WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Значення фармацевтичної інформації в умовах ринку. Принципи формування маркетингової інформації. Підсистеми маркетингової інформаційної системи (рефер - Реферат

Значення фармацевтичної інформації в умовах ринку. Принципи формування маркетингової інформації. Підсистеми маркетингової інформаційної системи (рефер - Реферат

рисунку 3.
МІС може бути умовно поділена на чотири основні підсистеми:
1) система внутрішньої звітності;
2) система збору зовнішньої поточної маркетингової інформації (або система маркетингового спостереження);
3) система маркетингових досліджень;
4) система маркетингового аналізу.
Система внутрішньої звітності дозволяє накопичувати інформацію, джерелом якої є сама фірма. Це дані про замовлення на продукцію, ціни, продаж, запаси, витрати тощо. Така інформація полегшує керівникам і спеціалістам виробляти та приймати маркетингові рішення, проте майже не використовується ізольовано від багатьох інших необхідних відомостей.
Система зовнішньої інформації орієнтована на джерела та методичні прийоми, за допомогою яких можна отримати відомості про події та ситуації, що відбуваються в зовнішньому середовищі. При цьому джерелами інформації є як спостереження співробітників фірми, її посередників та споживачів, так і дані засобів масової інформації, бюлетенів та ін.
Рис. 3. Структура та функціонування маркетингової інформаційної системи
Система внутрішньої та зовнішньої інформації оперує з так званою вторинною інформацією, отримання якої не вимагає проведення спеціальних досліджень. Головними перевагами вторинної інформації є її відносна дешевизна та швидкість отримання. У той же час інколи ця інформація не дає змоги забезпечити обгрунтування ефективного управлінського рішення. Головними недоліками вторинної інформації є:
? нерелевантність (невідповідність або неповна відповідність рішенню, яке приймається);
? швидке застаріння інформації;
? не завжди висока достовірність інформації;
? недостатня повнота.
У таких випадках виникає необхідність отримання первинної інформації, для чого проводяться маркетингові дослідження і формується відповідна підсистема. Перевагами первинної інформації є такі:
? це завжди найновіша інформація, бо отримується в момент проведення досліджень;
? забезпечується контроль методичних підходів до проведення досліджень, що при певному рівні компетентності дослідників гарантує надійність одержаних даних;
? дані збираються відповідно до потреб прийняття конкретного управлінського рішення.
До того ж, фірма-замовник досліджень найчастіше є виключним володарем отриманої інформації, яка залишається таємницею для конкурентів.
Головним недоліком процедури одержання первинної інформації є її дороговизна та значні витрати часу на проведення досліджень.
Методи проведення маркетингових досліджень наведені в главі 1.
За допомогою результатів маркетингових досліджень можна оцінити обсяг ринку, визначити сегмент, потенційних споживачів і на підставі цієї інформації встановити цілі для розширення або скорочення підприємства, сформувати план продажу.
Система аналізу маркетингової інформації містить аналіз загальноекономічних показників, а також короткострокове та довгострокове прогнозування на підставі аналізу тенденцій.
Маркетингові дослідження та аналіз базуються на застосуванні різних економіко-математичних методів: багатомірних, регресивних та кореляційних, імітаційного моделювання, статистичної теорії прийняття рішень.
Система аналізу маркетингової інформації з використанням економіко-математичних методів дає можливість визначити:
? вплив основних факторів на збут продукції (обсяг продажу) та значення кожного з них;
? можливість збуту при зростанні цін або витрат на рекламу у відповідному обсязі;
? параметри продукції підприємства, які забезпечують її конкурентоспроможність;
? оцінку діяльності підприємства на ринку та ін. Отримані дані передаються керівництву фірми для прийняття необхідних рішень.
Потужні МІС, як правило, мають доступ до зарубіжних та вітчизняних автоматизованих баз даних через сучасні комунікативні канали зв'язку.
Розвиток ринку лікарських засобів супроводжується формуванням та структуризацією ринку фармацевтичної інформації, яка забезпечує потреби фармацевтичного маркетингу.
У фармацевтичній галузі створюються численні маркетингові інформаційні системи різного масштабу та призначення. Незалежно від мети функціонування таких систем основу їх інформаційної бази складають відомості про лікарські препарати, які звичайно готуються у вигляді паспорта або карти на кожний з них. Інформація про лікарський засіб повинна бути найбільш повною: фірма та країна-виробник, форми випуску, кількість в упаковці, дози, синоніми, належність до фар-макотерапевтичної групи, реєстраційний номер і дата реєстрації. Цю ж інформацію бажано доповнити опрацьованими результатами експертних оцінок лікарських засобів, які дозволяють визначати ранги препаратів за їх терапевтичною ефективністю, рівнем попиту, забезпеченістю лікувально-профілактичних та аптечних закладів, за поінформованістю лікарів про певні препарати.
Окремі розділи фармацевтичних МІС містять інформацію про вітчизняні та іноземні фірми-виробники з наведенням їх реквізитів, асортименту фармацевтичної продукції та цін.
Для визначення прогнозних кількісних характеристик ринку лікарських засобів (ємкість ринку, обсяги випуску та закупівлі, потенційного сегменту ринку для нового препарату) доцільно формувати банки типових (стандартних) схем лікування певних захворювань, статистичнихданих про захворюваність, необхідних для її прогнозування, про реальну платоспроможність населення з розподілом на окремі групи та регіони
Сучасні МІС повинні мати також програмне забезпечення математичного моделювання
У зв'язку з децентралізацією фармацевтичної інформації широко практикується створення регіональних довідково-інформаційних служб з єдиною автоматизованою мережею Такі системи використовуються як для задоволення інформаційних потреб спеціалістів і населення, так і для упорядкування взаємодії суб'єктів фармацевтичного ринку (аптек, аптечних складів, оптових чи оптово-роздрібних фірм тощо)
Широкого розповсюдження в аптечній мережі набула система, яка поєднує між собою комп'ютер, касовий апарат, сканер для штрих-кодування та ш Це дозволяє аптеці здійснювати повний облік руху товарів
Постачальницько-збутова діяльність аптечних закладів та підприємств потребує наявності єдиного інформаційного простору Тому в окремих містах створюються регіональні інформаційні комп'ютерні мережі, призначені для виконання операцій щодо прийому-подання пропозицій постачальників та замовлень покупців, а також надання інформації про властивості лікарських засобів та їх наявність у регіоні Мережа дозволяє здійснювати міжкомп'ютерний обмін інформацією, підвищувати ефективність постачальницько-збутової діяльності Використання інтегрованих баз даних сприяє збільшенню товарообігу, зростанню прибутку, підвищенню рівня задоволення попиту на лікарські засоби
В Україні вирішується проблема створення єдиного інформаційного поля На державному рівні необхідно володіти інформацією з питань виробництва, споживання, імпорту та експорту 3 цією метою створено Всеукраїнський інформаційний фармацевтичний центр (ВІФЦ) У рамках цього центру працює система реєстрації контрактів з імпорту лікарських засобів, здійснюється аналітична та синтетична обробка інформації Створюються системи, які дозволять контролювати експорт лікарських засобів, їх виробництво та реалізацію в Україні.
Список використаної літератури
1. Громовик Е.П. Особливості, проблеми та перспективи вітчизняного фармацевтичного підприємництва // Фар-мац. журн.- 1997.-№4.~С.З-П.
2. Энциклопедия малого бизнеса, В IV т. Т.IV Маркетинг в малом бизнесе (ценообразование).-М.: И-КК "ДеКА", 1994.- 52 с.
3. Инфляция: ценообразование и денежное обращение / С.М.Никитин, Е.С.Глазова, М.П.Степанова и др.-М.: ИМЗиМОРАН, 1994.- 84с.
4. Каракай І.О., Каракай Ю.В. Деякі аспекти аналізу світового фармацевтичного ринку // Фармац. журн.-1996.-№2.-С.47-53.
5. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1997.-156с.
6. Лорин А.Н. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности промышленной фирмы. - М.: Международные отношения, 1993.- 271 с.
7. Маркетинг: Учебник / А.Н.Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А.Красильников и др.; Под ред. А.Н.Романова.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-560с.
8. Мнушко З.М., Ткаченко О.М., Страшний В.В. Методичні рекомендації по прогнозуванню збуту фармацевтичної продукції- X.: УкрФА, 1997.-20с.
9. Немченко А. С, Чмихало Н.В. Методичні підходи до визначення вартості і ціни на ліки індивідуального виготовлення // Фармац. журн.- 1991.- № 3.- С. 81-84.
10. Створення фармацевтичної маркетингової системи / З.М.Мнушко, В.П. Польщикова, І.А.Шевченко та ін. // Вісник фармації. -1996. -№1-2. - С. 96-101.

 
 

Цікаве

Загрузка...