WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління фармацевтичним маркетингом - Реферат

Управління фармацевтичним маркетингом - Реферат

певної єдиної концепції у сфері маркетингу.
Існує п'ять основних підходів, за якими підприємства проводять свою виробничо-комерційну діяльність: концепція вдосконалення виробництва, концепція вдосконалення товару, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція маркетингу та концепція соціально-етичного маркетингу.
У різні історичні періоди підприємствами надавалась перевага тим концепціям, які відповідали соціальним, економічним і політичним змінам у суспільстві. Останнім часом акцент переноситься звиробництва і товару на комерційні зусилля, на споживача та соціальну етичність.
Концепція соціально-етичного маркетингу за змістом в найбільшій мірі сприйнятна для фармацевтичної сфери. До того ж, принципи формування соціально-орієнтованого ринкового механізму повністю співзвучні з концепцією соціально-етичного маркетингу. Остання відрізняється від зви-чайної концепції маркетингу тим, що мета її - забезпечення тривалого благополуччя не тільки окремого підприємства, а й суспільства в цілому. В основі концепції соціально-етичного маркетингу лежить збалансування трьох факторів: покупці (задоволення потреб), підприємство (прибуток) і суспільство (добробут людей).
Концепція соціально-етичного маркетингу тісно пов'язана з соціальною орієнтацією фармацевтичного ринку. Маркетинг у фармації являє собою не стільки функцію бізнесу, скільки широкий погляд на всю сферу виробництва ліків і їх реалізації. В такому контексті маркетинг використовується для планування і здійснення багатогранної діяльності з виробництва, реалізації і імпорту лікарських препаратів.
Маркетингові дослідження базуються на глибокому і всебічному вивченні потреб і попиту фактичних і потенційних споживачів лікарських засобів, на аналізі стану їх виробництва і пропозиції, рівня і динаміки цін, а також інших факторів, що визначають розвиток фармацевтичного ринку.
Виявлення незадоволеного попиту на певні групи ліків орієнтує вітчизняне виробництво на їх випуск і більш повне забезпечення ними населення.
Під кутом зору практичних дій маркетинг дозволяє здійснювати конкретні заходи з підвищення ефективності і конкурентоспроможності аптечних підприємств (фірм, компаній, акціонерних товариств) шляхом мак-симального пристосування їх діяльності до виробництва (імпорту) і збуту фармацевтичної продукції, до вимог ринку, попиту споживачів ліків з метою досягнення соціального і економічного ефекту, зменшення ступеня комерційного ризику.
Інтереси споживачів лікарських засобів і суспільства в цілому законодавчо захищені.
Закон України "Про лікарські засоби" визначає державну політику у сфері створення, виробництва, контролю якості і реалізації лікарських засобів, яка спрямована на підтримку наукових досліджень, розроблення і впровадження нових технологій, а також розвиток виробництва високоефективних і безпечних лікарських засобів, забезпечення потреб населення ліками належної якості і в необхідному асортименті шляхом здійснення відповідних загальнодержавних програм, пріоритетного фінансування, надання пільгових кредитів, установлення податкових пільг.
Особливе значення має контроль якості лікарських засобів, який здійснюють посадові особи Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів.
На територію України можуть завозитись лікарські засоби, зареєстровані в Україні, при наявності сертифіката, що видається виробником.
Оптова закупівля, оптова і роздрібна реалізація лікарських засобів на території України здійснюється підприємствами, установами, організаціями і громадянами на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Правилами роздрібної реалізації лікарських засобів, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України, визначено умови здійснення роздрібної реалізації лікарських засобів і основні вимоги до діяльності аптек та їх структурних підрозділів щодо медикаментозного обслуговування населення та закладів охорони здоров'я.
Соціальна спрямованість сфери лікарського забезпечення населення вимагає вдосконалення ціноутворення на медикаменти. Значна кількість ліків зараз має досить високі ціни, бо оптові фірми і аптеки змушені хоча б частково покривати за рахунок торгової націнки досить високі витрати на транспорт, електроенергію, комунальні послуги тощо. Ціни на ліки можуть бути знижені (і поступово зменшуються) за рахунок збільшення обсягів поставок лікарських засобів і розширення їх асортименту в аптеках та зростаючої конкуренції на ринку.
При наявності на фармацевтичному ринку поряд з державними значної кількості приватних, акціонерних структур гарантом якості їх діяльності є ліцензування та акредитація.
Виходячи з концепції соціально-етичного маркетингу, управління маркетингом фармацевтичного підприємства повинно передбачати дотримання таких принципів:
? створення, випуск і реалізація ефективних лікарських засобів;
? усунення або зведення до мінімуму побічної дії ліків;
? використання у виробництві лікарських засобів високоякісних сировини і матеріалів (у т.ч. допоміжних), які відповідають державним стандартам і вимогам;
? формування асортименту лікарських засобів, розроблення нових ліків відповідно до запитів споживачів (у даному випадку - лікарів, провізорів, населення - на препарати та інші товари, що застосовуються без рецептів лікарів);
? розвиток оптимальної політики цін на лікарські препарати;
? діяльність фармацевтичних підприємств і аптечної служби повинна забезпечувати профілактику і лікування захворювань населення, а, врешті, - здоров'я нації, що є одним із першочергових інтересів суспільства.
3. Організаційна структура маркетингових служб
Управління маркетингом пов'язано з побудовою служб збору інформації, проведенням досліджень ринку, організацією реклами, збутових операцій в обслуговуванні споживачів.
Маркетингова структура має вирішальне значення для успішної реалізації концепції маркетингу. Для організації маркетингу не існує універсальної схеми. Разом з тим маркетингові структури значною мірою залежать від розмірів підприємства, специфіки продукції, що випускається, а також від загальної структури управління підприємством. Незважаючи на різноманітність, діяльність маркетингових служб підприємств частіше за все здійснюється за функціями або за товарами.
Розрізняють такі моделі організації маркетингу відповідно до їх орієнтації: функціональна, товарна, регіональна і сегментна.
Функціональна орієнтація частіше за все виправдана,

 
 

Цікаве

Загрузка...