WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Теоретичні основи ринкового ціноутворення фармацевтичній галузі. Основні функції ціни. Класифікація цін - Реферат

Теоретичні основи ринкового ціноутворення фармацевтичній галузі. Основні функції ціни. Класифікація цін - Реферат

власності в порядку оптового обігу.
Ринкова система цін на лікарські засоби передбачає наявність усередині системи відпускних цін оптової торгівлі (аптечних складів та баз, посередників). Причому, основою відпускних цін є оптова ціна підприємства, а безпосередня відпускна ціна аптечного складу (бази, оптового посередника) є базою роздрібної ціни для аптек.
Роздрібні ціни - це ціни, за якими товари реалізуються населенню, підприємствам та організаціям.
Тарифи на послуги - ціни (розцінки), які визначають рівень оплати комунальних та побутових послуг.
Структуру наведених видів цін подано на рисунках 1, 2, 3,
Рис. 1. Структура оптової ціни підприємства
Рис 2. Структура оптової (відпускної) ціни промисловості
Рис. 3 Структура роздрібної ціни
Враховуючи соціальне значення лікарських засобів як товару завідувачі аптек повинні розглядати категорію ціни як суму витрат, що вимагає грошей, часу та енергії, які споживач обмінює на асортимент продукції та послуг, що надаються аптекою Таким чином товар слід сприймати як суму наданого товару і послуг, а не просто лікарський засіб як такий Даючи аптечному то-вару та ціні на нього більш широке термінологічне навантаження, фармацевт має розробляти таку цінову стратегію, яка дає бажаний рівень прибутку і при цьому, як і раніше, буде задовольняти споживачів
Слід відмітити, що з 1992 р в Україні у структуру ціни на екстемпоральні ліки індивідуального та серійного виготовлення в умовах аптеки включена Таха Laborum - грошова форма покриття витрат аптечного виробництва, що дозволяє аптечній мережі не тільки відшкодувати виробничі витрати, але й отримувати прибуток, рівень якого закладено у тарифах на виготовлення ліків
У той же час політика держави в питанні соціального захисту безпосередніх споживачів ліків незмінна щодо роздрібних цін, а саме:
? із структури роздрібної ціни на вітчизняні ліки виключено складові "Акциз" та "Податок на додану вартість";
? щорічно переглядається та затверджується асортимент лікарських засобів, ціни на які підлягають державному регулюванню;
? з метою стримування зростання роздрібних і оптових цін на лікарські препарати та, відповідно, розширення їх попиту та споживання активно впроваджується в практику страхова рецептура.
Аукціонні та біржові ціни - це ціни, які утворюються на відповідних видах ринків, що належать до типу вільного ринку. Причому:
? аукціонна ціна - це безпосередня ціна товару, проданого на аукціоні Вона може суттєво відрізнятися від ринкової ціни (частіше в сторону збільшення), оскільки відображає унікальні та рідкісні властивості та ознаки товарів і значною мірою залежить від майстерності особи, яка проводить аукціон Товари, які продаються на аукціоні, сортуються для огляду покупцями за однаковою якістю в партії - лоти, а схожі за якістю лоти гру-пуються у більш крупні партії-стринги. Кожному лоту та стрингу привласнюють індивідуальні номери, які зазначаються в аукціонних каталогах, що видаються;
? біржова ціна - це ціна на товари, цінні папери та послуги, що реалізуються в порядку біржової торгівлі, яка формується на підставі попиту та пропозиції. Як правило, на біржах продаються та купуються без попе-реднього огляду, на відміну від аукціону, стандартні партії товарів певного (бізнесового) сорту, що складає приблизно 10% термінових (ф'ючерсних) угод. Учасники термінових угод не намагаються продати або придбати реальний товар. Вони можуть придбати контракти (ф'ючерси) для наступного перепродажу або для страхування (хеджирування).
4. Ціни світового ринку - це ціни, які фактично установились на товари даної групи на всесвітньому ринку та визнані організаціями міжнародної торгівлі на певний період. Таким чином можна визначити, що рівень цін певною мірою залежить від покупця. Для продавця можливості в галузі розроблення цінових заходів у системі маркетингу дещо обмежені (рис. 4.).
Рис. 4. Загальна структура ціни з позиції маркетингу
Як було зазначено вище, ринкова ціна більша, ніж повні витрати, однак бувають ситуації, за яких ринкова ціна буде нижчою, ніж складова всіх витрат. Верхня межа ринкової ціни визначається наявністю унікальних якостей конкретного товару, що відрізняють його від товарів-аналогів фірм-конкурентів.
Різниця між верхньою та нижньою межею ринкової ціни утворює інтервал - "маркетинговий простір", який обмежує свободу дії фірми щодо визначення рівня встановлюваних цін. Установлення ціни товару в межах цього простору залежить як від ринку в цілому, так і від цілей маркетингової програми фірми та державної політики в галузі цін взагалі.
Для фармацевтичних товарів зона "маркетингового простору" найбільш значна, тому що визначає специфіку ціни на медикаменти - "чутливість споживача до розміру ціни". Цей критерій можна розкласти на дві складові:
? обізнаність у цінах;
? розсудливе ставлення покупця до ціни.
Обізнаність у ціні являє собою здатність покупця запам'ятовувати ціни на товар. Покупець, який пам'ятає, скільки він заплатив за той самий лікарський засіб попереднього разу, чітко реагує на підвищення ціни. Сьогоденне явне зростання цін на ліки є серйозною причиною чутливості до цін. І саме тому, що покупець пам'ятає, яку ціну він платив попереднього разу за аналогічний товар і поінформований про ціни конкуруючої аптеки, то, зіставляючи вартість покупок або спілкуючись з іншими покупцями, він піде для порівняння до іншої аптеки. Практика показала: головною помилкою такого порівняння цін є те, що покупець, зіставивши ціни на один-два препарати, робить узагальнення, розповсюджуючи його на весь товар даної аптеки. Тому, установлюючи ціни, провізор повинен враховувати ті лікарські засоби, ціни на які краще за інші відомі покупцеві. Під цю категорію підпадають лікарські препарати для хронічних хворих; для верств населення з мінімальною заробітною платнею, пенсією; для покупців, які мають малолітніх дітей.
З іншого боку, чутливість покупця щодо різниці в цінах на ліки визначає його розсудливе ставлення до цін.
Критерієм "розсудливого ставлення" є ступінь небажання платити більш високу ціну затовар. З практичного досвіду відомо, що аптеки, які продають ліки за низькими цінами, зі знижками, приваблюють до себе хронічних хворих та малозабезпечених споживачів. Встановлено, що сьогодні більшість аптек, які займаються роздрібною торгівлею, практично більше часу, ніж хотілося б, витрачають на вирішення проблем, які виникають внаслідок чутливості відвідувачів аптек щодо зростання цін.
Список використаної літератури
1. Украина. Законы. О лекарственных средствах: Закон // Голос Украины. -1996. - 7 мая.
2. Азарян Е.М. Международный маркетинг.- Киев: "Студ-центр", 1998.-200с.
3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.- М.: Изд-во "Финпрес", 1998.-416с.
4. Громовик Е.П. Особливості, проблеми та перспективи вітчизняного фармацевтичного підприємництва // Фар-мац. журн.- 1997.-№4.~С.З-П.
5. Дяченко С. ВІФЦ : інформація на вітчизняному фармацевтичному ринку //Ліки України.-1998.-№ 4.-С.32.
6. Каракай І.О. Зарубіжний досвід маркетингу у фармації // Фармац. журн.-1993.-М5.-С.25-27.
7. Каракай І.О., Каракай Ю.В. Деякі аспекти аналізу світового фармацевтичного ринку // Фармац. журн.-1996.-№2.-С.47-53.
8. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1997.-156с.
9. Маркетинг: Учебник / А.Н.Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А.Красильников и др.; Под ред. А.Н.Романова.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-560с.
10. Мнушко З.М., Ткаченко О.М., Страшний В.В. Методичні рекомендації по прогнозуванню збуту фармацевтичної продукції- X.: УкрФА, 1997.-20с.
11. Створення фармацевтичної маркетингової системи / З.М.Мнушко, В.П. Польщикова, І.А.Шевченко та ін. // Вісник фармації. -1996. -№1-2. - С. 96-101.

 
 

Цікаве

Загрузка...