WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Мета, об'єкти і методи маркетингових досліджень у фармації - Реферат

Мета, об'єкти і методи маркетингових досліджень у фармації - Реферат

даних:
? розроблення робочого інструменту;
? процес отримання даних;
? обробка і аналіз даних.
3. Формулювання висновків і оформлення результатів дослідження:
? розроблення висновків і рекомендацій;
? оформлення результатів дослідження.
Результати дослідження можуть бути подані у вигляді короткого викладення суті дослідження або повного наукового звіту, в якому в систематизованому і наочному вигляді наводиться схема досліджень і містяться детально обгрунтовані висновки і рекомендації.
Маркетингові дослідження, як найважливіша функція маркетингу, передбачають їх чітку організацію. При дослідженні ринку для отримання даних використовуються такі методи, як опитування, спостереження, експеримент, панель.
Рис. 1. Система методів досліджень у маркетингу
Опитування. Під опитуванням слід розуміти з'ясування позицій людей або отримання від них довідок з будь-якого питання. Це найбільш розповсюджена і найважливіша форма збору даних у маркетингу. Приблизно у 90% досліджень використовується цей метод. Опитування може проводитися в усній або письмовій формі.
При розробленні питань необхідно виходити з потреби в інформації і можливостей опитуваних дати правильну відповідь. Якщо дослідника цікавить лише згода або незгода, то досить запитання типу "Так-ні". Якщо ж потрібно зробити висновок про думки опитуваних, то необхідно використовувати шкальовані питання.
Спостереження - використовується як спосіб отримання інформації в дослідженні ринку значно рідше, ніж опитування.
Перевагами методу спостереження є:
? незалежність від бажання об'єкту до співробітництва, від здатності досліджуваних до словесноговиявлення суті справи;
? можливість забезпечити більш високу об'єктивність;
? можливість сприймання неусвідомленої поведінки (вибір товарів у магазині, аптеці);
? можливість урахування оточуючої ситуації, особливо при спостереженні за допомогою приладів. Спостереження має поряд з цим і недоліки:
? важко забезпечити репрезентативність, тому що спостереження вимагає, як правило, спеціальних умов (наприклад, поведінка відвідувачів в аптеці: можна спостерігати тільки тих, хто прийшов, випадковий вибір об'єктів неможливий);
? суб'єктивність сприйняття спостерігаючого, селективне спостереження;
? поведінка об'єктів може відрізнятися від природної, якщо спостереження відкрите (ефект спостереження).
Експеримент - це дослідження, при якому повинно бути
встановлено, як зміна однієї або декількох незалежних змінних впливає на одну (або декілька) залежну змінну. Суттєві ознаки експерименту:
? ізольовані зміни (окремі величини вар'юються дослідником, інші повинні бути, наскільки можливо, сталими);
? дослідник активно втручається у процес виникнення даних;
? перевіряється причинно-наслідковий зв'язок (наприклад, вплив кольору упаковки на збут продукції).
Панель. Збут продукту постійно коливається внаслідок дії конкурентів і змін переваг споживачів, тому необхідну інформацію можна отримати внаслідок неодноразового опитування групи покупців, яка зацікавить, через рівні проміжки часу або шляхом спостереження за розвитком збуту в визна-ченій групі магазинів (аптек).
Панель має такі ознаки:
? предмет і тема дослідження сталі;
? збір даних повторюється через рівні проміжки часу;
? стала (з певними обумовками) сукупність об'єктів дослідження - підприємства торгівлі, виробничі споживачі. Розрізняють три види панелі: торгова, споживча, спеціальні форми.
Споживча панель заснована на методі опитування. Аптеки відносять до спеціальних форм панелі.
За допомогою споживчої панелі можна отримати таку інформацію:
? кількість товару, який купується сім'єю;
? розміри фінансових витрат;
? частка ринку основних виробників;
? ціни, яким надається перевага, види упаковок, види товарів, види підприємств роздрібної торгівлі;
? різниця у поведінці споживачів, які належать до різних соціальних верств, що проживають у різних регіонах, містах різної величини;
? спеціальний аналіз "вірності марці", зміни марок, дієвість різних заходів маркетингу і т.ін.
Список використаної літератури
1. Украина. Законы. О лекарственных средствах: Закон // Голос Украины. -1996. - 7 мая.
2. Азарян Е.М. Международный маркетинг.- Киев: "Студ-центр", 1998.-200с.
3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.- М.: Изд-во "Финпрес", 1998.-416с.
4. Громовик Е.П. Особливості, проблеми та перспективи вітчизняного фармацевтичного підприємництва // Фар-мац. журн.- 1997.-№4.~С.З-П.
5. Дяченко С. ВІФЦ : інформація на вітчизняному фармацевтичному ринку //Ліки України.-1998.-№ 4.-С.32.
6. Каракай І.О. Зарубіжний досвід маркетингу у фармації // Фармац. журн.-1993.-М5.-С.25-27.
7. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1997.-156с.
8. Криков В.И., Прокопишин В.И. Организация и экономика фармации: Учебник.-М.: Медицина, 1991.- 624с.
9. Мнушко З.М., Ткаченко О.М., Страшний В.В. Методичні рекомендації по прогнозуванню збуту фармацевтичної продукції- X.: УкрФА, 1997.-20с.
10. Створення фармацевтичної маркетингової системи / З.М.Мнушко, В.П. Польщикова, І.А.Шевченко та ін. // Вісник фармації. -1996. -№1-2. - С. 96-101.

 
 

Цікаве

Загрузка...