WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Основні положення фармацевтичного маркетингу (науковий реферат) - Реферат

Основні положення фармацевтичного маркетингу (науковий реферат) - Реферат

властивостей ліків у їх виробників, а також у провізорів (фармацевтів) і споживачів (хворих). Споживач ліків знаходиться в нерівному положенні порівняно з виробником і реалізатором, тому справжню незалежність споживача на ринку фармацевтичних товарів немож-ливо забезпечити внаслідок його недостатньої і непрофесійної інформованості У ході призначення лікарських препаратів і здійснення лікувальних заходів пацієнт змушений покладатись на рекомендації лікаря і фармацевта, їх професійну кваліфікацію і моральність Комерціалізація ж фармацевтичної діяльності посилює економічну зацікавленість виробника і реалізатора лікарських препаратів
По-третє, потреба в життєво необхідних лікарських засобах - це потреба, безпосередньо пов'язана з безцінним благом - здоров'ям і самим життям людини Висока соціальна пріоритетність ліків визначає особливості формування пропозиції і попиту на них Ці особливості виявляються в тому, що на лікарські препарати існує низька еластичність попиту До того ж, вкрай обмежена вибірковість і селективність попиту на медикаменти
По-четверте, у галузі фармації (як і у всій системі охорони здоров'я) недостатньо визначено і нечітко простежується зв'язок між затратами праці фармацевтичних працівників і їх кінцевими результатами Внаслідок цього праця співробітників аптек має яскраво виражений соціальний характер, який у той же час не підлягає точній кількісній оцінці
По-п'яте, використання особливого механізму господарювання в аптечній мережі диктується необхідністю поєднання економічної ефективності і соціальної справедливості
Важливою є також особливість ліків у порівнянні з товарами інших ринків Надання медикаментозної допомоги вимагає високої професійної кваліфікації лікаря і провізора, постійних коректив цієї допомоги, а також урахування фінансових можливостей споживача (пацієнта) У той же час має значення неможливість для хворого відстрочити приймання ліків незалежно від рівня його доходів Виходячи з цього, необхідні певні державні заходи, за допомогою яких регулюються ціни на лікарські засоби Принципового значення набуває проблема справедливого розподілу лікарських засобів, особливо серед малозабезпечених прошарків населення. Виходячи із соціально-економічних особливостей фармацевтичного ринку, слід виділити сучасні вимоги щодо оптимального розподілу лікарських засобів. Це, по-перше, перегляд і постійний контроль за наявністю життєво необхідних лікарських засобів, нормування споживання лікарських препаратів в умовах стаціонарного лікування та хворими, котрі належать до пільгового контингенту (інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, хворі на туберкульоз, цукровий діабет та інші хронічні захворювання, визначені наказом МОЗ України), удосконалення існуючого механізму сплати за ліки за рахунок бюджетних асигнувань та впровадження страхової медицини. По-друге, це здійснення контролю за обгрунтованістю використання тих чи інших лікарських засобів під час лікування.
Соціальна справедливість у розподілі ліків як моральноетична категорія розглядається під кутом зору умов дії принципів ринкової економіки. Такий підхід сприяє захисту прав у галузі лікарського забезпечення населення, слугує життєвим потребам людини, її здоров'ю та благополуччю.
4. Визначення, принципи і функції маркетингу
Визначення та зміст маркетингу. Наука і мистецтво діяльності в умовах ринкової економіки концентрується в понятті маркетингу.
Використовується декілька визначень маркетингу, найбільш поширеними серед них є такі:
Маркетинг - це процес планування і втілення ідеї, ціноутворення, просування і реалізації товарів та послуг шляхом обміну, що задовольняє цілі окремих осіб і організацій.
Або: маркетинг - ринкова концепція управління виробничо-збутовою і науково-технічною діяльністю підприємства, спрямована на вивчення ринку і економічної кон'юнктури, конкретних запитів споживачів і орієнтація на них товарів і послуг, що виробляються.
Цілями маркетингу є формування і стимулювання попиту, забезпечення обгрунтованості управлінських рішень і планів роботи підприємства (фірми), а також збільшення обсягу продажу, ринкової частки і прибутку. Виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється, - головний лозунг маркетингу. Іншими словами, підприємство повинно здійснити вивчення потреби конкретних споживачів, відповідно до отриманих даних доопрацювати та вдосконалити товар і тільки потім вийти з цим товаром на ринок. А не навпаки: виробити товар, а потім відчувати серйозні труднощі його продажу.
Маркетинг - це не нав'язування і проштовхування товару, а науково розроблена концепція аналізу і врахування вимог покупців, вимог конкретного сегменту ринку, розроблення відповідно до виявлених вимог нового товару; це система організації його продажу, включаючи заходи щодо стимулювання збуту та реклами; це також і система каналів просування товарів (посередники, філії та ін.).
Маркетинг як концепція управління склався в 60-70 роки, хоча перші його вияви спостерігалися наприкінці 20-х і безпосередньо після другої світової війни. Це пов'язано в першу чергу з активним розвитком НТП у галузі інформаційної інфраструктури і комп'ютеризацією внутрішньофірмового управління, а також з виникненням значних усклад-нень збуту на більшості товарних ринків (фармацевтичний ринок не є винятком). У значній мірі маркетингова концепція спрямована на видозмінення та згладжування конкурентної боротьби шляхом виявлення цільового ринку, ринкового "вікна" та ринкової "ніші", ще вільних для впровадження нового або вдосконаленого товару, щоб уникнути прямої або агресивної конкуренції і працювати в режимі суворого розподілу його сегментів.
В умовах переходу до ринкової економіки діяльність підприємства може бути орієнтована переважно на концепцію збуту або маркетингу.
Схематично співставлений концепцій маркетингу та збуту наведено на рисунку 2.
Концепція маркетингу відображає відданість фірми теорії суверенітету споживача. Підприємство чи компанія виробляють те, що необхідно споживачеві, і отримують прибуток за рахунок максимального задоволення його потреб. Для перетворення фірми, яка орієнтована на збут, в компанію, спрямовану на задоволення потреб ринку, необхідний значний період напруженої роботи.
Рис. 2. Порівняння концепцій збуту і маркетингу в управлінні виробництвом
Виходячи з визначення, у маркетингу виділяються три взаємопов'язані сфери:
? перша - прийняття рішень з вибору споживача, виробництва чи реалізації певного товару та ринку;
? друга - "три кити" маркетингу: збут, реклама, сервіс;
? третя - внутрішнє управління маркетингом на фірмі (планування, фінансування, організація виробництва відповідних товарів).
Система маркетингу передбачає вирішення таких завдань:
? комплексне вивчення ринку;
? виявлення потенційного попиту і незадоволених потреб;
? планування товарного асортименту і цін;
? розроблення заходів для найбільш повного задоволення існуючого попиту;
? планування і здійснення збуту;
? розроблення заходів з удосконалення управління та організації виробництва.
Маркетингове управління стає необхідним в умовах насичення конкурентного ринку товарами і послугами, перевищення пропозицій над попитом, тобто створення ринку покупця.
Порівняння ринку продавця і ринку покупця свідчить, що на ринку продавця товарний асортимент збіднілий, конкуренція відсутня, покупець знаходиться в повній залежності від продавця. На ринку покупця - протилежна

 
 

Цікаве

Загрузка...