WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Середовище міжнародного маркетингу - Реферат

Середовище міжнародного маркетингу - Реферат

раціоналізації господарських зв'язків. Головне призначення ярмарок і виставок полягає у рекламі та ознайомленні потенційних споживачів з новою продукцією з метою визначення реального попиту та пропозиції.
8. Паблік рилейшнз
Паблік рилейшнз - це планові тривалі зусилля, спрямовані на створення і підтримку доброзичливих відносин та взаєморозуміння між організацією та громадськістю. Існує і інше визначення, відповідно до якого паблік рилейшнз - це мистецтво й наука аналізу тенденцій, передбачення їх наслідків, видача рекомендацій керівництву організацій та здійснення програм дій в інтересах і організацій, і суспільства.
Метою паблік рилейшнз вважається встановлення двостороннього спілкування для вияву спільних уявлень або спільних інтересів і досягнення взаєморозуміння, заснованого на правді, знанні та повній інформованості.
До функцій паблік рилейшнз належать:
? установлення взаєморозуміння та довірених стосунків між організацією" та* суспільством;
? створення "позитивного образу" організації;
? збереження репутації організації;
? створення у співробітників організації відчуття відповідальності та зацікавленості у справах підприємства;
? розширення сфери впливу організації засобами відповідної пропаганди й реклами.
Будь-які заходи паблік рилейшнз складаються із чотирьох різних, але пов'язаних між собою частин:
? аналіз, дослідження та постановка завдання;
? розроблення програми та кошторису заходів;
? здійснення програми;
? дослідження результатів, оцінка та можливі доробки.
Ці складові інколи називають системою RACE: Research (дослідження), Action (дія), Communication (спілкування), Evaluation (оцінка).
До методів паблік рилейшнз належать:
? зв'язки з засобами масової інформації;
? друкована продукція;
? кіно- та фотозасоби;
? усне спілкування;
? реклама.
Зв'язки з засобами масової інформації є двосторонніми. Якщо діяльність організації викликає зацікавленість громадськості, засоби масової інформації можуть розміщувати про неї матеріали та повідомлення. Якщо при цьому пресі буде надана підтримка з боку організації, то це значно знизить вірогідність неточностей у повідомленнях. Організація може подавати матеріали про свою діяльність, сприяти випуску коментарів та інформаційних повідомлень.
Найбільш поширений спосіб надання інформації пресі - інформаційне повідомлення або прес-реліз. Другим способом спілкування з засобами масової інформації є прес-конференції. Останні проводяться у тих випадках, коли необхідно проілюструвати зразки продукції, коли мова йде про важливу тему, з якої у присутніх журналістів можуть виникнути запитання. Прес-конференції дають також прекрасну можливість для розповсюдження інформації, котру з певних причин не бажано роздруковувати.
Друкована продукція - це різноманітні бланки, візитні картки та інші друковані матеріали, які не мають безпосереднього відношення до паблік рилейшнз, проте відіграють значну роль при формуванні організацією власного стилю.
Кіно- та фотозасоби є могутнім засобом паблік рилейшнз. Важливе значення мають документальні кінофільми, використовуються відеокліпи. Широко застосовуються фотографії, зокрема, при оформленні рекламних проспектів, газетних репортажів, при випуску ілюстрованих видань, ор-ганізації фототек.
Усна мова, спілкування залишається ефективним засобом підтримки зв'язків з громадськістю. Уміння виступати на засіданнях, конференціях, офіційних зустрічах є однією з професійних вимог у громадському житті. До цієї сфери паблік рилейшнз належить також уміння вести телефонні розмови. Телефонний секретар стає першою людиною, до якої звертається клієнт, і його поведінка може значно вплинути на перше враження про фірму. Завданням спеціаліста щодо паблік рилейшнз є організація такої процедури телефонних розмов, котра відображала б позитивний імідж фірми. Уміння вести телефонні розмови повинно розповсюджуватись на всіх співробітників організації від вищої ланки до низової.
Реклама є складовою частиною паблік рилейшнз, оскільки вона впливає на образ фірми в очах громадськості. Причому, тільки реклами продукції, навіть високоякісної, буває недостатньо, якщо її виробник проводить неефективну соціальну політику або неправильно сприймається громадськіс-тю. Необхідно, щоб фірма мала достатній рівень, а громадськість знала про ту користь, яку вона приносить.
Саме це і є завданням престижної, або інституційної реклами.
Існує два види престижної реклами: перший ставить перед собою завдання поінформувати громадськість про той вклад, який фірма вносить у добробут країни; другий вид реклами зводиться до надання інформації з тих питань, які цікавлять громадськість, а назва фірми тільки згадується.
Складовою частиною стратегії маркетингу, котра визначає обличчя фірми, є спонсорство. Спонсорство визначається як один із видів підприємницької діяльності, головною метою якої є діяльність на благо як самого спонсора, так і отримувача його допомоги.
9. Стимулювання збуту фармацевтичної продукції
Стимулювання збуту сприяє наближенню товару до споживача, у зв'язку з чим ефективність від стимулювання збуту відчувається швидше, ніж від реклами. Розрізняють три типи суб'єктів стимулювання збуту: покупці, посередники, продавці.
До засобів стимулювання збуту для покупців належать:
? фінансові;
? кредит;
? роздавання або розсилання безкоштовних зразків товару;
? преміальні продажі, купони;
? конкурси та лотереї серед покупців;
? використання упаковки;
? кампанії розширеного розпродажу товарів;
? сервісна політика;
? прямий або персональний продаж.
Найбільш важливими засобами стимулювання збуту є фінансові, зокрема в світовій практиці застосовується велика кількість знижок: загальні (прості), складні, "сконто", бонусні, прогресивні, сезонні, експортні, спеціальні, приховані, конфіденційні та ін. (рис. 3.).
Дійовим засобом стимулювання збуту є кредит: короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий. Кредит стимулює збільшення обсягу продажу не тільки дорогих, а й дешевих товарів. Зараз значного поширення за кордоном набувають кредитні картки для комп'ютерних розрахунків, які активно стимулюють збут продукції.
Засобом стимулювання збуту може бути гарант повернення грошей у разі невдоволеності покупця якістю чи споживчими властивостями товару.
Рис. 3. Види знижок у рамках стимулювання збуту
Підвищенню зацікавленості покупців сприяє роздавання або розсилання безкоштовних зразків товару. Цей метод може використовуватись і для вивчення думки споживачів про товари-зразки.
Преміальний продаж установлюється як подарунок або безкоштовна видача додаткової кількості товару в разі придбання покупцем необхідної для цього кількості товару.
Нерідко до рекламних оголошень або до упаковки товарів додаються купони, які дають

 
 

Цікаве

Загрузка...