WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Товар у системі маркетингу. Формування асортименту лікарських засобів (науковий реферат) - Реферат

Товар у системі маркетингу. Формування асортименту лікарських засобів (науковий реферат) - Реферат

ринку, але з певними вдосконаленнями, які не змінюють докорінно його характеристики;
? товар ринкової новизни, який є старим для існуючих ринків, але новим для даного нового ринку;
? товар нової сфери застосування.
Треба відрізняти новий товар від його модифікації, тому що остання являє разом з ним єдину групу товарів, що мають однорідні ознаки, але з деякими відмінностями в характеристиках відповідно до потреб певних сегментів ринку і кінцевих споживачів.
Створенню нового товару має передувати вивчення і оцінка:
? сфери можливого використання, кількості та складу потенційних покупців;
? наявних у розпорядженні фірми ресурсів виробництва і збуту;
? можливих змін у технологічному забезпеченні випуску нового товару;
? господарських ризиків та ймовірності конкуренції нового товару з тими, що вже виробляються підприємством або конкурентами.
Процес розроблення нового товару складається з трьох етапів (рис. 9.).
Рис. 9. Складові процесу розроблення нового товару
Перший етап починається з висування якомога більшої кількості нових ідей щодо потреб, способів їх задоволення, конструктивних особливостей товару тощо. Джерелами ідей створення нового товару можуть бути:
? самі споживачі;
? науково-дослідні лабораторії;
? учені, конструктори;
? товари фірм-конкурентів;
? інформація торговельного персоналу і торговельних посередників, рекламних агентів і маркетологів;
? спеціалізовані професійні видання, виставки, ярмарки та ін. Відбір і оцінка найбільш перспективних ідей здійснюється за такими критеріями:
? можлива прибутковість товару;
? наявні і потенційні конкуренти;
? ємкість ринку;
? рівень необхідних капіталовкладень;
? рівень патентної чистоти;
? витрати, що передбачаються на експериментальній стадії;
? можлива тривалість життєвого циклу;
? відношення покупців до фірми і її продукції;
? наявність матеріальних і трудових ресурсів;
? можливий рівень і термін окупності даного проекту нового товару тощо.
На другому етапі здійснюється лабораторне і бажано ринкове тестування нового товару.
Лабораторне тестування передбачає перевірку товару на екологічну чистоту, безпечність, надійність. Розробляються маркетингові атрибути: дизайн і назва товару, торгова марка, упаковка і маркірування, спрямування рекламної кампанії і засобів стимулювання збуту.
Ринкове тестування проводять шляхом пробного продажу товару на вибіркових ринках. Метою цих дій є одержання оперативної комерційної інформації, а саме: реакції ринку на новий виріб, його упаковку; можливостей використання мережі збуту, реклами тощо. Отримані таким чином дані необхідні для того, щоб змінити невдалі характеристики товару і в решті-решт пристосувати його до конкретного ринку.
Завершальний етап передбачає розроблення загального плану виробництва нового товару, визначення і дослідження джерел постачання матеріалів, обладнання, запускання товарів у виробництво і наступний контроль точного виконання термінів і графіків робіт, певні поправки до якісних характеристик товару з метою оптимального наближення їх рівня до запитів споживачів.
Одночасно розробляються і здійснюються заходи стосовно збуту: засоби рекламної кампанії, стимулювання збуту, організація післяпродажного обслуговування. Тобто на цьому етапі вирішуються питання:
? коли виходити на ринок;
? де реалізувати товар;
? кому запропонувати товар;
? як реалізувати товар?
Необхідність розроблення та виведення на ринок нових лікарських препаратів зумовлена причинами як економічного, так і соціального характеру.
Фармацевтичне підприємство, що здійснює товарну політику, повинно мати на меті необхідність виробляти такі товари, які б у найбільшій мірі задовольняли потреби споживача, завдяки чому товар завоював би прі-оритетну позицію на ринку, був конкурентоспроможним, а, отже, прибутковим для фірми.
Поява нових фармацевтичних продуктів також пов'язана з постійно зростаючою захворюваністю всіх верств населення, появою нових захворювань, звиканням до існуючих ліків, змінами в природі, що негативно впливають на здоров'я людини.
Новий фармацевтичний продукт повинен задовольняти нові або на більш високому рівні вже існуючі потреби. На відміну від багатьох інших визначень виробничої орієнтації, у цьому випадку мається на увазі, що новим продуктом може бути лише той, який був визначений новим (таким, що відрізняється від існуючих) споживачем або на цільовому (споживчому) ринку.
З позицій новизни розрізняють лікарські препарати ринкової новизни, препарати, нові для фірми, і модифіковані, поліпшені ліки, новизна яких прозора в певних межах.
Розробка нового лікарського препарату складається з кількох етапів.
1. Технологічні та біофармацевтичні дослідження:
? обгрунтуванняскладу;
? розроблення технології та вибір лікарської форми;
? розроблення методів контролю якості.
2. Доклінічні дослідження:
? проведення фармакологічних досліджень;
? розроблення тимчасової фармакопейної статті;
? підготовлений техніко-економічного обгрунтування;
? розроблення технологічного регламенту;
? затвердження НТД і подання її до Фармакологічного комітету" для одержання дозволу на клінічні випробування препарату.
3. Клінічні випробування:
? експертиза матеріалів;
? визначення ефективності та нешкідливості;
? узагальнення результатів клінічних випробувань,
? одержання дозволу на промисловий випуск препарату та його медичне застосування.
4. Серійне виробництво:
? вивчення потреби;
? формування попиту;
? стимулювання збуту.
Одним з кроків до підвищення конкурентоспроможності вітчизняної фармацевтичної продукції є впровадження в практику "Порядку створення та постановки на виробництво лікарських засобів", який вимагає дотримання міжнародних норм при введенні нових виробничих потужностей. Цей документ визначає єдині вимоги щодо порядку робіт у створенні і постановленні на виробництво готового лікарського засобу, лікарських засобів, що вивчаються за скороченою програмою і реєструються тимчасово, а також субстанцій, які виготовлені в Україні і є обов'язковим для всіх підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, які створюють та виробляють лікарські засоби.
Виробництво готового лікарського засобу (ГЛЗ) здійснюється у разі наявності спеціального дозволу (ліцензії), який видається Коммедбіопромом згідно з порядком, установленим Кабінетом Міністрів України.
Розробник надає виробнику матеріали, які обґрунтовують перспективу впровадження ГЛЗ (результати експериментального вивчення специфічної дії, проект НТД). При позитивному рішенні щодо доцільності створення та постановлення на виробництво лікарського засобу під своєю торговою маркою виробник згідно з проектами НТД виготовляє і контролює дослідні партії лікарського засобу, подає їх для експериментальних та клінічних досліджень на сертифіковані бази Фармакологічного комітету.
Після одержання матеріалів експериментальних досліджень виробник надає до Фармакологічного і Фармакопейного комітетів пакети документів за переліком, установленим "Порядком створення та постановлення на виробництво лікарських засобів".
За затвердженим пусковим або

 
 

Цікаве

Загрузка...