WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Міжнародний маркетинг - Реферат

Міжнародний маркетинг - Реферат

розмірами іноземних активів, що належать ТНК, передують такі галузі, як електронна промисловість - 26%; горнорудна та нафтодобувна - 24%; автомобілебудування - 19%; хімічна і фармацевтична промисловість - 15%; харчова - 9%; торгівля і металургійна промисловість - по 4%.
Для ТНК характерна тенденція до монополізації, яка особливо помітна в наукомістських галузях виробництва, що потребують великих інвестицій та висококваліфікованих трудових ресурсів. Досить сказати, що 500 ТНК реалізують 76% усієї продукції машинобудування, 80% електроніки і хімії, 95% фармацевтичної продукції.
Останнє свідчить про високий рівень транснаціоналізації виробництва і капіталу у фармацевтичній галузі.
До ТНК належать усі великі фармацевтичні фірми, для яких характерне широке територіальне маневрування виробничими ресурсами, гнучке використання географічних відмінностей.
Зараз основними постачальниками фармацевтичної продукції на зовнішні ринки є провідні компанії таких розвинених країн, як США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Швейцарія та ін.
У фармпромислов'ості США діє понад 1000 компаній. Найбільші з них являють собою ТНК зі складною структурою. Переважно - це високоспеціалізовані компанії, що поєднують виробничі підприємства, наукові центри і розгалужену збутову мережу.
До списку 100 найбільших фармацевтичних компаній світу входять 24 фірми США, а до числа провідних - 8 фірм США.
Американська компанія "Bristol Myers Squibb" є одним з найбільших підприємств світу і займає 12-е місце в переліку з 500 компаній, відзначених авторитетним журналом "Fortune"*за бездоганну якість продукції, що випускається. "Bristol Myers Squibb" входить до числа 50 компаній, що посідають лідируючі позиції у світі за обсягом продажу і до 15 компаній - за прибутками. Компанія нараховує 47000 співробітників у всьому світі, випускає тисячі лікарських препаратів, які мають ринки збуту в 130 країнах.
Останнім часом до складу компанії увійшли такі відомі фармацевтичні фірми, як "UPSA" (Франція), "Pharmavit" (Угорщина). "Mead-Johnson" (США), "Zzimmer" (Німеччина), "ConvaTec" (Велика Британія), що сприяє переходу компанії на наступні позиції за кожною категорією продукції в кожному географічному регіоні.
Серед 15 найбільших ТНК світу одне з перших місць посідає німецька фармацевтична компанія "Bayer", її зарубіжні активи складають 89,9% від загальної суми активів компанії. Обсяг продажу продукції в інші країни сягає понад 63%. Зарубіжний персонал компанії містить 54,6% загального кадрового потенціалу.
Організаційними варіантами міжнародного комерційного бізнесу є такі структури: макропірамідальна; "парасолькова", інтергломерат (скорочена назва відомого терміну "міжнародний конгломерат").
Макропірамідальна структура характеризується високим ступенем централізації. Центральний стратегічний рівень управління є головним ланцюгом усієї корпорації. Зарубіжна діяльність фірми здійснюється на рівнях, нижчих за стратегічний; ці служби і мають вигляд пірамід зі зрізаними вершинами.
Особливості макропірамідальних вершин полягають у такому:
? стратегічне планування здійснюється централізовано;
? сфера діяльності місцевих керівників чітко обмежена;
? фірма повністю орієнтована на кінцеві результати;
? заходи маркетингу часто спрямовані на максимальну стандартизацію його елементів;
? стосовно соціальних та громадських питань фірма нерідко посідає жорстку позицію, не беручи до уваги місцеві національні інтереси;
? такі функції, як виробництво, науково-дослідні та дослідно-конструкторські опрацювання тощо, звичайно плануються централізовано, хоч здійснюються на місцях. Система управління макропірамідальною структурою побудована таким чином, що прийняття стратегічних рішень, планування і контроль здійснюються тільки в центрі, а оперативна діяльність - на місцях. Це в свою чергу зумовлює уніфікацію підходів до вирішення маркетингових завдань.
"Парасолькова структура" заснована на визнанні відмінностей ринків і країн одна від одної, а тому робота в кожній із них виконується з урахуванням місцевих особливостей. Ця структура відрізняється від макропірамідальної тим, що центр управління, розташований разом з головним підрозділом, делегує прийняття стратегічних рішень іноземним філіям. Центр виконує два основних завдання: формулює глобальні цілі корпорації; забезпечує консультаціями та підтримкою різні підрозділи фірми. Це здійснюється за допомогою фінансової підтримки та високопрофесійної експертизи.
Особливістю "парасолькової" структури є те, що кожний член міжнародної корпорації має можливість зосередитись на виконанні своїх основних завдань у межах глобальних цілей компанії. Позитивною стороною "парасолькової" структури є її гнучкість та оперативне реагування на особ-ливості і зміни вимог ринків, потреб країн, оскільки корпорація максимально наближена до місцевих умов через свої відділення. При цьому має місце тенденція до розпилення зусиль щодо вирішення проблем маркетингу, досліджень та опрацювань, кадрової політики тощо. У товарній політиці спостерігається тенденція до диференціювання продуктів. Те ж саме характерно для інших елементів маркетингу: політики цін, стратегії просування товарів на ринках збуту та ін.
Інтергломерат являє собою комплекс міжнародних операцій, заснованих на багатонаціональній, багаторинковій, багатовиробничій діяльності. Діапазон цілей компанії досить широкий і різноманітний, єдиною спільною ланкою є фінансові інтереси фірми. Незважаючи на різну побудову окремих структур (це можуть бути макропіраміди або "парасольки"), головне, чого чекає від них центр управління,- це прибуток та обертання коштів.
Така структура передбачає наявність стратегічного органу в центрі, де працює невелика група осіб, здатних приймати рішення: радники, контролери та плановики. Останні спрямовують та координують діяльність стратегічних органів великої кількості напівнезалежних компаній. Таким чином, міжнародний конгломерат (інтергломерат) за своєю природою подібний до федерації компаній з єдиним центром, який в основному турбується про максимальну ефективність від усіх капіталовкладень групи.
Функції маркетингу в інтергломераті віддані під відповідальність окремих компаній, тобто міжнародна багатогалузева корпорація дозволяє кожній фірмі організовувати маркетингову діяльність відповідно до її потреб і цілей.
4. Стратегії міжнародного маркетингу
Важливим аспектом діяльності фірми на зовнішніх ринках є розроблення оптимальної маркетингової стратегії, тобто такої поведінки компанії, яка б забезпечувала досягнення певної мети при встановлених можливостях в означений термін часу.
Стратегія міжнародного маркетингу надає спрямованості та інтенсивності використання необхідних елементів комплексу маркетингу в цілому і на різних ринках, а також відповідних форм управління, організації, координації та контролю.
Процес розробленняміжнародної маркетингової стратегії містить кілька етапів.
Перший етап

 
 

Цікаве

Загрузка...