WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Основні положення фармацевтичного маркетингу (науковий реферат) - Реферат

Основні положення фармацевтичного маркетингу (науковий реферат) - Реферат

забезпеченням масового виробництва, розповсюдження і стимулювання збуту одного і того ж товару для різних покупців.
Промисловий маркетинг - забезпечує взаємодію фірми з організаціями-споживачами, що купують товари для їх подальшого використання у виробництві або перепродажу іншим споживачам.
Пробний маркетинг - пов'язаний з реалізацією продукту в одному чи кількох обраних регіонах і спостереженням за реальним розвитком подій у рамках можливого плану маркетингу.
Залежно від сфери застосування розрізняють такі види маркетингу:
? внутрішній (у межах однієї країни);
? експортний (дослідження зарубіжних ринків збуту);
? науково-технічний (стосується специфіки продажу і купівлі патентів та ліцензій, пов'язаний з підготовкою цих матеріалів до продажу);
? маркетинг прямих інвестицій (вивчення умов зарубіжної інвестиційної діяльності, специфіки організації продажу на зовнішньому ринку);
? міжнародний маркетинг (інколи називають зовнішньоекономічним, зовнішньоторговельним. Відрізняється глобальністю завдань та наявністю транснаціональних компаній);
? маркетинг за видами товарів та послуг або товарний маркетинг;
? маркетинг у некомерційній сфері діяльності (пов'язаний з завданнями створення позитивної громадської думки у відношенні конкретних організацій або окремих осіб).
У практичній діяльності підприємств фармацевтичного профілю принципи та функції маркетингу реалізуються за допомогою конкретних організаційних структур управління єдиною системою. У фармацевтичній системі аптечні підприємства покликані виконувати значний обсяг маркетингових досліджень. Результати цих досліджень необхідні і для аптек, і для виробничих підприємств. Замовлення аптек на лікарські засоби повинні бути для підприємств основою планування випуску продукції медичного призначення.
Систематизація підприємств та осіб, які працюють у фармацевтичній галузі, дозволяє виділити суб'єкти фармацевтичного маркетингу (рис. 3.).
У кожного із суб'єктів своя роль. Маркетингові функції можуть делегуватися ними, однак усі вони повинні виконуватися.
Завданнями фармацевтичного маркетингу є:
? дослідження, аналіз та оцінка потреб реальних та потенційних споживачів лікарських засобів, окремої фірми або підприємства;
? маркетингове забезпечення розроблення нових лікарських препаратів;
? аналіз, оцінка стану і прогнозування розвитку ринків, на яких оперує або буде оперувати фірма щодо фармацевтичної продукції;
? розроблення цінової політики на лікарські препарати;
? стимулювання збуту лікарських препаратів та інших виробів медичного призначення;
? комунікації маркетингу: реклама та інформація про лікарські препарати, фірми, налагодження стосунків з лікарями, хворими, аптечними працівниками;
? розроблення заходів удосконалення управління та організації виробництва лікарських засобів.
Сутність маркетингової концепції єдина, однак містить специфічні особливості застосування залежно від сфер діяльності фірми, що змінює кількість та характер конкретних функцій і завдань, які виконуються маркетинговими службами.
Рис. 3. Основні суб'єкти фармацевтичного маркетингу
5. Мета, об'єкти і методи маркетингових досліджень
Маркетинговим дослідженням підлягають ринок, конкуренти, споживачі, ціни, внутрішній потенціал підприємства.
Інформаційне забезпечення для цього дають кабінетні і польові дослідження, а також різні джерела інформації (внутрішні і зовнішні, власні і придбані і т.д.).
Кабінетні дослідження базуються в основному на офіційних джерелах інформації: звітності підприємства, довідниках, даних торгової та медичної статистики.
У дослідженнях фармацевтичного ринку як основні джерела інформації використовуються рецепти, історії хвороб, амбулаторні карти, вимоги-накладні лікувально-профілактичних закладів, заявки-замовлення аптек, відомості оперативного обліку аптек та фірм.
Польові дослідження використовуються, як правило, з метою вивчення реакції споживачів на продукт.
Конкретним результатом маркетингових досліджень є розроблення, які мають місце при виборі стратегії і тактики маркетингової діяльності підприємства.
Дослідження ринку - найбільш поширений напрямок у маркетингових дослідженнях. Об'єктами ринкового дослідження є тенденції і процеси розвитку ринку, які вміщують аналіз змін економічних, науково-технічних, демографічних, екологічних, законодавчих та інших факторів. Дослід-жуються також структура і географія ринку, його ємкість, динаміка продажу, стан конкуренції, ринкова кон'юнктура, можливості і ризики. Основними результатами дослідження ринку є прогнози його розвитку, оцінка кон'юнктурних тенденцій, визначення ключових факторів успіху. Здійсню-єтьсясегментація ринку, тобто вибір цільових ринків і ринкових ніш.
Дослідження споживачів дозволяє визначити фактори, якими керуються споживачі при виборі товарів (прибутки, соціальний стан, вік, стать, освіта). Досліджується структура споживання, забезпеченість товарами, тенденції споживчого попиту.
Дослідження конкурентів полягають в отриманні необхідних даних для забезпечення конкурентних переваг на ринку, а також для того, щоб знайти можливості співробітництва і кооперації. З цією метою аналізуються сильні і слабкі сторони конкурентів, вивчається частка їх на ринку, робота з товаром, зміни цін, рекламні кампанії. Поряд з цим вивчаються матеріальний, фінансовий, трудовий потенціал конкурентів, організація управління діяльністю. Результатом таких досліджень стає вибір шляхів і можливостей досягнення найбільш вигідного положення на ринку відносно конкурентів.
Вивчення фірмової структури ринку здійснюється з метою отримання відомостей про можливих посередників, а також транспортно-експедиторські, рекламні, страхові, юридичні, фінансові, консультаційні та інші компанії і організації, що створюють маркетингову інфраструктуру ринку.
Головною метою дослідження товарів є визначення відповідності техніко-економічних показників і якості товарів, присутніх на ринку, вимогам покупців, а також аналіз їх конкурентоспроможності.
Результати досліджень дають можливість підприємству розробити власний асортимент товарів відповідно до вимог споживачів, підвищити їх конкурентоспроможність, визначити напрямки діяльності залежно від різних стадій життєвого циклу продукту, віднайти ідею та розробити нові товари, удосконалити маркування, розробити фірмовий стиль, визначити засоби патентного захисту.
Дослідження ціни спрямовано на визначення такого рівня і співвідношення цін, які б дали можливість отримання максимального прибутку при найменших витратах. Внаслідок проведених досліджень обираються оптимальні співвідношення "витрати-ціна" та "ціна-прибуток".
Дослідження товаропросування і продажу передбачає визначення найбільш ефективних шляхів і засобів найшвидшого доведення товару до споживача і його реалізації. Дослідження, поряд з іншими, вміщують аналіз функцій і особливостей діяльності підприємств оптової і роздрібної торгівлі, їх взаємостосунків з виробниками. Такі відомості дозволяють визначити можливості збільшення товарообігу підприємства, оптимізувати товарні запаси, розробити критерії вибору ефективних каналів товаропросування, розробити прийоми продажу товарів кінцевим споживачам.
Дослідження системи стимулювання збуту і реклами дозволяє розробити політику "паблік рилейшнз" (взаємостосунки з громадськістю) і створити сприятливе ставлення до підприємства, його товарів; визначити методи формування попиту населення, впливу на постачальників і посередників;

 
 

Цікаве

Загрузка...