WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Збутова діяльність у системі фармацевтичного маркетингу (науковий реферат) - Реферат

Збутова діяльність у системі фармацевтичного маркетингу (науковий реферат) - Реферат

короткострокових угод;
? широке застосування економічних методів регулювання всієї системи взаємостосунків між постачальниками, посередниками і споживачами продукції завдяки зниженню сукупних витрат на просування товару, сплачуванню за товари під час їх постачання, наданню торгових кредитів роздрібним торговцям тощо;
? прийняття ризику, відповідаючи за розкрадання, пошкодження і старіння запасів.
Зараз існують такі форми оптової торгівлі:
? прямі зв'язки між виробниками і покупцями продукції;
? торгівля через посередницькі організації та підприємства;
? комерційні контакти суб'єктів ринку.
Прямі зв'язки означають, що виробники продукції самі виконують усі оптові функції. Це забезпечує сторонам безпосередній контакт, дозволяє визначати періодичність постачання, обумовлювати асортимент товару і додаткові технічні вимоги. При цьому споживачі стимулюють виробників у випуску високоякісної продукції, а виробники, зацікавлені в збуті продукції, надають певну допомогу і послуги покупцям. Використання прямої оптової торгівлі доцільне при транзитних (вагонних) постачаннях партій товару.
Оптова торгівля через посередницькі організації і підприємства, навпаки, переважна у випадку одноразового придбання покупцями продукції або в обсягах, менших за транзитну норму. При цьому оптові організації надають певний перелік послуг обом сторонам, зокрема: збирають асортимент продукції в означеному місці, забезпечують торговий кредит, зберігають і постачають товари, надають допомогу в їх реалізації і просуванні, проводять маркетингові дослідження ринку тощо. Види оптових організацій і підприємств розглянуті у попередніх розділах.
Комерційні контакти суб'єктів ринку передбачають оптову торгівлю через бартерні угоди, торгівлю на аукціонах, товарних біржах і оптових ярмарках.
Бартерні угоди, як правило, засновані на натуральному обміні, тобто постачанні конкретного виду товару від одного підприємства другому і навпаки.
Аукціонна торгівля має на меті, крім самого продажу товару, ще й отримання продавцем найбільшого прибутку завдяки конкуренції серед покупців. Аукціони проводять або виробники, або посередницькі організації, що спеціалізуються на цьому виді торгівлі.
Товарні біржі - це організаційно оформлений регулярно діючий ринок, на якому відбувається оптова торгівля замінюваними товарами. Біржові операції здійснюються у вигляді договорів купівлі-продажу, постачання, обміну або бартеру. При цьому біржа виступає як посередник, тобто через своїх посадових осіб - брокерів - зводить сторони, а після укладення угоди оформляє її.
Оптові ярмарки призначені для налагодження безпосередніх торгових контактів між виробниками продукції і потенційними покупцями. Найбільш поширені ярмарки у сфері торгівлі товарами виробничого призначення і сільгосппродукції.
Використання оптових посередників є об'єктивною необхідністю формування фармацевтичного ринку в умовах, коли виробник і споживач віддалені один від одного. Зокрема, для фармацевтичних виробників ви-користання послуг оптових посередників дає можливість зняти з себе ряд функцій, а саме:
? зберігання продукції до моменту її реалізації;
? проведення рекламних заходів щодо своєї продукції;
? виконання транспортно-експедиторських робіт і страхування товарів у процесі транспортування;
? короткотермінове кредитування торгових операцій тощо.
Зараз в Україні зареєстровано близько 6 тисяч оптових структур, щомісячно створюється 50-70. При цьому спостерігається тенденція до укрупнення дистриб'юторів.
Оптова торгівля лікарськими засобами в Україні здійснюється державними і недержавними оптовими організаціями, серед яких аптечні склади (бази), оптові фірми, міжлікарняні аптеки.
Аптечні склади (бази) є основними типовими державними підприємствами щодо забезпечення аптек, лікувально-профілактичних закладів та інших організацій лікарськими засобами і виробами медичного призначення.
До функцій аптечних складів (баз) входить:
? отримання медико-фармацевтичної продукції від виробника та юридичних осіб різних форм власності;
? здійснення експортно-імпортних та товаро-обмінних (бартерних) операцій;
? забезпечення контролю якості лікарських засобів;
? створення належних умов зберігання фармацевтичної продукції залежно від фізико-хімічних властивостей і відповідно до затверджених пра-вил, норм і вимог;
? постачання лікарських засобів до аптечної мережі, а також установам охорони здоров'я та іншим організаціям і підприємствам;
? створення оперативних резервів лікарських засобів і виробів медичного призначення за встановленою номенклатурою;
? маркетингова і претензійно-позовова діяльність;
? забезпечення транспортування товарів тощо. Залежно від обсягів роботи і виконуваних функцій аптечні склади (бази) мають певну організаційну структуру.
Найважливішим структурним підрозділом аптечного складу є приймальний відділ, який здійснює кількісно-якісне приймання медико-фармацевтичної продукції від постачальників, оперативний контроль надходження вантажів, розшукування вантажів, що не прибули своєчасно до складу, передавання товарів до відповідних оперативних відділів, облік отриманих і переданих медичних і фармацевтичних товарів.
Приймання отриманих вантажів здійснює приймальна комісія, в обов'язки якої входить:
? визначення доброякісності товару;
? оформлення документів з приймання;
? вирішення питань про подальші дії у випадках, коли надійшов неякісний товар.
Порядок приймання товарів визначений відповідними документами, де обговорюються процедури приймання за видами товарів і місцем їх надходження. Факт приймання фармацевтичноїпродукції підтверджується "Приймальним актом". Якщо при цьому виявлені розбіжності у кількості та якості продукції, що надійшла, і даних документів, що її супроводжують, то оформляється "Акт про виявлені розбіжності у кількості та якості при прийманні товару". Подальший облік товарів, що прибули на адресу складу, здійснюється в спеціальних облікових документах.
Виконання функцій зберігання і комплектації медичних і фармацевтичних товарів покладено на оперативні відділи складу. Кількість їх визначається згідно з обсягами і асортиментом лікарських засобів, що постачаються. Отримані за встановленим порядком від приймального відділу товари зберігаються відповідно до їх фізико-хімічних властивостей і діючих правил. Товари розміщуються на стелажах у суворій послідовності за назвами, серіями, термінами зберігання.
З метою уніфікації зберігання, скорочення часу комплектації замовлень покупців для кожного оперативного відділу визначені групи медичних і фармацевтичних товарів, які можуть у ньому зберігатися і перероблятися. Такий підхід обумовлений:
? проходженням через аптечний склад усього асортименту лікарських засобів і виробів медичного призначення, які дозволені до використання;
? постачанням великої кількості аптек різної спеціалізації та потужностей;
? механізмом взаємодії "склад - аптека або інший покупець" при наданні замовлення та його виконанні тощо.
Реалізація лікарських засобів та виробів медичного призначення аптекам, лікувально-профілактичним закладам та іншим організаціям здійснюється за замовленнями через відділ експедиції. До функцій цього від-ділу

 
 

Цікаве

Загрузка...