WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Середовище міжнародного маркетингу - Реферат

Середовище міжнародного маркетингу - Реферат

та погодження рекламної інформації фахівцями Фармакологічного комітету. Для експертизи реклами лікарських засобів, які реєструються в Україні вперше або у зв'язку із закінченням терміну попередньої реєстрації, рекламодавець одночасно із Заявкою на реєстрацію подає клопотання про узгодження рекламних матеріалів, їх зразки у друкованому або файловому вигляді, копію платіжного доручення про внесення оплати за проведення експертизи рекламних матеріалів.
На підставі позитивного експертного висновку Фармакологічного комітету МОЗ приймає рішення щодо погодження інформації, яка може міститися в рекламі лікарського засобу, та видає рекламодавцеві дозвіл на його рекламування. На різні модифікації реклами одного лікарського засобу видається окремий дозвіл на підставі окремої експертизи матеріалів.
МОЗ встановлено загальні обмеження щодо реклами лікарських засобів, відповідно до яких забороняється реклама:
? лікарських засобів, які не зареєстровані в Україні або виключені з Державного реєстру лікарських засобів України;
? наркотичних, психотропних, отруйних та радіоактивних лікарських засобів (перелік А).
Реклама лікарських засобів, які реалізуються громадянам за рецептами лікарів (перелік Б), дозволяється лише через спеціалізовані друковані органи, що розраховані на медичних та фармацевтичних фахівців.
Забороняється розміщувати в рекламі лікарських засобів відомості, які можуть:
? мотивувати винятковість будь-якого препарату під кутом зору гарантованості лікувального ефекту та безальтернативності його застосування стосовно інших існуючих лікарських засобів;
? уводити в оману щодо властивостей лікарського засобу;
? справляти враження, що за умови застосування препарату медична консультація не потрібна, а відмова від його приймання спричинить шкоду для здоров'я;
? містити посилання на персональні рекомендації науковців, медичних працівників та інших категорій осіб, які у зв'язку із своїм посадовим і про-фесійним статусом можуть вплинути на громадське вживання препарату.
Реклама не повинна містити відомості про те, що:
? лікарський засіб є продуктом харчування, косметичним чи іншим продуктом для вживання;
? косметичні засоби, харчові продукти, вітамінні чи інші харчові домішки мають лікувальні властивості, якщо наявність таких властивостей не доведена в установленому порядку.
Рекламування лікарських засобів для дітей і підлітків також здійснюється на підставі дозволу МОЗ після попередньої експертизи і погодження рекламної інформації з фахівцями Фармакологічного комітету.
Недобросовісна реклама лікарських засобів заборонена. Недобросовісною рекламою лікарських засобів вважається реклама, яка внаслідок неточності, двозначності, перебільшування, замовчування інформації вводить або може ввести в оману споживачів реклами, що несе за-грозу їхньому здоров'ю.
Як недобросовісна розглядається також реклама, зміст якої не узгоджувався взагалі, заявник сповістив про відмову від реклами (подав лист-відмову) або було встановлено відхилення від змісту вже погоджених рекламних матеріалів, які стосуються застережень, визначених МОЗ.
Процедура визнання факту недобросовісної реклами лікарських засобів здійснюється в таких випадках:
? якщо до МОЗ надійшла заява від споживача реклами лікарських засобів про факт завдання нею шкоди для здоров'я;
? якщо в процесі проведення нагляду за рекламою лікарських засобів виявлені факти порушення вимог МОЗ щодо змісту інформації, яка може мі-ститись у рекламі ліків.
Рішення щодо визнання факту недобросовісної реклами лікарських засобів приймає МОЗ на підставі відповідного експертного висновку Фармакологічного комітету. МОЗ може відкликати дозвіл на рекламу лікар-ських засобів, якщо вона не відповідає законодавчим вимогам чи визнана недобросовісною. За умови повторних випадків недобросовісної реклами МОЗ має право ставити питання про скасування реєстрації відповідного лікарського засобу.
6. Планування та ефективність рекламної кампанії
Маркетинг включає рекламні заходи, котрі повинні орієнтуватись на стратегічні цілі маркетингового планування. Взаємозв'язок усіх ланцюгів маркетингу - основа єдиної стратегії і тактики рекламної діяльності в системі маркетингу. Виходячи з цього, при розробленні та здійсненні плану рекламної кампанії необхідно перш за все узгодити її цілі та принципи з загальним маркетинговим планом фірми чи підприємства.
При плануванні рекламних заходів щодо конкретного товару слід ураховувати стадію життєвого циклу, яку він переживає на ринку.
План рекламних дій повинен базуватися на аналізі вимог споживачів, сегментуванні ринку та позиціюванні товару. Розробка плану має передбачати різноманітність та оптимальне поєднання різних видів і форм реклами.
У плануванні рекламної кампанії лікарських засобів виділяють кілька етапів:
? визначається об'єкт реклами (лікарський препарат, фірма);
? визначається суб'єкт або адресат реклами, тобто група споживачів (хворих, лікарів, провізорів), яким необхідно дати інформацію про фармацевтичний продукт;
? визначається мотив реклами, тобто на чому повинен бути акцент у рекламному оголошенні (інформації), щоб залучити увагу споживачів;
? обираються види рекламних засобів;
? складається рекламне оголошення - формулюється заголовок, текст реклами, визначаються ілюстрації, у разі необхідності обирається персонаж, носії реклами;
? складається графік рекламних виступів - рекламні заходи координуються у часі (за місяцями, тижнями, днями, годинами і т.ін.), за видами реклами та засобами її розповсюдження;
? складається кошторис витрат на рекламні заходи;
? завчасно визначається рекламна ефективність. Обгрунтування більшості із вказаних етапів повинно
здійснюватись з урахуванням особливостей реклами лікарських засобів та її нормативного регулювання, викладених вище. Тут слід звернути увагу на складання кошторису витрат на рекламні заходи та попереднє визначення ефективності реклами.
Планування рекламного бюджету передбачає визначення загальної суми коштів, необхідних на цілі реклами та обсяги їх використання. Можливе застосування таких методів:
1. Розрахунок бюджету реклами з використанням процентного відношення до попереднього або передбачуваного обсягу збуту:
р = Асигнування на рекламу
Загальна вартість продажу х100%
2. З урахуванням практики та рівня витрат на рекламу фірм-конкурентів та частки ринку своєї фірми.
3. Спосіб залишкових коштів, при якому фірма виділяє на рекламу ту суму, що залишилась після розподілу на всі інші витрати.
4. Загальна сума необхідних витрат на рекламу розраховується, виходячи з передбачуваних витрат на кожен із запланованих видів та форм реклами (наприклад, публікація реклами в фахових виданнях, реклама на телебаченні тощо).
5. Розрахунки рекламного бюджету з використанням математичних

 
 

Цікаве

Загрузка...