WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Основні положення фармацевтичного маркетингу (науковий реферат) - Реферат

Основні положення фармацевтичного маркетингу (науковий реферат) - Реферат

близького до ринкової рівноваги.
Ринкова ситуація характеризується такими поняттями, як попит та пропозиція. Попит безпосередньо пов'язаний з потребою і визначається як сукупність вимог на товари з боку покупців. Потреба - відчуття нестачі чогось, що прийняло специфічну форму відповідно до культурного рівня і особистості індивіда.
Економічна кон'юнктура характеризує ситуацію на ринку у співвідношенні між попитом та пропозицією, рівнем цін, товарними запасами, обсягом замовлень по галузі та іншими економічними показниками. Мова йде про стан та рух ринку у найближчій перспективі. Термін, на який здійснюється прогноз кон'юнктури, називається горизонтом прогнозу та охоплює період у 1,5-2 роки. Оперативність реагування на поточну кон'юнктуру та дані короткострокових прогнозів дають можливість виділити з цієї інформації певні елементи довгострокових, перспективних тенденцій, загальне спрямування руху системи в майбутньому. Вивчати та прогнозувати кон'юнктуру означає продавати та купувати товари за най-більш вигідними цінами, раціонально маневрувати наявними ресурсами, оперативно розширювати або скорочувати випуск товарів відповідно до очікуваних обставин на ринку.
3. Стан, структура та організація фармацевтичного ринку
Загальна характеристика світового фармацевтичного ринку. Світовий ринок фармацевтичної продукції є складним, багаторівневим, поліфункціональним утворенням зі стабільно високими темпами зростання виробництва, продажу і, відповідно, показниками рентабельності. Ці причини пов'язані зі специфікою лікарських препаратів як товарної категорії, попит на які зростає незалежно від економічних та політичних факторів. Протягом останніх 15 років зростання виробництва медикаментів у світі перебільшує промислове виробництво в цілому у 4-5 разів, хімічне, зокрема,- у 3 рази. Динаміка зростання обсягу продажу лікарських засобів за цей же період свідчить про збільшення цього показника майже в три рази.
Переважна частина медикаментів (близько 75%), що надходять на світовий фармацевтичний ринок, випускається порівняно невеликою кількістю високорозвинених країн-виробників: США, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, Швейцарія, Іспанія, Нідерланди та Бельгія.
Вихід компаній на зовнішній ринок диктується прагненням збільшити прибутки шляхом розширення продажу і впровадження нових патентованих засобів у найбільшій кількості країн. У провідних західноєвропейських компаній частка продажу на зарубіжних ринках істотно перевищує 50%. Головними постачальниками фармацевтичної продукції на зовнішні ринки є відомі фірми розвинених країн, які здійснюють поставки як шляхом прямого експорту, так і через свої зарубіжні відділення і дочірні фірми. Найкрупнішим експортером лікарських засобів є Швейцарія. її провідні фарм-виробники експортують до 95% продукції. Обсяг експорту США становить близько 13%.
Незважаючи на досить високий рівень ефективності, у 90-х роках фармацевтична промисловість зіштовхнулась з певними проблемами. Внаслідок цього було скорочено кожне шосте робоче місце.
Зростання конкуренції змушує компанії шукати принципово нові моделі розвитку. Зростають витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), фармацевтичні фірми вживають заходів щодо підвищення ефективності виробництва та оптимізації структури витрат. Одним із найбільш ефективних засобів зміцнення позицій фармацевтичних компаній є їх укрупнення і укладення угод між фірмами про спільне створення ліків.
Продовжується прогрес у створенні нових лікарських препаратів. Нові препарати, які з'явилися за останні роки, мають більш прицільний механізм дії, і, як наслідок, є більш придатними для лікування. Ці препарати призначаються для диференційованих груп пацієнтів і є більш коштовними, ніж препарати широкого спектру дії, які вони покликані замінити. Широкого розповсюдження у виробництві лікарських засобів набувають біотехнологія, генна інженерія.
При виборі стратегії виживання та зростання багато фармацевтичних компаній використовують диверсифікацію своїх інтересів. Наприклад, американська фірма "Меrck" вклала великі кошти в компанію "Меdіко", яка займалася, головним чином, продажем фармацевтичних товарів поштою. Британська компанія "Zenеса" вирішила взяти участь у діяльності організації під назвою "Salick Health Care", яка пропонує консультації щодо лікування ракових захворювань. Фірми "SmithKline Beecham" та "Lilli" внесли крупні інвестиції в компанії, які займаються організацією охорони здоров'я.
Стан та перспективи розвитку фармацевтичного ринку України. Сучасний фармацевтичний ринок України формується за рахунок лікарських засобів, що виробляються вітчизняною промисловістю, централізованої закупівлі від іноземних компаній та країн СНД, а також внаслідок закупівель, які здійснюють посередники. Одним із джерел придбання імпортних лікарських засобів є їх закупівля на консигнаційній основі.
Виробництво ліків в Україні здійснюється майже на 40 підприємствах (у тому числі фармацевтичні фабрики). У минулі роки матеріально-технічна база виробничих підприємств не отримувала належного розвитку, у зв'язку з чим зараз промислові фармацевтичні підприємства та фармацевтичні фабрики потребують повної реконструкції. Технологічне обладнання, що використовується, морально і фізично застаріло. Це перешкоджає виробляти сучасну високоякісну фармацевтичну продукцію, раціонально використовувати лікарську сировину.
Окремими фармацевтичними підприємствами з залученням іноземних інвестицій та акціонерного капіталу розпочато будівництво та устаткування виробничих приміщень сучасним обладнанням відповідно до міжнародних вимог.
Україна має високий науковий потенціал, необхідний для розвитку фармацевтичної галузі. Розроблення лікарських засобів здійснюють Державний науковий центр лікарських засобів (ДНЦЛЗ), Український науко-во-дослідний інститут фармакології і токсикології (УНДІФТ), Харківський науково-дослідний інститут ендокринології та хімії гормональних препаратів, Інститут органічної хімії АН України, Інститут мікробіології та вірусології АН України ім. Д.К.Заболотного, Харківський науково-дослідний інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мєчникова, Українська фармацев-тична академія, медичні навчальні заклади та інші навчальні і науково-дослідні інститути, центральні заводські лабораторії.
Функціонує розвинена мережа оптово-роздрібних фармацевтичних фірм тааптечних закладів, які засновані на різних формах власності: державній, колективній, приватній. Відбувається процес роздержавлення аптечних закладів, розвиваються альтернативні форми господарювання, зокрема, малі, спільні, акціонерні підприємства.
Розвиток фармацевтичного ринку відбувається під впливом державного регулювання. Засобами такого регулювання є наявність законодавчої бази, якою регламентуються питання створення, виробництва, контролю якості, закупівлі та реалізації лікарських засобів.
Соціально-економічні аспекти фармацевтичного ринку. Дія економічних законів ринку має специфічні особливості у фармації як соціально орієнтованій галузі. Причинами цього є такі складові.
По-перше, надання медикаментозної допомоги населенню потребує особистих контактів лікаря і фармацевта, з одного боку, і споживача (пацієнта) - з іншого. Лікарська допомога характеризується певною індивідуальністю і нестандартністю медико-фармацевтичного підходу до пацієнта.
По-друге, у порівнянні з іншими галузями послуг (навіть в охороні здоров'я) більш суттєвий вплив нерівнозначності інформації стосовно споживацьких

 
 

Цікаве

Загрузка...