WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Ціни, ціноутворення, цінова політика підприємств у фармації (науковий реферат) - Реферат

Ціни, ціноутворення, цінова політика підприємств у фармації (науковий реферат) - Реферат


Науковий реферат
на тему:
Ціни, ціноутворення, цінова політика підприємств у фармації
1. Теоретичні основи ринкового ціноутворення
2. Основні функції ціни
3. Класифікація цін
4. Ціни в умовах ринку
5. Установлення ціни на товар
6. Ціноутворення на лікарські засоби в зарубіжних країнах
1. Теоретичні основи ринкового ціноутворення
В умовах ринкових відносин важливу роль відіграє закон вартості, який реалізується через механізми ціноутворення, збалансованості попиту та пропозиції. Головна риса ринкового ціноутворення полягає в тому, що реальний процес формування цін тут відбувається не у сфері виробництва, а у сфері реалізації продукції, тобто на ринку.
Таким чином, ціна - це обмінний еквівалент вартості товарів або послуг у грошовому вираженні.
Безпосередньо механізм ціноутворення виявляється через ціни та їх динаміку. Динаміка цін формується під впливом двох найважливіших факторів: стратегічного і тактичного.
Стратегічний фактор виявляється в тому, що ціни утворюються на основі вартості товару, причому, в умовах ринку постійно відбувається коливання цін поряд з вартістю.
Тактичний - виражається в тому, що ціни на конкретні товари формуються під впливом кон'юнктури ринку.
Стратегічний фактор - це фактор довгочасної дії, тоді як тактичний фактор може часто замінюватись, через те що динаміка кон'юнктурних змін дуже висока та вимагає всебічного вивчення цих змін. Як перший, так і другий фактори дуже важливі в умовах ринкової економіки. їх слід обов'яз-ково враховувати, інакше підприємства можуть опинитися в складному становищі.
Реалії сьогодення засвідчують, що зростання роздрібних цін на лікарські засоби є, головним чином, наслідком збільшення вартості самих товарів, тоді як чистий прибуток роздрібної торгівлі зберігається на попе-редньому рівні, а останнім часом навіть скорочується.
Тому особливо важливо, щоб, приймаючи рішення про ціни на товар, ураховувалася і точка зору клієнта на ціну (блага, потреби, доступність), і погляд торгуючої сторони (затрати, обсяг, прибуток).
2. Основні функції ціни
Ціна товару виконує ряд основних функцій (облікову, стимулюючу, розподільну, збалансування попиту та пропозиції, раціонального розміщення виробництва), характерних для кожної ціни без винятку.
Облікова функція визначає саму суть ціни, тобто, будучи грошовим вираженням вартості, ціна показує, у що обходиться суспільству задоволення конкретної потреби у тій чи іншій продукції.
Проте цю функцію в умовах ринкових відносин не можна зводити тільки до змін витрат або ціни, яка пропонується виробником товару при виході на ринок. Ринкова ціна може значно відхилятися від витрат. Більш детально механізм визначення базового рівня цін та її структура будуть розглянуті у наступних розділах.
На підприємствах фармацевтичного профілю облікова функція ціни слугує засобом нарахування вартісних показників:
? кількісних - обсяг товарообігу, обсяг товарних запасів, надходження товару та ін.;
? якісних - рентабельність, продуктивність праці, фондовіддача і т. ін.
Стимулююча функція ціни виражається у її заохочуваному або стимулючому впливі на виробництво та споживання. Ціна, як правило, стимулює через величину вміщеного в ній прибутку.
У фармації за допомогою даної функції цін можна впливати на науково-технічний прогрес, економію витрат, зміни у структурі асортименту. Таке стимулювання здійснюється шляхом підвищення рівня прибутку в ціні, установлення надбавки та знижок в основній ціні.
Особливе значення цієї функції полягає в реанімації вітчизняного виробника, економічному розвитку науки, у розробленні та випуску нових лікарських препаратів.
Розподільна функція ціни пов'язана з можливістю відхилення ціни від вартості під впливом ринкових факторів. Ця функція ціни єдина із всіх функцій має державну масштабність, тому що передбачає участь ціни у розширенні та перерозподілі національного доходу між галузями економіки, різними формами власності, регіонами країни, фондом накопичення та фондом споживання, різними соціальними групами населення.
Безпосередньо у сфері лікарського забезпечення ця функція ціни не є специфічною з огляду на ексклюзивність медикаментів як товару, оскільки покупець розглядає лікарський засіб не як "бажаний товар", а як "необхідну" купівлю. Подібна відмінність в оцінці споживача робить лікарські засоби більш чутливим до цін товаром, ніж звичайні споживацькі товари. Однак не-прямий вплив високої роздрібної ціни на престижні товари споживчого призначення забезпечує перерозподіл грошових коштів певної частини населення, що сприяє формуванню соціальних фондів (у тому числі і страхо-вих). Це дозволяє споживачам фондів здійснити "необхідну" покупку в аптеці..
Функція збалансування попиту та пропозиції виражається в тому, що через ціни здійснюється зв'язок між виробництвом та споживанням, пропозицією та попитом. У міру розвитку ринкових відносин, вільного підприємництва та конкуренції ця функція ціни буде посилюватись.
У фармацевтичній галузі це одна із основних функцій, тому що для виходу підприємства (фірми) на фармацевтичний ринок необхідно спрогнозувати попит на медикаменти у його взаємозв'язку з рівнем цін і звідси - з запланованим обсягом виробництва.
Функція ціни як критерію раціонального розміщення виробництва у міру переходу до ринкової економіки буде отримувати подальший розвиток. Дана функція виявляється в тому, що за допомогою механізму цін здійснюється перекачування капіталу із одного сектора економіки в інший та серед окремих секторів, туди, де норма прибутку більш висока.
На сучасному етапі розвитку фармацевтичної промисловості низький рівень її технічного оснащення, недостатні обсяги виробничих потужностей, необхідність сучасних наукових розробок зумовили потребу у крупних інвестиціях, які б дозволили здійснити структурну перебудову та технологічне оновлення галузі, що має важливе соціальне значення. Проте фармацевтичний ринок більш схильний до державного урегулювання ін-вестицій, як внутрішніх, так і іноземних.
3. Класифікація цін
В умовах вільного ринку взаємовідносини продавця та покупця складаються природним порядком та ніким не регулюються. Результати взаємовідносин відбиваються на ринкових цінах.
Ринкова ціна - це фактична ціна, яка визначається відповідно до попиту та пропозиції товарів.
Залежно від купівлі-продажу товарів та послуг установлюються різні види цін, які можна класифікувати за окремими основними групами.
I. З урахуванням способів регулювання виділяються:
? вільні ціни. Вони формуються залежно від стану на ринку та установлюються без державного втручання - на основі вільної домовленості продавця та покупця;
? договірні або контрактні ціни. Контрагенти установлюють їх за взаємною згодою до моменту купівлі-продажу товару. У контракті можуть обумовлюватися не абсолютні величини цін, а лише верхній або нижній рівень їх змін. Допускається перегляд цінвнаслідок інфляції та інших обумовлених

 
 

Цікаве

Загрузка...