WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Міжнародний маркетинг - Реферат

Міжнародний маркетинг - Реферат

інформації про систему контролю та якості, а також можливість відвідування підприємства і спостереження за процесом сертифікації.
Найвищим рівнем гарантії якості продукції на зовнішньому ринку вважається проведення сертифікації третьою стороною, яка не має відношення ні до виробництва, ні до збуту даного товару. Перевагою незалежної сертифікації є її відокремленість від зацікавлених сторін, а також можливість дотримання одноманітності вимог до виробів і до системи контролю якості.
ВООЗ створена і за кордоном функціонує система сертифікації лікарських засобів для міжнародної торгівлі, відповідно до якої здійснюються такі основні взаємопов'язані види діяльності:
? ліцензування лікарських засобів, виробників та постачальників (цей вид діяльності в країнах колишнього Союзу називається реєстрацією);
? виробництво лікарських засобів відповідно до Належної виробничої практики (С-МР);
? управління контролем якості лікарських засобів;
? інспектування підприємств та оцінка виконання С-МР;
? видача сертифікатів повноважним органом з сертифікації;
? розслідування рекламацій і повідомлення відповідних органів про серйозні вади якості лікарських засобів і пов'язані з їх застосуванням потенційні загрози.
Таким чином, дослідження міжнародного маркетингового середовища, вивчення і врахування всіх особливостей елементів, що його складають, дозволяє створити максимально сприятливі умови для активізації та розвитку міжнародного бізнесу, дає можливість фірмам розробляти об'єктивну стратегію виходу та діяльності на потенційному зарубіжному ринку, пристосувати свої виробничі та збутові програми до умов та вимог конкретних ринків.
3. Міжнародні фірми, їх характеристика і особливості діяльності
Міжнародні фірми - це особлива форма організації господарської діяльності, заснована на кооперації праці робітників багатьох підприємств, розташованих у різних країнах, але поєднаних спільним титулом власності на засоби виробництва, яка належить материнській компанії, що виступає як організаційно-економічний центр управління. Остання визначає види і обсяги продукції, що випускаються зарубіжними виробниками, філіями і дочірніми компаніями, а також закріплює за ними найважливіші ринки збуту.
Експерти ООН відносять до міжнародних фірм компанії, які виробляють і розподіляють продукцію та послуги в двох або більше країнах.
Так чи інакше, характерними особливостями міжнародної фірми є:
? наявність мережі підконтрольних виробничих філій і дочірніх компаній в інших країнах, до функцій яких входить або випуск певних видів продукції на заздалегідь відомих зарубіжних ринках, або постачання материнської компанії компонентами, сировиною та матеріальними ресурсами;
? використання технологічного кооперування і спеціалізації підконтрольних підприємств;
? контроль і координація діяльності філій і дочірніх компаній з одного центру з урахуванням різниці в їхньому правовому стані. Різниця полягає в тому, що філія не має юридичної самостійності, а тому не має права вести справи від свого імені: організовувати виробництво і збут, укладати угоди, вести бухгалтерський облік. На відміну від цього дочірня компанія володіє юридичною самостійністю, виступає на ринку від свого імені і за свій рахунок, сама несе відповідальність згідно зі своїми обов'язками. Однією з характерних рис міжнародних фірм є організація міжнародного виробництва, заснованого на технологічному розподілі праці, який здійснюється за двома напрямками. Перший передбачає включення зарубіжного підприємства до загальної технологічної мережі від придбання сировини до виготовлення кінцевого продукту. Другий напрямок, так звана подетальна спеціалізація, являє собою розподіл виробництва вузлів і деталей на підприємствах, розташованих у різних країнах, та збирання кінцевого продукту в країнах збуту.
За національним складом міжнародні фірми поділяються на:
? транснаціональні компанії (корпорації);
? багатонаціональні корпорації;
? міжнародні корпоративні союзи.
Транснаціональні компанії (ТНК) - це комплекс, що використовує в своїй діяльності міжнародний підхід і передбачає формування транснаціонального виробничого, торговельного та фінансового комплексу з єдиним центром прийняття рішень у країні базування, з філіями і дочірніми підприємствами, розташованими у щонайменше шести зарубіжних країнах.
До другої групи міжнародних фірм належать багатонаціональні корпорації (БНК). Це трести, концерни та інші виробничі об'єднання, які є міжнародними фірмами не тільки за ареалом їх діяльності, а й за контролем над ними. БНК поєднують національні компанії двох і більше країн на виробничій та науково-технічній основі, які належать власникам з цих країн. Філії при цьому розташовані в різних країнах.
Міжнародні корпоративні союзи частіше виступають у формі консорціумів. Створюються вони на виробничій, науково-технічній та комерційній основі і являють собою спеціальні об'єднання промислових, банківських та інших концернів, сформованих для вирішення масштабних економічних завдань.
Але для сучасних міжнародних фірм важливого значення набуває не стільки їх походження, скільки місце застосування капіталу. Тому в економічній літературі і на практиці всі групи міжнародних виробничих об'єднань частіше називають однаково: транснаціональні компанії.
Визначення "транснаціональна компанія" означає, що вона:
? здійснює прямі інвестиції за кордоном, питома вага яких фіксується на рівні 25-20% усіх інвестицій підприємства;
? керівництво компанії приймає рішення, засновані на аналізі наявних можливостей в усіх країнах.
Важливими рисами ТНК є:
? створення системи міжнародного виробництва, розташованого у різних країнах, але керованої з одного центру;
? висока інтенсивність внутрішньокорпораційної торгівлі між підрозділами у різних країнах;
? відносна незалежність прийняття рішень від країн базування і країн, що приймають;
? глобальні масштаби зайнятості - покраїнна мобільність менеджерів;
? розроблення, передавання і використання передової технології підрозділами корпорації.
Головними критеріями, за якими компанії відносять до ТНК, є:
? мінімальна кількість країн, в яких розміщені виробничі потужності компанії і в яких ця компанія діє (6 країн);
? розмір компанії;
? мінімальна частина іноземних операцій у прибутках або продажу компанії (приблизно 25%);
? мінімум часткової участі в зарубіжному акціонерному капіталі, який забезпечуватиме компанії контроль за економічною діяльністю зарубіжної філії (не менше 25% голосуючих акцій у трьох або більше країнах);
? багатонаціональний склад персоналу компанії, особливо - вищого керівництва.
У середині 90-х років нараховувалося близько 40 тисяч ТНК, які мали більше 250 тисяч філій у всьому світі. На 100 найбільших ТНК припадало приблизно 1/3 усіх прямих іноземних інвестицій.
Територіально із 100 найбільших ТНК 38базуються у Західній Європі, 29 - у США, 16 - в Японії.
За

 
 

Цікаве

Загрузка...