WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Дослідження ринку лікарських засобів. Визначення ємкості товарного ринку. Сегментація ринку - Реферат

Дослідження ринку лікарських засобів. Визначення ємкості товарного ринку. Сегментація ринку - Реферат

причин завдання. Найбільш важливими умовами підвищення частки ринку є ціна, нові товари, обслуговування, масштаби і якість маркетингу, реклама. До них слід віднести також покращення якості товару і загального "іміджу" фірми. Якість та новизна товару як фактори конкурентоспроможності впливають на споживацький попит і обсяг продажу. Важливим є також визначення періоду часу, протягом якого фірма має намір досягти збільшення частки ринку.
3. Сегментація ринку
Поглиблена сегментація ринку передбачає необхідність його розгляду як диференційованої структури залежно від груп споживачів і споживчих властивостей товару.
Сегментація ринку - це поділ споживачів на групи відповідно до певних критеріїв і ознак. Сегментація проводиться з метою максимального задоволення попиту споживачів у різних товарах, а також раціоналізації витрат підприємства-виробника на розроблення програми виробництва, випуск і реалізацію товару.
При сегментації споживацьких ринків використовують такі принципи:
1. Географічний (поділ ринків на країни, штати, регіони, округи, міста і т.ін.).
2. Демографічний (поділ споживачів за статтю, віком, розміром сім'ї, рівнем прибутку, родом занять і т.ін.).
3. Психографічний (поділ споживачів заналежністю до суспільного класу, способом життя, характеристикою особистості, соціальним статусом).
4. Поведінки або облік факторів стилю життя (поділ споживачів залежно від знань, стосунків, характеру використання товару і реакції на цей товар).
Частіше за все сегментацію ринків проводять за різними типами кінцевих споживачів товару і за значенням замовника.
При вивченні ринку лікарських препаратів найбільш часто використовуються географічний і демографічний принципи, разом з тим здійснюється сегментація споживачів за захворюваністю.
Поряд із сегментацією ринку практичне значення мають поняття "цільовий ринок", "ринкове вікно", "ринкова ніша".
Цільовий ринок - охоплює декілька сегментів, відібраних для маркетингового вивчення і для маркетингової діяльності даної фірми.
Ринкове вікно - це сегмент ринку, яким знехтували виробники відповідної продукції, це незадоволені потреби споживачів. Ринкове вікно являє собою групи споживачів, конкретні потреби яких не можуть бути прямо задоволені спеціально створеним для цього товаром, а задовольняються внаслідок використання інших товарів.
Найбільш наочним прикладом ринкового вікна у сфері лікарського забезпечення населення є відсутність достатнього асортименту дитячих лікарських форм вітчизняного виробництва. Потреба дітей, як правило, задовольняється за рахунок дозованого застосування лікарських препаратів, призначених для дорослих. Проблеми розроблення дитячих лікарських форм - серед найбільш актуальних для науково-практичної фармації.
Ринкова ніша - сегмент ринку, для якого найбільш оптимальними і відповідними є товари даної фірми та її можливості постачання.
Сегментація, як правило, використовується в цільовому маркетингу. Наступним етапом його є вибір цільових сегментів ринку. Це оцінка і відбір підприємством одного або кількох сегментів ринку для виходу на них зі своїми товарами.
Для фірм найбільш виправданою є диверсифікація своєї діяльності, охоплення кількох різних сегментів ринку.
За таким принципом в основному будується діяльність фармацевтичних підприємств і аптек, хоч має місце і спеціалізація.
Наприклад, фірма виявила, що одна із самих привабливих ідей - ринок "засобів від головного болю". При цьому керівництво може вважати, що введення в асортимент засобів від головного болю в повній мірі відповідає і цілям, і ресурсам фірми. Існує потужний штат продавців, розгалужена мережа розповсюдження товарів, що складає маркетингові переваги фірми. Крім цього, фірма повинна бути впевнена, що успішно спрацюється з найбільш важливими представниками ринку засобів від головного болю; зуміє налагодити гарні стосунки з постачальниками вихідних хімічних речовин, необхідного обладнання та інших матеріалів для нового виробництва; що має міцні зв'язки з основними маркетинговими посередниками, які будуть постачати її препарат клієнтам; що розробить такий засіб від головного болю, який буде привабливіший на відміну від подібних препаратів, які пропонуються конкурентами.
До того ж кожну можливість необхідно вивчити під кутом зору величини і характеру ринку. Процес цей складається із чотирьох етапів: заміри і прогнозування попиту, сегментація ринку, відбір цільових сегментів ринку і позиціонування товару на ринку.
Список використаної літератури
1. Украина. Законы. О лекарственных средствах: Закон // Голос Украины. -1996. - 7 мая.
2. Азарян Е.М. Международный маркетинг.- Киев: "Студ-центр", 1998.-200с.
3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.- М.: Изд-во "Финпрес", 1998.-416с.
4. Громовик Е.П. Особливості, проблеми та перспективи вітчизняного фармацевтичного підприємництва // Фар-мац. журн.- 1997.-№4.~С.З-П.
5. Дяченко С. ВІФЦ : інформація на вітчизняному фармацевтичному ринку //Ліки України.-1998.-№ 4.-С.32.
6. Каракай І.О. Зарубіжний досвід маркетингу у фармації // Фармац. журн.-1993.-М5.-С.25-27.
7. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1997.-156с.
8. Криков В.И., Прокопишин В.И. Организация и экономика фармации: Учебник.-М.: Медицина, 1991.- 624с.
9. Тууре Лахті, Каракай І. О. Деякі питання зарубіжного досвіду управління збутом, оптової і роздрібної торгівлі фармацевтичними препаратами // Фармац. журн.-1994.-№2.-С.96-100.
10. Цаиулин А.Н. Рынок, эластичность, цены: Учеб. пособие. Вып. 1,2- СПб.: Изд-во ВАШ при мэрии Санкт-Петербурга, 1992/1993.-С. 88-96.

 
 

Цікаве

Загрузка...