WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Товар у системі маркетингу. Формування асортименту лікарських засобів (науковий реферат) - Реферат

Товар у системі маркетингу. Формування асортименту лікарських засобів (науковий реферат) - Реферат


Науковий реферат
на тему:
Товар у системі маркетингу. Формування асортименту лікарських засобів
1. Споживча цінність фармацевтичного товару
2. Життєвий цикл продукту
3. Позиціонування товару
4. Товарний знак
5. Конкурентоспроможність фармацевтичного товару та управління його якістю
6. Маркетингова стратегія і тактика фармацевтичних підприємств
7. Товарна політика підприємств
8. Асортиментна політика аптечних підприємств.
9. Іноваційна політика у сфері розроблення лікарських засобів
1. Споживча цінність фармацевтичного товару
Продукт чи товар - центральна ланка в системі маркетингу. Безумовно, його можна назвати фізичною річчю або послугою. Однак потрібно дати йому більш широке визначення. Споживачі купують його не тільки заради зовнішнього вигляду, хімічного змісту або конструкції. Вони купують товар для задоволення своїх потреб та вигоди, яку розраховують отримати.
Товар - це продукт праці, виготовлений для реалізації на ринку, за допомогою якого можна задовольнити певну потребу.
Таким чином, товар є не тільки фізичною річчю, але містить у собі також усе необхідне для задоволення запитів та побажань споживача. Вивчення товару та його властивостей являє собою основу для реалізації найважливішого принципу маркетингу: організовувати виробництво таких товарів, які б максимально відповідали сучасним вимогам ринку та попиту споживачів. Тобто, у маркетингу товар розглядається в першу чергу як "засіб", за допомогою якого можна задовольнити певну потребу, а потім вже - як продукт праці, виготовлений для продажу.
Товари розподіляються на дві великі групи:
1) індивідуального споживання;
2) виробничого призначення.
При виборі стратегії маркетингу для окремих товарів розробляється певна кількість товарних класифікацій на основі характеристик, притаманних цим товарам.
За ступенем властивої товарам довговічності чи матеріальної відчутності їх поділяють на такі групи:
? товари тривалого користування;
? товари короткочасного користування, тобто такі, що повністю споживаються за один чи декілька циклів використання;
? послуги - об'єкти продажу у вигляді дій, вигід чи задоволень.
Особливо слід відмітити, що товари широкого споживання класифікуються за одним із найбільш зручних методів розподілу на групи на основі купівельних звичок споживача. За цією ознакою виділяють товар повсякденного попиту, попереднього вибору, особливого та пасивного попиту.
У свою чергу товари повсякденного попиту поділяються на товари основного постійного попиту та для екстренних випадків.
Із товарів попереднього вибору, тобто товарів, які споживач у процесі вибору та купівлі, як правило, порівнює між собою за показниками придатності, якості, ціни і зовнішнього оформлення (на відміну від придбання товарів повсякденного попиту), виділяють товари подібні та відмінні.
Товари особливого попиту - це товари, що мають унікальні характеристики та для їх придбання значна частина покупців ладна докласти додаткових зусиль.
Товари пасивного попиту - це ті, про які покупець не знає або знає, але здебільшого не задумується щодо їх купівлі.
До основних характеристик товару слід віднести:
? функціональність;
? надійність;
? тривалість.
Перед виробництвом товару, як правило, здійснюється аналіз його споживчої цінності.
Споживча цінність - це сукупність споживацьких властивостей товару. Зараз 8 із 10 покупців на перше місце ставлять не вартість, а саме споживчу цінність товару (для порівняння: 10 років тому це співвідношення складало 3:10).
У концептуальному вигляді можна виділити такий перелік споживацьких властивостей товару:
? якість, включаючи надійність, термін придатності, дизайн;
? відповідність функціональному призначенню;
? відповідність ціни якості та споживчій цінності; Та як доповнення до наведеного вище переліку:
? наявність документації, що супроводжує товар;
? якість постпродажного сервісу;
? різноманітність асортименту, можливість вибору.
Лікарські засоби та вироби медичного призначення є особливою продукцією. Незважаючи на те, що на них розповсюджуються загальні вимоги до споживчих властивостей товару, придатність будь-якого лікарського засобу для його використання за призначенням визначається трьома групами факторів:
? терапевтичною ефективністю, встановленою на підставі фармакологічних та клінічних випробувань;
? відповідністю якості лікарських засобів певним вимогам відносно тотожності, чистоти і кількісного вмісту;
? безпекою.
Розуміння тенденцій та характеристика формування споживчої оцінки товару - винятково важливе завдання маркетолога. Саме перед ним постає завдання знайти та реалізувати в товарі якісь елементи, здатні особливо привабити покупця, змусити його не тільки вибрати товар серед аналогів, але й відмовитися від купівлі товару зовсім іншої характеристики. У маркетингу ці елементи мають назву "ключові фактори ринкового успіху".
До числа ключових факторів ринкового успіху належать:
? індивідуалізація товарів, тобто виробництво, спрямоване на малі групи досить однорідних споживачів;
? "критична маса товару", тобто необхідний набір технічних новинок, з якими у споживача асоціюється уява про високоякісний та прогресивний товар;
? багатофункціональність товару - природа цього фактора випливає із потреб та переваг споживача, а природне бажання останнього - по-перше, задовольнити певні свої потреби не за допомогою групи товарів, а одного, по-друге, зробити це якомога дешевше. Основне завдання маркетолога у формуванні цього фактора - брати участь у формулюванні та обробці ідеї багатофункціонального вибору;
? технічний пакет. У самому загальному вигляді цей термін можна визначити як певний комплекс додаткових товарів та послуг, що дозволяє споживачу:
а) з максимальними зручностями використовувати куплений товар за будь-яких умов;
б) зручно зберігати та при необхідності обслуговувати товар;
в) використовувати товар у складі з якими-небудь іншими товарами для виконання спільних функцій тощо.
Що ж важливо враховувати у товарі, щоб його купили? Ось ці параметри: економічність та комплексне покращення товару, його "модульність" та забезпечення надійності, модифікація товару для окремих регіонів, забезпечення "сумісності" товарів та випуск технологічно подібних товарів. Важливе значення має також патентна чистота та правовий захист товару.
2. Життєвий цикл продукту
У життєвому циклі товару відображаються зміни моди, смаку, стилю, технічний прогрес, технічне та психологічне старіння.
Життєвий цикл товару (ЖЦТ) - це модель реакції ринку в часі. Завдання цієї моделі полягає, у першу чергу, у порівнянні циклу, який є типовим для категорії продукту, з розвитком показників конкретного циклу.
Структура життєвого циклу звичайно описується декількома стадіями або фазами (рис. 1): фаза розвитку та випробувань; вихід на ринок(збут зростає повільно, інвестиції в організацію виробництва та збуту великі); фаза зростання (у фазі зростання швидко досягається зона покриття витрат та прибутку); фаза зрілості (збут зростає, але темпи знижуються, продукт приносить найбільший прибуток); фаза насичення (зростання збуту припиняється, прибуток

 
 

Цікаве

Загрузка...