WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Роздрібна торгівля. Аптеки як заклади роздрібної реаліза¬ції лікарських засобів - Реферат

Роздрібна торгівля. Аптеки як заклади роздрібної реаліза¬ції лікарських засобів - Реферат


Реферат
на тему:
Роздрібна торгівля. Аптеки як заклади роздрібної реалізації лікарських засобів
У процесі руху товарів від виробника до споживача заключною ланкою в системі господарчих зв'язків є роздрібна торгівля.
Роздрібна торгівля - це будь-яка підприємницька діяльність, пов'язана з продажем товарів і послуг кінцевому споживачеві для особистого некомерційного використання, якщо це населення, і колективного використання або задоволення господарських потреб, якщо це організації чи підприємства.
Роздрібна торгівля відіграє значну роль в економіці, бо є переважною складовою загального товарообігу. Крім того це важлива сфера забезпечення зайнятості завдяки розвиненій мережі торговельних установ, які потребують велику кількість персоналу різної кваліфікації.
Функції, що здійснює роздрібна торгівля, полягають у:
? дослідженні кон'юнктури, що склалася на товарному ринку;
? визначенні попиту і пропозиції на конкретні види товарів;
? пошуку товарів, що необхідні для роздрібної торгівлі;
? проведенні сортування товарів при складанні асортименту для продажу;
? сплачуванні товарів, одержаних від постачальників;
? проведенні операцій з приймання, зберігання, маркування товару, встановленні ціни;
? наданні постачальникам і покупцям транспортно-експедиторських, консультаційних, рекламних, інформаційних та інших послуг.
Роздрібна торгівля з урахуванням специфіки обслуговування споживачів розділяється на стаціонарну, пересувну і посилкову.
Стаціонарна торговельна мережа - найбільш поширена і включає такі форми торгівлі, як: магазини, палатки, кіоски та інше. За асортиментною ознакою магазини класифікуються на спеціалізовані, універмаги, універсами, магазини товарів повсякденного попиту, універсами широкого профілю.
Пересувна торговельна мережа сприяє наближенню товару до покупця і оперативному його обслуговуванню. Тому цей вид торгівлі існує в таких формах як торговельні автомати, вагонолавки, торгівля на рознесення, прямий продаж на дому.
Посилкова торгівля використовується для забезпечення населення, підприємств і організацій певною продукцією: книжками, канцтоварами, аудіо-, відео-, теле-, радіоапаратурою тощо. Роздрібна торгівля за замовленням товару через пошту або за телефоном передбачає такі форми: торгівля із замовленням за каталогом, прямий маркетинг, "директ-мейл", продаж за телефоном (рис. 1.).
Роздрібна реалізація лікарських засобів - це діяльність юридичних і фізичних осіб з медикаментозного забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів шляхом закупівлі та продажу через аптечну мережу лікарських засобів з метою отримання прибутку.
Згідно з законодавством України цим видом діяльності можуть займатися підприємства (їх об'єднання), установи, організації незалежно від форм власності, громадяни-підприємці, що здійснюють підприємницьку діяльність на території України. Для цього необхідно одержати в МОЗ України у встановленому порядку спеціальний дозвіл (ліцензію) на право займатися роздрібною реалізацією лікарських засобів.
Діяльність у сфері роздрібної реалізації лікарських засобів регулюється законами України "Про підприємництво", "Про захист прав споживачів", "Про підприємства в Україні", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про лікарські засоби"; "Основами законодавства про охорону здоров'я в Україні", постановами Кабінету Міністрів України та нормативними документами МОЗ України.
Рис. 1. Структура роздрібної торгівлі
Відповідно до законодавства контроль і нагляд за підприємницькою діяльністю у сфері реалізації лікарських засобів здійснюють МОЗ України, Ліцензійна палата, органи Держфармінспекції України, податкова адміністрація та інші органи та установи.
Роздрібна торгівля відіграє важливу роль у реалізації фармацевтичної продукції, тому що саме вона контактує з кінцевим споживачем, а, отже, має можливість безпосередньо впливати на нього. Серед усіх учасників цієї ланки фармацевтичного ринку в найбільшій кількості представлені аптеки.
Аптека - заклад охорони здоров'я, який функціонує з дозволу і під контролем державних органів, основним завданням його є забезпечення населення, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ і організацій лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
Зараз в Україні налічується 11348 аптек, серед них 6592 державних, 721 власних, 4035 колективних. Тенденція до зростання кількості аптек різних форм власності і характеру діяльності потребує певного управління даним процесом. Постановою Кабінету Міністрів України встановлена мінімальна кількість жителів (тис.чол.) на одну аптеку залежно від її виду: з правом виготовлення лікарських засобів чи без права виготовлення лікарських засобів.
Окрім демографічного фактору, при відкритті нової аптеки повинні враховуватись тенденції розвитку інфраструктури регіону, рівень конкуренції, тип торговельної зони, функціональне місце розташування.
Роздрібні аптеки як торговельні заклади охорони здоров'я мають відповідати певним вимогам. По-перше, аптека повинна займати ізольоване приміщення з окремим входом і бути розташована на перших поверхах будинку. Незалежно від форм власності аптеки повинні мати умови для зберігання та реалізації лікарських засобів і відповідний склад виробничих та допоміжних приміщень. Так, аптеки з реалізації лікарських засобів (без права їх виготовлення) мають містити зал обслуговування населення, приміщення для зберігання запасів лікарських засобів згідно з їх фізико-хімічними властивостями, кабінет завідувача, кімнату персоналу, комору для зберігання інвентаря, туалет. Для аптек з правом виготовлення лікарських засобів необхідне додаткове приміщення для виготовлення ліків, для одержання води очищеної, для миття та стерилізації посуду. Якщо аптекам дозволено виготовлення ліків в асептичних умовах, то, крім названих приміщень, у них повинні бути організовані асептичний блок, стерилізаційна для ліків, кабінет провізора-аналітика, приміщення для отримання води для ін'єкцій та контролю маркірування і герметичного закриття ліків.
Усі приміщення за функціональними призначеннями обладнуються спеціальними меблями, обладнанням та виробничим устаткуванням.
Обов'язковим для аптеки є наявність Державної Фармакопеї, нормативних документів, довідкової літератури з питань приймання, виготовлення і контролю якості, зберігання, порядку відпуску ліків та паспорта аптеки і структурного підрозділу.
Для здійснення інформаційної роботи аптеки формують пакети довідкової літератури з різних аспектів лікарських засобів, маркетингу, діловодства тощо.
Згідно з законодавством роздрібною реалізацією лікарських засобів можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Кадровий склад конкретної аптеки формується відповідно до її виду, функцій і завдань.
Аптеки можуть створювати у встановленому порядку відокремленіструктурні підрозділи у вигляді аптечних пунктів і аптечних кіосків. Вони повинні займати відокремлені приміщення тільки в капітальних спорудах. Так, враховуючи призначення, аптечні пункти організуються при закладах охорони здоров'я, аптечні кіоски - на заводах, фабриках, вокзалах, в аеропортах, торгових центрах тощо. При цьому обладнання їх покладено на аптеку.
Як заклади охорони здоров'я аптеки незалежно від форм власності повинні забезпечувати підтримання обов'язкового асортименту лікарських та імунобіологічних препаратів, а також лікарських та інших засобів для надання долікарняної медичної допомоги, перелік яких затверджується МОЗ України.
Список використаної літератури
1. Украина. Законы. О лекарственных средствах: Закон // Голос Украины. -1996. - 7 мая.
2. Азарян Е.М. Международный маркетинг.- Киев: "Студ-центр", 1998.-200с.
3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.- М.: Изд-во "Финпрес", 1998.-416с.
4. Громовик Е.П. Особливості, проблеми та перспективи вітчизняного фармацевтичного підприємництва // Фар-мац. журн.- 1997.-№4.~С.З-П.
5. Дяченко С. ВІФЦ : інформація на вітчизняному фармацевтичному ринку //Ліки України.-1998.-№ 4.-С.32.
6. Каракай І.О. Зарубіжний досвід маркетингу у фармації // Фармац. журн.-1993.-М5.-С.25-27.
7. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1997.-156с.
8. Криков В.И., Прокопишин В.И. Организация и экономика фармации: Учебник.-М.: Медицина, 1991.- 624с.

 
 

Цікаве

Загрузка...