WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Основні положення фармацевтичного маркетингу (науковий реферат) - Реферат

Основні положення фармацевтичного маркетингу (науковий реферат) - Реферат

ситуація.
Ринок насичений різними товарами і послугами. Товаровиробники і продавці конкурують між собою в боротьбі за покупця. Покупець сам вирішує, що і коли купувати, і цим визначає, які товари слід виробляти.
Принципи маркетингу. Основним принципом маркетингу є орієнтація кінцевих результатів виробництва на реальні вимоги і побажання споживачів.
На підставі загального підходу формулюються конкретні принципи у формі звернення до виробника чи реалізатора.
1. Поважай і бережи свого споживача; не стомлюйся шукати свого споживача. Цей принцип передбачає різнобічне вивчення стану і динаміки споживчого попиту на певний товар (послугу), пристосування виробництва до вимог ринку з метою підвищення ефективності функціонування під-приємства, випуск тих товарів, які необхідні споживачеві.
2. Добре в гостях, а дома краще: шукай власну ринкову нішу - будинок для своїх товарів. Мається на увазі поділ ринку на відносно однорідні групи споживачів (здійснення сегментації ринку) і орієнтація на ті сегменти, стосовно яких підприємство має найкращі потенційні можливості, випуск продукції з урахуванням особливостей окремих сегментів ринку, що характеризуються певним типом покупців і їх потреб.
3. Товар - це постійний привід для роздумів: а що з ним ще можна зробити? Це вказує на необхідність інновацій, розвитку творчого підходу до технічних і господарських проблем внаслідок маркетингових досліджень, особливо, вдосконалення і підвищення якості продукції та послуг, своєчасність розроблення нової, високотехнологічної продукції, досягнення переваг у конкурентній боротьбі за рахунок підвищення технічного рівня і якості продукції.
4. Збут, реклама, сервіс - система просування твого товару, утримуйте її в порядку. Необхідно впливати на ринок і споживацький попит за допомогою всіх доступних засобів з метою формування його в необхідних для підприємства напрямках, сприяти торговим посередникам, забезпечуючи їх складськими приміщеннями технічними та засобами та навчанням персоналу з метою якнайшвидшої поставки товару споживачам. Не забувай пізнавати себе, свій маркетинг - це дзеркало твого підприємства. Потрібно використовувати отриману інформацію про ринок під час розроблення і прийняття науково-технічних, виробничих і господарських рішень, забезпечувати цільове управління всім процесом: "наукові розроблення-виробництво-реалізація-сервіс". Доцільно використовувати організацію управління за товарним принципом, що сприяє засвоєнню персоналом на-вичок управління виробництвом і збутом конкретних видів продукції та підвищує відповідальність керівників за роботу на окремих товарних ринках.
Головне в маркетингу - цільова орієнтація і комплексність, тобто поєднання підприємницької, господарської, виробничої і збутової діяльності.
Цільова орієнтація і комплексність маркетингу - це злиття в один потік усіх складових елементів маркетингової діяльності для досягнення стійкої рентабельності.
Комплексність означає, що застосування маркетингу забезпечує ефект лише в тому разі, коли він використовується як система. Застосування окремих маркетингових дій, як правило, не дає позитивних результатів.
Функції маркетингу. Виходячи з загальної методології маркетингу як ринкової концепції управління і збуту, можна використати універсальний підхід до визначення маркетингових функцій. Внаслідок їх угрупування виділяється чотири групи функцій і низка підфункцій.
Аналітична функція:
? вивчення ринку;
? вивчення споживачів;
? вивчення фірмової структури;
? вивчення товару (товарної структури);
? аналіз внутрішнього середовища підприємства.
Виробнича функція:
? організація виробництва нових товарів, розроблення нових технологій;
? організація матеріально-технічного постачання;
? управління якістю і конкурентоспроможністю готової продукції.
Збутова функція (функція продажу):
? організація системи товаропросування;
? організація сервісу;
? організація системи формування попиту і стимулювання збуту;
? здійснення цілеспрямованої товарної політики;
? здійснення цілеспрямованої цінової політики.
Функція управління і контролю:
? організація стратегічного і оперативного планування на підприємстві;
? інформаційне забезпечення управління маркетингом;
? організація системи комунікацій на підприємстві;
? організація контролю маркетингу (зворотні зв'язки, ситуаційний аналіз).
Види, суб'єкти і завдання фармацевтичного маркетингу. Забезпечення комерційного успіху виробника фармацевтичної продукції залежить від глибокого і різнобічного вивчення форм, типів і видів ринків. Вивчення ринку здійснюється з двох позицій: з позиції його особливостей, потреб і можливостей і з позиції його ємкості, ступеня насиченості, стану конкуренції, вірогідності появи товарів-аналогів і товарів-замінників тощо. Перевага тієї чи іншої позиції приводить або до маркетингу, орієнтованого на продукт, або до маркетингу, орієнтованого на споживача.
Маркетинг, орієнтований на продукт, використовується, коли діяльність підприємства спрямована на створення нового товару або вдосконалення того, що випускається. Головне завдання в цьому випадку зводиться до спонукання споживачів купувати нові або вдосконалені товари.
Маркетинг, орієнтованийна споживача, використовується, якщо діяльність підприємства спрямована на задоволення потреб, що йдуть безпосередньо від ринку. Тут головне завдання маркетингу - вивчення потенційних потреб, пошук ринкової ніші.
У господарській діяльності виробничого підприємства доцільно використовувати обидва типи маркетингу одночасно. Така комбінована маркетингова діяльність, що дозволяє аналізувати можливості виробництва і ринку, має назву інтегрованого маркетингу.
У роботі підприємства застосовуються декілька інших видів маркетингу: демаркетинг, конверсійний маркетинг, протидіючий маркетинг, маркетинг, що розвивається, ремаркетинг, синхромаркетинг, концентрований маркетинг, масовий маркетинг, промисловий маркетинг, пробний маркетинг.
Демаркетинг - вид маркетингу, спрямований на зменшення попиту на товари чи послуги, який не може бути задоволений через недостатній рівень виробничих потужностей, обмеженість товарних ресурсів і сировини. В основному демаркетинг використовується щодо престижних, найбільш популярних товарів або в період розвитку виробництва, особливо нових товарів, моделей і т.ін. Для зменшення попиту можуть застосовуватись такі засоби, як підвищення ціни на товар, відмова від реклами і стимулювання продажу.
Конверсійний маркетинг - маркетинг при негативному попиті, тобто при такій ситуації на ринку, коли всі чи більшість сегментів відмовляються від даного товару.
Протидіючий маркетинг - реалізується з метою забезпечення добробуту споживача чи суспільства в цілому, коли попит на окремі товари може вважатись ірраціональним.
Маркетинг, що розвивається, - можливий в умовах попиту на товари, який формується, тобто, коли процес перетворення потенційного попиту в реально існуючий є головним завданням.
Ремаркетинг - необхідний у ситуації зниження попиту, характерного для всіх видів товарів і будь-якого періоду часу залежно від фази життєвого циклу товару.
Синхромаркетинг - орієнтований на умови, коли попит значно перевищує виробничі потужності або, навпаки, обсяги виробництва даного товару виявляються більше потреб ринку.
Концентрований маркетинг - передбачає зосередження маркетингових зусиль на значній частині ринку або кількох субринків.
Масовий маркетинг - пов'язаний з

 
 

Цікаве

Загрузка...