збігається з ціною покупців (яка задовольняє останніх).
Якщо спроектувати рівноважну точку на вісь абсцис, то ми виявимо рівноважну кількість (Кр), яка характеризує кількісний збіг попиту та пропозиції.
Рівноважна ціна та рівноважна кількість мають такі властивості:
? товарів представлено на ринку оптимальну кількість, тобто потрібну для споживання. Усі витрати на виробництво окупаються продажем за рівноважною ціною. Таким чином, досягнута рівновага свідчить про найбільшу економічну ефективність ринкової ситуації, що склалася;
? у точках рівноваги виражено й найбільший соціальний ефект. За рівноважною ціною споживач придбає граничну (для його доходу) кількість товару;
? на ринку не виявляється ні надлишку товарів, ні дефіциту. Проте за межами рівноважної ціни та рівноважної кількості на ринку чітко простежуються дві зони, які свідчать про певне неблагополуччя у відношенні економічного становища або продавців, або покупців (рис. 8.).
Зона С2 - Цр - П2 - характеризується надлишком товарів: тут пропозиція перевищує попит. Такий відносний товарний достаток може бути результатом:
? надлишкового виробництва товару;
? непомірного "підіймання" цін;
? невисокої якості товару;
? нестачі коштів у населення.
Виходом із несприятливої ситуації може бути, зокрема, зниження цін (уцінка товарів, їх сезонний розпродаж).
Зона П1 - Цр - С1 - зона дефіциту товарів: тут попит перевищує пропозицію. Така нестача товарів утворюється внаслідок того, що:
? випускається мало товарів високої якості, що користуються підвищеним попитом;
? ціни штучно знижуються (нижче вартості або рівноважної ціни), що призводить до розширення купівельного попиту;
? грошові доходи населення зростають швидше, ніж розширюється виробництво.
Підходом до регулювання такої ситуації може служити деяке зменшення зростання грошових доходів населення, збільшення виробництва товарів, які користуються попитом, або підвищення роздрібних цін на ці товари.
Фактори, які впливають на рівень цін. Щоб правильно визначити ціну, необхідно розглянути вплив певних факторів, від яких вона залежить. На рисунку 9. наведено основні фактори, які впливають на ціну.
Рис. 9. Фактори, які впливають на встановлення ціни
Перший фактор - споживачі товарів суттєво впливають на прийняття рішень щодо цін. При цьому взаємозв'язок між цінами та кількістю покупок, зроблених за цими цінами, можна пояснити двома економічними принципами:
? законом попиту та цінової еластичності попиту;
? сегментацією ринків, коли реакція покупців на ціну різних сегментів ринку не однакова.
Важливість цін для різних сегментів ринку очевидна, оскільки не всі споживачі однаково сприймають їх. Прийнято розрізняти чотири категорії покупців за їх ціносприйняттям та орієнтацією у купівлі:
? економні покупці - основний інтерес при виборі покупки виявляють до цін, якості та асортименту товарів. На цю групу споживачів дуже впливає реклама, яка розкриває додаткові корисні властивості та переваги товару.
Споживачі фармацевтичної продукції, як правило, належать до даної категорії покупців через особливі споживацькі властивості ліків, наявність вибору препарату-аналогу, а також через існуючий сьогодні у споживачів дефіцит платоспроможності.
? персоніфіковані покупці, які чутливо реагують на образ товару, основну увагу приділяють обслуговуванню та ставленню до себе продавця, менше уваги звертають на ціни;
? етичні покупці - підтримують своєю купівлею невеликі фірми та готові заради них заплатити більш високу ціну за товар;
? апатичні покупці - в першу чергу віддають перевагу зручності та комфорту, незважаючи на ціни.
Другий фактор, що впливає на рівень цін - державне регулювання може бути поділено на п'ять основних напрямків (рис. 10.) і стосується таких сфер:
? практика фіксування цін;
? цінова дискримінація;
? нечесні методи ціноутворення.
Уряд законодавчим шляхом обмежує спроби зговору про ціни та встановлення фіксованих цін між виробниками товару та між оптовою і роздрібною торгівлею. Незалежно від того, наскільки ці фіксовані ціниобгрунтовані, вони визнаються незаконними: підприємці, які їх установили, суворо караються, а на компанії накладаються значні штрафи. Такі по-рушення отримали назву горизонтального фіксування цін.
Рис. 10. Вплив

 
 

Цікаве

Загрузка...