WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Збутова діяльність у системі фармацевтичного маркетингу (науковий реферат) - Реферат

Збутова діяльність у системі фармацевтичного маркетингу (науковий реферат) - Реферат

тобто фактичну відсутність спеціальних збутових організацій.
Складна система представлена багаторівневими ланками, які включають власну збутову мережу, залежних і незалежних збутових посередників, оптові і роздрібні фірми.
Досить часто зустрічається такий різновид складної системи збуту, як подвійна система каналів збуту, коли виробник на одному і тому ж ринку використовує два самостійних або взаємопов'язаних канали збуту.
Розглянуті системи збуту засновуються на використанні традиційних ланцюгових каналів збуту різної рівневої структури, ширини і довжини. Усі учасники такої розподільної системи самостійні і непідпорядковані іншим, переслідують мету максимізації прибутку тільки на своєму етапі, а не в системі збуту в цілому.
Відносно новими, але досить поширеними у високорозвинених країнах, є так звані вертикальні збутові системи або вертикальні маркетингові системи (ВМС).
Рис. 3. Типи систем збуту
Від традиційної системи збуту ВМС відрізняються тим, що їх учасники: виробник продукції, один чи декілька оптовиків, один чи декілька роздрібних торговців - переслідують одні й ті ж самі цілі і інтереси, і виступають як єдина система. При цьому один із членів системи є власником інших, або надає їм торгові привілеї, або має переваги, які забезпечують їх співробітництво. ВМС виникли як засіб контролю за поведінкою каналу і усунення конфліктів між його учасниками, які переслідують власні цілі.
Зараз існують три основні типи ВМС (рис. 3).
Корпоративні ВМС. У межах корпоративних ВМС послідовні етапи виробництва і розподілу продукції знаходяться в єдиному володінні одного з членів системи.
Договірні ВМС складаються з незалежних фірм, які пов'язані між собою договірними відносинами і .координують програми своєї діяльності для спільного досягнення більшої економії або комерційних результатів, ніж це можливо було б зробити поодинці. Вони бувають трьох типів:
? добровільні ланцюги роздрібних торговців під егідою оптовиків;
? кооперативи роздрібних торговців;
? організації утримувачів торгових привілеїв, які в свою чергу існують у трьох формах:
? система роздрібних утримувачів привілеїв під егідою виробника;
? система оптовиків - утримувачів привілеїв під егідою виробника;
? система роздрібних утримувачів привілеїв під егідою фірми щодо надання послуг.
Керовані ВМС здійснюють координацію діяльності послідовних етапів виробництва і розподілу товарів завдяки перевагам одного з учасників системи, який, при цьому, не є її власником.
У розподілі фармацевтичної продукції використовуються як традиційні системи збуту, так і деякі різновиди вертикальних маркетингових систем.
Сучасному етапу розвитку фармацевтичної галузі України, ринку лікарських засобів і системи охорони здоров'я в цілому відповідає складна система збуту.
Історично склалося так, що розподілення лікарських засобів, як і їх виробництво, здійснювалося та керувалося на державному рівні. Препарати рухалися від виробника або імпортера до державних оптових підприємств - аптечних баз/складів, звідти - до державних аптек та лікарень і, таким чином, до пацієнтів та споживачів. Незважаючи на ринкову орієнтацію у цій галузі, більша частина сфери розподілення продовжує лишатися в державній чи комунальній власності. Але процес приватизації та заміна державної форми власності на колективну та приватну дозволили здійснювати більш ефективне постачання українського ринку лікарськими засобами.
Система збуту фармацевтичної продукції за кордоном в основному побудована на використанні мережі дистриб'юторів, які, отримуючи товари виробників на свій рахунок, приймають весь ризик, пов'язаний зі збе-ріганням і реалізацією продукції, а також займаються її продажем в усі аптеки та лікувальні заклади.
У деяких випадках роздрібні торговці прагнуть зробити систему розподілу більш економічною для себе і скоротити витрати на закупівлю лікарських засобів, минаючи підприємства оптової торгівлі. Однією з таких форм організації збутової системи є асоційована торгівля. Дрібні торговці вступають в об'єднання з метою збільшення конкурентоспроможності і рентабельності своїх підприємств. Такі об'єднання дозволяють розширити масштаб торговельних операцій і проводити спільну торговельну політику, при цьому володарі аптек зберігають незалежність в управлінні своїми під-приємствами. Асоційована торгівля особливо розвинена в США і скандинавських країнах.
Зарубіжний досвід організації систем збуту фармацевтичної продукції налічує використання і деяких видів ВМС, зокрема, договірних - закупівельних об'єднань роздрібних торговців (кооперативів) і "добровільних ланцюгів роздрібних торговців під егідою оптовиків".
Структура кооперативних об'єднань роздрібних торговців відповідає їх прагненню об'єднати зусилля в галузі управління комерційною діяльністю, при цьому надає учасникам різні права на загальних зборах і на частку кооперативу пропорційно до свого обороту, що здійснюється через об'єднання. Стратегія цих об'єднань полягає не в тому, щоб створювати великі аптеки, а в тому, щоб успішніше використовувати існуючі специфічні переваги, як-от: місце розташування аптеки, матеріальну базу, компетентність персоналу тощо.
Ініціаторами об'єднань за типом "добровільних ланцюгів" є середні і дрібні оптові торговці, яким загрожує розвиток великих оптових компаній, що володіють мережею філіалів. Типова структура "добровільного ланцюга" являє собою асоціацію роздрібних торговців (володарів аптек), об'єднання оптових торговців і закупівельний центр.
Таким чином, асоційована торгівля дозволяє учасникам об'єднань протистояти великим комерційним підприємствам як в економічному плані, так і у сфері управління господарською діяльністю.
4. Оптова торгівля. Завдання і функції аптечних складів та міжлікарняних аптек
Оптова торгівля включає будь-яку діяльність з продажу товарів або послуг тим, хто їх дістає з метою перепродажу чи професійного використання.
Характерною особливістюоптової торгівлі є те, що, по-перше, оптовий торговець має справу переважно з професійними клієнтами, а не з кінцевим споживачем, по-друге, за обсягами оптові угоди і торгова зона оптовика більша, ніж у роздрібного торговця.
Враховуючи те, що оптова торгівля охоплює, по суті, усю сукупність товарних ресурсів, які виступають і як засоби виробництва, і як предмети споживання, вона сприяє скороченню надлишкових товарних запасів продукції на всіх рівнях і усуненню товарного дефіциту, бере участь у формуванні регіональних і галузевих товарних ринків.
Серед найважливіших функцій, виконуваних оптовою торгівлею, можна визначити такі:
? маркетингові дослідження ринку, попиту і пропозиції на продукцію як на користь виробника, так і кінцевого споживача;
? своєчасне, повне і ритмічне забезпечення товарами в необхідному асортименті посередницьких, роздрібних підприємств, споживачів;
? організація зберігання товарних запасів;
? організація планомірного і ритмічного завезення і вивезення товару;
? забезпечення для виробників збуту їх продукції на місцях з мінімумом контактів із споживачами;
? підготовка висококваліфікованого торгового персоналу;
? забезпечення стабільності партнерських відносин з використанням довгострокових, середньострокових і

 
 

Цікаве

Загрузка...