WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Основні положення фармацевтичного маркетингу (науковий реферат) - Реферат

Основні положення фармацевтичного маркетингу (науковий реферат) - Реферат


Науковий реферат
на тему:
Основні положення фармацевтичного маркетингу
ПЛАН
1. Значення маркетингу в сучасних умовах
2. Ринок як економічна основа маркетингу
3. Стан, структура та організація фармацевтичного ринку
4. Визначення, принципи і функції маркетингу
5. Мета, об'єкти і методи маркетингових досліджень
1. Значення маркетингу в сучасних умовах
Перехід підприємств до нового, заснованого на економічних методах, механізму господарювання передбачає поступову зміну "ринку продавця", тобто виробника, на "ринок покупця", тобто споживача. При такій системі визначну роль відіграє не стільки наявність товарів, скільки їх якість, високі споживацькі властивості.
Перед виробником ця система висуває жорсткі вимоги щодо високої ефективності, використання найновіших досягнень науки та техніки. Комплекс спеціальних заходів, який забезпечує виконання таких вимог підприємством в умовах розвиненого ринку, і називається маркетингом, стає предметом не тільки вивчення, але й практичного використання.
На зарубіжних фірмах значна частина (за деякими оцінками 50% та більше) кожного долару, отриманого від реалізації продукції, витрачається на покриття витрат на маркетинг.
Від 1/4 до 1/3 зайнятих у громадських галузях економіки США беруть участь у маркетинговій діяльності. Це працівники роздрібної та оптової торгівлі, транспорту, складського господарства, засобів зв'язку, а також ті, хто пов'язаний з діяльністю на виробництві, у фінансуванні, сервісі, сільсько-му господарстві, видобувній та інших галузях. Прогнози передбачають, що зайнятість у сфері маркетингу і в майбутньому залишиться значною.
Маркетинговою діяльністю в США зайняті цілі галузі економіки, наприклад, реклама та маркетингові дослідження. Загальні щорічні витрати на рекламу перевищують 100 млрд. дол. Багато агенств мають міжнародний обіг в 1 млрд. дол. і більше. Приблизно 1,8 млрд. дол. щорічно витрачається на маркетингові дослідження. Великі компанії при цьому отримують щорічні прибутки в декілька мільйонів доларів кожна.
В Україні реально якісні маркетингові дослідження проводять близько десяти компаній, серед яких лідирують фірми Social Gallup, "Українська маркетингова група" (UMG), "Українські опитування та дослідження ринку" (USM). Діє також спеціалізована група фармацевтичних маркетингових досліджень.
Масштаби маркетингу надзвичайно широкі. Він пов'язаний з ціноутворенням, складуванням, упаковуванням, створенням торговельної марки, збутом, управлінням торговим персоналом, кредитом, транспортуванням, соціальною відповідальністю корпорацій, вибором місць для розміщення роздрібних магазинів, вивченням споживачів оптової та роз-дрібної торгівлі, рекламою, стосунками з громадськістю, ринковими дослідженнями, плануванням товарів і наданням гарантій.
Діяльність аптечних закладів та підприємств, фармацевтичних фірм у сучасних умовах також неможлива без використання маркетингу. Особливість фармацевтичного маркетингу грунтується на специфіці лікар-ського засобу як товару, звідси особливості таких економічних аспектів, як специфіка вивчення і прогнозування попиту населення на ліки, реклама, якість продукції та інновації у виробництві і реалізації аптечних товарів, формування фармацевтичного ринку з урахуванням його соціальної орієнтації, політика оподаткування і ціноутворення, кредитно-фінансові механізми.
Значення маркетингу для споживачів визначається кількома положеннями:
? маркетинг дозволяє людям стати більш інформованими, винахідливими і ефективними;
? оптимізація робочого режиму підприємств роздрібної торгівлі, просування запасів, витрат на рекламу, товарного асортименту та інших галузей маркетингу поліпшує координацію ресурсів;
? маркетинг значно впливає на погляди людей та спосіб життя;
? маркетинг сприяє покращенню якості життя. Наприклад, спеціалісти-маркетологи стимулюють фірми виготовляти більш безпечні товари; розробляють звернення до громадськості стосовно питань економії енергії, лікування хвороб, зловживання алкоголем, допомагають визнанню та розповсюдженню нових товарів, ідей та послуг.
2. Ринок як економічна основа маркетингу
Ринок формує прямий зв'язок виробництва зі споживанням, підпорядковує виробництво запитам замовника. Збалансований ринок, ціни якого відображають середні суспільні витрати на виробництво, диктує кожному виробнику свої жорсткі вимоги, примушує його знижувати витрати виробництва, економно витрачати фінансові, матеріальні та трудові ресурси, підвищувати продуктивність праці на основі наукових та технічних досягнень.
Існує декілька визначень ринку, суть яких зводиться до такого:
Ринок - сукупність соціально-економічних відносин у сфері обміну, за допомогою якого здійснюється реалізація товарів та послуг, кінцеве визнання суспільного характеру праці, внаслідок якої вони створюються.
Або: ринок - це сфера обміну, яка характеризується системою економічних відносин між виробниками та споживачами товарів (рис. 1.)
Рис. 1. Поняття ринку
Умовами існування ринку є наявність обміну, кінцева мета якого - отримання товарів та послуг, наявність постачальників та споживачів (продавців і покупців), функціонування позаекономічних закладів (наприклад, закладів охорони здоров'я, освіти), наявність конкурентів, існування попиту, насиченість ринку товарами та послугами. Класифікація ринків можлива за різними ознаками:
? з позицій економічного простору або залежно від масштабу: місцевий, регіональний, національний, зарубіжний, міжнародний, світовий ринки;
? за ланцюгами каналів ринку виділяють ринок збуту, купівлі, оптовий, роздрібний;
? за способом споживання товарів - ринок споживчих товарів, товарів виробничого призначення та послуг.
У маркетинговій практиці розглядаються звичайно два види ринку: споживчих товарів і товарів виробничого призначення.
Розрізняють три сфери ринку: товарів та послуг (товарний ринок), цінних паперів (фінансовий ринок), робочої сили (ринок праці).
Використовується таке поняття, як структура ринку, яка визначає основні економічні характеристики, що впливають на поведінку суб'єктів ринку і охоплюють їх кількість, величину та розміщення, купівельну здатність, асортимент товарів та послуг, зміни та диференціацію цього асортименту, умови появи на ринку нових покупців та продавців, а також інтеграцію, що відбувається між ними.
Нерідко економічні суб'єкти ринку приймають по відношенню один до одного позицію конкурентів. Предметом конкуренції є товар або послуга, за допомогою яких фірми-суперники намагаються завоювати визнання та гроші споживача. У широкому розумінні це, звичайно, задоволення потреби. Саме цей розподіл "предмета" та "об'єкта" і показує, що в конкурентній боротьбі не одна, а дві сфери впливу: товар (предмет), з одного боку, і споживач (об'єкт) - з іншого. Характер конкуренції визначається співвідношенням сил на ринку і залежить від кількості суб'єктів у даній галузі промисловості.Частіше явище конкуренції належить до "ринку покупця".
Основними елементами ринку є попит, пропозиція та ціна. Взаємозв'язок їх складає ринковий механізм.
Функції ринкового механізму:
? інформаційні - передбачають постачання інформації для господарських суб'єктів;
? функції, пов'язані з ефективністю ринку, - сприяють ефективності витрачання господарських ресурсів; у процесі створення нових товарів та послуг має значення технологічна ефективність;
? забезпечення ефективності розподілу господарських ресурсів;
? функція отримання стану,

 
 

Цікаве

Загрузка...