WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Товар у системі маркетингу. Формування асортименту лікарських засобів (науковий реферат) - Реферат

Товар у системі маркетингу. Формування асортименту лікарських засобів (науковий реферат) - Реферат

на відповідному ринку та є серйозною перешкодою для розвитку експортної діяльності. Окрім якості, конкурентоспроможність охоплює маркетингову та комерційну складові, що в сукупності виявляється в ціні продажу або в ціні придбання товару.
Маркетингова складова демонструє переваги та недоліки на рівні конкурентоспроможності товару за характером та якістю досліджень ринку та запитів кінцевих споживачів, ступеня ефективності роботи щодо просування товару на ринок.
Комерційна складова конкурентоспроможності свідчить про якість комерційної роботи в порівнянні з фірмами-конкурентами.
Крім вищеозначеного, конкурентоспроможність товару характеризується і економічною складовою, яка містить вигідність чи невигідність даного товару під кутом зору витрат на його використання чи утилізацію.
Чільне місце належить питанням іміджу та престижу, а також авторитету самої країни, де виготовляється товар.
У цілому всі вищевказані складові конкурентоспроможності утворюють ціну споживання товару, яка не обмежується лише ціною, за якою покупець придбає товар, а охоплює і такі поняття, як економічність використання товару в процесі експлуатації, престижність його торгівельної марки.
Кінцева мета будь-якого "маркетингового марафону" - перемога в конкурентній боротьбі. Перемога не одноразова, не випадкова, а як закономірний підсумок постійних зусиль фірми.
Звичайно під конкурентоспроможністю товару розуміють якусь відносну інтегральну характеристику, яка відображає його відмінність від товару-конкурента і, відповідно, визначає його привабливість в очах споживача.
Конкурентоспроможність охоплює, з одного боку, суто якісні характеристики товару, а з другого - всі значні та досить вагомі для споживача умови придбання та майбутнього використання товару.
Як правило, у зарубіжній літературі з маркетингу відсутній опис конкурентоспроможності товару. Деякі автори пояснюють це тим, що намагатися схематично виразити конкурентоспроможність товару - це все одно, що спробувати схемою показати всю складність та всі тонкощі ринкового процесу. Конкурентоспроможність - це, насамперед, філософія роботи в умовах ринку, яка орієнтується на:
? розуміння потреб споживачів та тенденції їх розвитку;
? знання поведінки та можливостей конкурентів;
? знання оточуючого середовища та його тенденцій;
? уміння створити такий товар і так довести його до споживача, щоб він віддав йому перевагу перед товаром конкурента;
? мистецтво здійснювати все це на довгостроковій, розрахованій на перспективу основі.
Дослідження поведінки покупців свідчать, що для них у процесі освоєння та відбору виграє той товар, у якого відношення корисного ефекту (Р) до витрат на його придбання та використання (С) максимальне в порівнянні з іншими аналогічними товарами. Тому умова переваги одного із товарів над усіма іншими має вигляд:
Це і є умова конкурентоспроможності товару в самому загальному вигляді. Але визначити, чи відповідає потенційно товар, що випускається, цій умові, можна лише в процесі порівняння з іншими представленими на ринку товарами.
Оцінка конкурентоспроможності товару, який планується на експорт, містить такі етапи:
І- аналіз ринку та вибір найбільш конкурентоспроможного зразка як бази для порівняння та визначення рівня конкурентоспроможності товару, що пропонується;
ІI- визначення набору порівнюваних параметрів обох товарів;
III- розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності запропонованого товару.
Якщо більш детально розглянути вищеназвані етапи, то вибір зразка (І етап) - це один із найбільш відповідальних моментів аналізу конкурентоспроможності. Зразок лікарського препарату повинен належати до тієї ж фармакотерапевтичної групи препаратів, що й продукт, який аналізується, бути широко представленим на даному ринку та завоювати найбільше переваг покупців.
У той же час, при визначенні набору порівняльних параметрів конкурентоспроможності товару (II етап) виходять із того, що частина параметрів характеризує споживацькі властивості товару, а друга частина - його економічні властивості (тобто споживчу вартість). Споживацькі властивості кожного товару, із яких складається корисний ефект, описуються набором "жорстких" та "м'яких" споживчих параметрів.
Щодо лікарських препаратів, то до "жорстких" параметрів можуть бути віднесені показання до застосування (спектр дії), терапевтична ефективність, безпека (побічні ефекти) і т.ін. "М'які" параметри характеризують естетичні властивості препарату (дизайн, колір, упаковка і т.ін.).
Крім викладеного підходу до визначення конкурентоспроможності, для визначення стану та стабільності попиту може бути застосований показник конкурентоспроможності лікарського препарату як відношення його проданої кількості до реалізованих препаратів-аналогів за певний період часу. При наявності декількох аналогів сума продажу аналогів лікарського препарату ділиться на кількість найменувань аналогів, тобто визначається середня реалізація за однією позицією.
Оскільки показник конкурентоспроможності пов'язаний з попитом, то попит на лікарський препарат можна назвати стабільним, якщо розрахований показник більше 1.
Найважливішим механізмом управління якістю продукції є сертифікація, яка дозволяє об'єктивно оцінювати та підтверджувати споживачу її безпеку та ефективність.
Сертифікація може бути обов'язковою та добровільною. Обов'язкова сертифікація якості проводиться на відповідність вимогам ДЕСТу (або нормативним документам, аналогічним йому за статусом) та міжнародним (національним) стандартам, уведеним у дію в установленому порядку.
Організація та проведення обов'язкової сертифікації покладаються на Держстандарт, а у відношенні окремих видів продукції - на інші державні органи управління.
Добровільна сертифікація продукції проводиться на відповідність будь-яким нормативним документам, узгодженим між постачальником, з одного боку, та замовником - з іншого.
Нормативні документи, що використовуються для сертифікації продукції, містять, як правило, вимоги до:
? якості товару та умов його випробувань (методам, правилам контролю і т.ін.);
? маркірування продукції, її упаковки, транспортування, зберігання та використання за прямим призначенням. Сертифікатом відповідності якості продукції чинним стандартам єдокумент, який видається для підтвердження відповідності сертифікованої продукції встановленим вимогам.
Сертифікація лікарських препаратів - найважливіша складова частина ринкових відносин у медико-фармацевтичній системі. Механізм сертифікації визначає діяльність розробників лікарських засобів, їх виробників, споживачів (пацієнтів), учасників експорту та імпорту, контролюючих органів, тобто всіх ланцюгів, через які проходять лікарські засоби на шляху від виготовлення до вживання.
Проблема контролю якості ліків стає особливо актуальною у міру того, як на фармацевтичний ринок України надходить усе більша кількість лікарських засобів, у тому числі і з зарубіжних країн.
Законом України "Про лікарські засоби" спеціальним органом державного контролю якості лікарських засобів визначена Державна інспекція контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України з безпосередньо підпорядкованими їй державними

 
 

Цікаве

Загрузка...