WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Мета, об'єкти і методи маркетингових досліджень у фармації - Реферат

Мета, об'єкти і методи маркетингових досліджень у фармації - Реферат


Реферат
на тему:
Мета, об'єкти і методи маркетингових досліджень у фармації
Маркетинговим дослідженням підлягають ринок, конкуренти, споживачі, ціни, внутрішній потенціал підприємства.
Інформаційне забезпечення для цього дають кабінетні і польові дослідження, а також різні джерела інформації (внутрішні і зовнішні, власні і придбані і т.д.).
Кабінетні дослідження базуються в основному на офіційних джерелах інформації: звітності підприємства, довідниках, даних торгової та медичної статистики.
У дослідженнях фармацевтичного ринку як основні джерела інформації використовуються рецепти, історії хвороб, амбулаторні карти, вимоги-накладні лікувально-профілактичних закладів, заявки-замовлення аптек, відомості оперативного обліку аптек та фірм.
Польові дослідження використовуються, як правило, з метою вивчення реакції споживачів на продукт.
Конкретним результатом маркетингових досліджень є розроблення, які мають місце при виборі стратегії і тактики маркетингової діяльності підприємства.
Дослідження ринку - найбільш поширений напрямок у маркетингових дослідженнях. Об'єктами ринкового дослідження є тенденції і процеси розвитку ринку, які вміщують аналіз змін економічних, науково-технічних, демографічних, екологічних, законодавчих та інших факторів. Дослід-жуються також структура і географія ринку, його ємкість, динаміка продажу, стан конкуренції, ринкова кон'юнктура, можливості і ризики. Основними результатами дослідження ринку є прогнози його розвитку, оцінка кон'юнктурних тенденцій, визначення ключових факторів успіху. Здійсню-ється сегментація ринку, тобто вибір цільових ринків і ринкових ніш.
Дослідження споживачів дозволяє визначити фактори, якими керуються споживачі при виборі товарів (прибутки, соціальний стан, вік, стать, освіта). Досліджується структура споживання, забезпеченість товарами, тенденції споживчого попиту.
Дослідження конкурентів полягають в отриманні необхідних даних для забезпечення конкурентних переваг на ринку, а також для того, щоб знайти можливості співробітництва і кооперації. З цією метою аналізуються сильні і слабкі сторони конкурентів, вивчається частка їх на ринку, робота з товаром, зміни цін, рекламні кампанії. Поряд з цим вивчаються матеріальний, фінансовий, трудовий потенціал конкурентів, організація управління діяльністю. Результатом таких досліджень стає вибір шляхів і можливостей досягнення найбільш вигідного положення на ринку відносно конкурентів.
Вивчення фірмової структури ринку здійснюється з метою отримання відомостей про можливих посередників, а також транспортно-експедиторські, рекламні, страхові, юридичні, фінансові, консультаційні та інші компанії і організації, що створюють маркетингову інфраструктуру ринку.
Головною метою дослідження товарів є визначення відповідності техніко-економічних показників і якості товарів, присутніх на ринку, вимогам покупців, а також аналіз їх конкурентоспроможності.
Результати досліджень дають можливість підприємству розробити власний асортимент товарів відповідно до вимог споживачів, підвищити їх конкурентоспроможність, визначити напрямки діяльності залежно від різних стадій життєвого циклу продукту, віднайти ідею та розробити нові товари, удосконалити маркування, розробити фірмовий стиль, визначити засоби патентного захисту.
Дослідження ціни спрямовано на визначення такого рівня і співвідношення цін, які б дали можливість отримання максимального прибутку при найменших витратах. Внаслідок проведених досліджень обираються оптимальні співвідношення "витрати-ціна" та "ціна-прибуток".
Дослідження товаропросування і продажу передбачає визначення найбільш ефективних шляхів і засобів найшвидшого доведення товару до споживача і його реалізації. Дослідження, поряд з іншими, вміщують аналіз функцій і особливостей діяльності підприємств оптової і роздрібної торгівлі, їх взаємостосунків з виробниками. Такі відомості дозволяють визначити можливості збільшення товарообігу підприємства, оптимізувати товарні запаси, розробити критерії вибору ефективних каналів товаропросування, розробити прийоми продажу товарів кінцевим споживачам.
Дослідження системи стимулювання збуту і реклами дозволяє розробити політику "паблік рилейшнз" (взаємостосунки з громадськістю) і створити сприятливе ставлення до підприємства, його товарів; визначити методи формування попиту населення, впливу на постачальників і посередників; підвищити ефективність комунікативних зв'язків, у тому числі реклами.
Дослідження внутрішнього середовища підприємства має на меті визначення реального рівня конкурентоспроможності підприємства внаслідок співставлення відповідних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. При цьому важливо досягти такого результату, щоб діяльність підприємства була повністю адаптована до рівня розвитку факторів зовнішнього середовища.
Методологічні основи маркетингу складаються з загальнонаукових, аналітико-прогностичних методів та методичних прийомів із різних галузей знань (рис. 1.).
У процесі маркетингового дослідження виділяється кілька основних етапів.
1. Розроблення концепції дослідження:
? визначення цілей;
? постановка проблеми;
? формування робочої гіпотези;
? визначення системи показників.
2. Отримання і аналіз емпіричних

 
 

Цікаве

Загрузка...