WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Товарна стратегія і політика міжнародних фірм. Цінова політика в системі міжнародного маркетингу - Реферат

Товарна стратегія і політика міжнародних фірм. Цінова політика в системі міжнародного маркетингу - Реферат


Реферат
на тему:
Товарна стратегія і політика міжнародних фірм. Цінова політика в системі міжнародного маркетингу
1. Товарна стратегія і політика міжнародних фірм
Розроблення стратегії маркетингу з продукту є центральною ланкою маркетингової діяльності міжнародної фірми.
Загальні підходи до планування продукції можуть засновуватись на стратегіях простого розширення, адаптації продукту, "зворотного винаходу", нових винаходів.
Стратегія простого розширення передбачає виготовлення компанією одного й того ж товару для внутрішнього і для зовнішнього ринку. Цей підхід дозволяє звести до мінімуму витрати завдяки масовості виробництва. Разом з тим, він не враховує різницю правових і законодавчих основ певних країн, звичаї і звички споживачів та інші фактори.
У межах стратегії адаптації продукції здійснюється модифікація товару з урахуванням мовних відмінностей, споживчих переваг, звичаїв, ринкових умов тощо. Тобто згідно з цією стратегією не обов'язково створювати нові товари, досить невеликих змін. Така стратегія найчастіше використовується в міжнародному маркетингу.
Фірми, які обирають стратегію "зворотного винаходу", орієнтуються на країни, що розвиваються, виробляючи продукцію простішу, ніж та, що реалізується на внутрішньому ринку.
Ідучи за стратегією нових винаходів, міжнародні фірми розробляють зовсім нові товари для своїх зовнішніх ринків. Ця стратегія є більш ризикованою і потребує більших витрат часу та коштів. Та разом з тим, вона створює потенціал для отримання значних прибутків, а іноді - світового визначення.
Ступінь диференціації товару визначається фірмою самостійно. Однак існують фактори, які суттєво впливають на той чи інший напрямок товарної стратегії. Це рівень доходів населення на обраному ринку, соціальна диференціація, традиції, звичаї, звички, структура населення за віком, мова, вимоги до продукту та інші організаційно-економічні особливості діяльності на конкретному ринку.
Ефективні управлінські дії стосовно міжнародної товарної політики базуються, як правило, на теорії життєвого циклу товару.
Життєвий цикл експортного товару має деякі особливості.
По-перше: активне підсилення експорту починається звичайно тоді, коли новий товар вже приносить фірмі значні прибутки завдяки завоюванню суттєвої частки внутрішнього ринку. У цей час товар виступає на міжнародному ринку ще як новий продукт.
По-друге, на стадії зрілості експортного продукту починається його виробництво фірмами країни-імпортера (для внутрішнього ринку) або за ліцензіями, або шляхом власної модифікації продукту. Тому на цьому етапі фірма-експортер на своїх зовнішніх ринках зіштовхується з деякими засоба-ми обмеження їх ділової активності.
По-третє, на стадії, коли даний товар стає для зовнішнього ринку стандартним, починається міжнародна конкуренція. У зв'язку з цим перед експортером постає завдання постійно мати напоготові для виведення на експорт товару, який ще не дійшов до стадії міжнародної конкуренції.
Виходячи з цього, міжнародна товарна політика передбачає певний напрямок дій міжнародної фірми і наявність таких принципів, завдяки яким забезпечується ефективне формування товарної номенклатури і асортименту товарів для реалізації їх на іноземних ринках.
Основними факторами, які слід ураховувати при розробленні досконалої товарної політики є такі:
? мета фірми: максимізація прибутку або проникнення і довгострокове перебування на міжнародному ринку;
? ринки, їх вимоги та реальні потреби;
? ресурси фірми;
? характер товару, тобто тривалість його життєвого циклу, привабливість, необхідний рівень сервісу, торгова марка, простота виробництва, правові обмеження.
Можливі три види товарної політики:
? концентрична, коли ведеться пошук нових товарів, які в технологічному або ринковому відношенні були б "співзвучні" товарам фірми, що вже існують, та залучали нових покупців;
? горизонтальна, коли новий товар є по суті продовженням того, що вже реалізується і розрахований на сформоване коло споживачів, а його виробництво не потребує від фірми значних технологічних змін;
? конгломератна, коли здійснюється експорт нового товару, ніяк не пов'язаного з товарами, що існували у фірми до цього, а тому потребуючого розроблення нових технологій та освоєння нових ринків.
Міжнародна практика свідчить, що в тому або іншому випадку з метою мінімізації комерційного ризику і подальшого розширення сегментів ринку (ринків) доцільно випускати не один продукт, а декілька однотипних продуктів з різними параметрами.
Крім того, слід враховувати, що конкурентоспроможність експортного товару на перших етапах міжнародного життєвого циклу визначається переважно "жорсткими" споживчими якостями, які розкривають важливі функції товару: потужність, продуктивність тощо, а також ціну. На стадії зрі-лості експортного товару з появою міжнародної конкуренції, яка веде до вирівнювання "жорстких" параметрів, на перший план висуваються "м'які" споживчі якості, що характеризують гуманітарні, естетичні та ергонометричні властивості товару.
2. Цінова політика в системі міжнародного маркетингу
Визначенню міжнародної політики цін надається значна увага з боку фірм, які бажають ефективно і тривало здійснювати свою діяльність на зовнішніх ринках. Цілеспрямована цінова політика в міжнародному маркетингу полягає у встановленні таких цін і такій їх зміні залежно від ситуації на ринку, які б дозволяли завоювати певну частку ринку, отримати намічений обсяг прибутку, вирішувати інші стратегічні завдання.
Зараз цінова політика - одна з головних складових маркетингової діяльності будь-якої фірми, у тому числі і міжнародної. Якщо в 60-ті роки в західних компаніях ціноутворення посідало шосте за значенням місце серед 12 маркетингових факторів (планування продукту, маркетингові до-слідження, управління збутом, реклама, стимулювання збуту, обслуговування споживачів тощо), то з 80-тих років воно є ключовим фактором.
Маркетингове управління цінами на міжнародних ринках має таку ж саму структуру, як і на національному ринку.
Разом з тим, ціноутворення на міжнародному ринку більш складне, ніж на національному, з таких причин:
? різний ступінь державного втручання в

 
 

Цікаве

Загрузка...