WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Установлення ціни на товар - Реферат

Установлення ціни на товар - Реферат


Реферат
на тему:
Установлення ціни на товар
Ціноутворення на різних типах ринків. Економісти розрізняють чотири типи ринку, кожному з яких притаманні певні принципи ціноутворення:
1. Ринок чистої вільної конкуренції.
2. Ринок монополістичної конкуренції.
3. Олігополістичний ринок.
4. Ринок чистої монополії.
Ринок чистої вільної конкуренції характеризується трьома умовами:
? наявністю великої кількості продавців та покупців, ні один з яких не впливає на рівень поточних ринкових цін;
? наявністю однорідних та взаємозамінних конкуруючих товарів;
? відсутністю цінових обмежень.
В умовах вільної конкуренції продавець, з одного боку, не в змозі запросити ціну вище ринкової, тому що покупці можуть вільно придбати будь-яку необхідну їм кількість товару за цією ринковою ціною, а з іншого боку - не може встановити ціну нижче ринкової, оскільки може продати все, що потрібно, за існуючою ринковою ціною. Тому при розширенні обсягів виробництва фірма, як правило, ціну не змінює. Зв'язок між попитом та ціною для даного ринку подано на рисунку 1.
Рис. 1. Зв'язок між попитом та ціною на ринку вільної конкуренції
Як приклад ринку вільної конкуренції можна назвати міжнародні ринки пшениці, лісу, цінних паперів, руд кольорових металів.
Ринок монополістичної конкуренції складається з безлічі покупців та продавців, які здійснюють угоди не за єдиною ринковою ціною, а в широкому діапазоні, наявність якого пояснюється можливістю продавців пропонувати покупцям різні товари, які відрізняються один від одного не тільки фізичними характеристиками, якістю, оформленням, але й споживацькими перевагами. Покупці, відчуваючи різницю у пропозиціях товару, готові й платити за них по-різному. Крім того, щоб виділитися чимось, окрім ціни, продавці намагаються розробити різні пропозиції для різних споживацьких сегментів, користуються практикою присвоєння това-рам марочних назв, рекламою та методами особистих продаж. В обстановці монополістичної конкуренції виробники формують ціну на вироблену ними продукцію, враховуючи структуру попиту, ціни конкурентів, витрати виробництва.
Олігополістичний ринок складається з невеликої кількості продавців, товари яких можуть бути як однорідними та взаємозамінними, так і відмінними один від одного.
В умовах олігополістичної конкуренції застосовуються в основному дві стратегії ціноутворення. Одна з них - "слідування за лідером". Необхідно зазначити, що абсолютне лідерство може бути досягнуто лише тоді, коли фірма має безперечні переваги над конкурентами за одним із двох парамет-рів: або за обсягом випуску, або за рівнем витрат.
Ще одна цінова стратегія, яка широко використовується в олігополії, - координація дій при встановленні ціни, коли фірма калькулює витрати виробництва за уніфікованими статтями, а потім додає певну норму прибутку. При цьому ціни всіх фірм (компаній) під впливом ринкових факторів змінюються в одному напрямку та в однаковому співвідношенні.
Ринок чистої монополії - це ринок, де господарює один продавець.
На даному ринку продавець-монополіст володіє порівняно великою свободою при встановленні цін, проте оптимальний рівень ціни визначається, виходячи з попиту на свою продукцію. Тому цінові стратегії будуються за принципом цінової дискримінації, тобто проведення цінової політики, спрямованої на обмеження доступу на ринок іншим продавцям або покупцям. Дискримінаційні ціни існують у таких формах:
? диференціація за групами покупців;
? диференціація за варіантом товару або послуги;
? диференціація за територією;
? диференціація за часом;
? стратегія множинних цін;
? стратегія сегментації ринку та її окрема політика - демпінг.
Енциклопедичний словник бізнесмена дає таке визначення демпінгу: демпінг - бросовий експорт, вивіз товарів із однієї країни в іншу за цінами більш низькими, ніж усередині країни або на світовому ринку.
У таблиці 1. наведена узагальнена характеристика існуючих типів ринків з визначенням особливостей кожного типу за основними показниками.
Таблиця 1. Типи ринків, конкуренції та їх характеристика
Характеристики
Тип
ринку,
тип конкуренції Кількість
фірм у
галузі та
їх розмір Товар Контроль за цінами Умови
входу у
галузь, на
ринок та
виходу
1 Вільна конкуренція більше 30-40 маленьких фірм однорідний, подекуди стандарти-зований відсутній перешкоди відсутні
II Монополістично конкуренція від 8-12 до 30-40 невели-ких фірм диференці-йований, але входить до групи за-місників незначний або зовсім відсутній
відносно легкі
III Олігополістична конкуренція від 2 до 10 вели-ких фірм однорідний, стандарти-зова ний або диферен-ційований незначний, але з урахуванням реакції конкурентів; має місце можливість зговору ускладнені або зовсім важкі при наявності таємного зговору
IV Чиста монополія одна досить велика фірма унікальний, немає близьких замісників значний з боку монополіста
вхід - блоковано
В реальній же економічній ситуації дуже важко спостерігати будь-який із указаних типів ринку в його чистому вигляді. Для визначення закономірностей ціноутворення необхідно знати, аналізувати та прогнозувати співвідношення попиту та пропозиції на даний час і наступний період.
Слід наголосити, що фармацевтичний ринок України на межі 1998-2000 р.р. знаходиться в стадії переходу від монополістичного ринку до олігополістичного, що ставить на перше місце конкурентні ціни препаратів-аналогів, їх фармакотерапевтичну та фармакоекономічну ефективність, а також платоспроможність споживачів лікарських засобів. Порядок ціноутворення. Ціноутворення - складний та багатоетапний процес, який можна подати у такому вигляді (рис.2.):
Рис. 2.Етапи процесу ціноутворення
Будь-яка організація (фірма) повинна чітко визначити для себе, чого вона хоче досягти за допомогою маневрування цінами, яка мета ціноутворення? У теорії маркетингу та його практичній реалізації у вигляді певної цінової політики виділені три основні цілі ціноутворення:
? забезпечення виживання фірми;
? збільшення або максимізація прибутку;
? утримання ринку (рис.3.).
Слід підкреслити, що мету "забезпечення виживання (збуту) "фірма вибирає у випадках, коли:
? ціновий попит споживачів еластичний;
? фірма бажає досягти максимального

 
 

Цікаве

Загрузка...