WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Дослідження попиту і пропозиції лікарських засобів - Реферат

Дослідження попиту і пропозиції лікарських засобів - Реферат

розраховувати коефіцієнти еластичності попиту на медикаменти.
Крім наведеної методики, для прогнозування попиту використовують методи моделювання, експертних оцінок, екстраполяційні методи, математичного групування і обробки даних та інші.
У разі дії декількох факторів на попит пропонується використовувати економіко-математичні моделі, що виражаються, наприклад, рівнянням множинної регресії такого вигляду:
у = а1jx1j+a2jx2j+a3jx3j+…аnjxnj , де
у - попит населення на лікарські засоби даної фармакотерапевтичної групи (або лікарського препарату);
х1, х2, х3,...,хп - фактори, що входять до моделі;
j = 1, 2, 3 ..., п - число факторів, які враховані в моделі попиту і впливають на попит на ліки;
а1 а2, а3,..., ап - параметри моделі, які можна інтерпретувати як показники ступеня впливу на попит відповідного фактора. Маючи відомості про зміни факторів, що входять до наведеної моделі, в майбутньому періоді можна прогнозувати попит на дану групу ліків. Набір факторів для кожної фармакотерапевтичної групи може бути різним, проте бажано залучати два основні фактори - середню ціну препаратів групи і грошові доходи населення, що обслуговується.
Дослідження пропозиції лікарських засобів передбачає:
а) вивчення існуючих виробничих потужностей, умов їх розширення і вдосконалення;
б) збір даних про поставки і джерела постачання лікарських засобів.
Дослідження можуть стосуватись також причин змін у пропозиції, передумов, які дозволяють передбачати ці зміни, заходів, що впливають на пропозиції, а також шляхів їх упровадження в систему управління підприємством.
Дослідження пропозицій лікарських засобів оптово-роздрібними фірмами, аптечними закладами (підприємствами) дозволяють обґрунтовувати прийняття рішень щодо співробітництва з окремими постачальниками.
Обгрунтоване визначення попиту на лікарські засоби і аналіз існуючих пропозицій на регіональному або загальнодержавному рівні зумовлює необхідність створення системи накопичення комерційної інформації.
Модель державної (регіональної) системи накопичення комерційної інформації про лікарські засоби. У зв'язку з тим, що зараз змінився звичний для аптечних закладів асортимент лікарських засобів, з'явилась велика кількість невідомих раніше препаратів, насамперед, імпортованих із-за кордону, і в той же час заповнення товаропровідної мережі ліками відбувається без урахування потреби в них, гостро постає питання про створення централізованої (державної або регіональної) системи інформаційного забезпечення, особливо з постачання і реалізації ліків у фармацевтичних товаропровідних структурах.
Нами вивчено досвід економічно розвинених країн щодо систем одержання інформації про комерційно-маркетингову діяльність, її обробки та використання одержаних даних для поліпшення лікарського забезпечення. На підставі цього і з урахуванням особливостей вітчизняної системи охорони здоров'я нами розроблена модель системи накопичення комерційної інформації про лікарські засоби на ринку України (рис. 1.).
Рис. 1. Модель державного (регіонального) центру комерційної інформації про лікарські засоби
Її перший блок відтворює процес збирання даних про пропозицію лікарських засобів на ринку України, а другий - про попит. Функціонування запропонованої моделі спрямоване на отримання достовірної інформації:
? про повний обсяг імпорту лікарських засобів на ринок України як за державними каналами, так і за недержавними;
? про рівень реалізованого попиту на лікарські засоби в державних і недержавних структурах;
? про причини невідповідності між попитом та пропозицією лікарських засобів;
? про структуру споживацьких переваг і фактори, які формують споживання окремих лікарських препаратів.
Крім того, система повинна буде забезпечувати прогнозування тенденцій розвитку ринку, виявлення диспропорцій ринку та шляхи їх усунення чи запобігання. Створення банку даних з асортименту лікарських препаратів, які реалізуються окремо в державних та недержавних аптечних закладах, також віднесено до функцій моделі. При цьому окремими обліковими групами повинні стати лікарські препарати, які віднесені до списку життєво важливих, а також нові препарати.
Для одержання найбільш повної інформації про поставки ліків, як вітчизняних, так і імпортованих на ринок України (перший блок), потік даних повинен обліковуватися за двома напрямками. Перший призначений забезпечити передавання інформації про виробництво лікарських засобів у країні безпосередньо від відділів збуту фармацевтичних підприємств України до аналітичного центру - відділу обліку поставок лікарських засобів. За другим напрямком повинен відбуватись облік даних про фармацевтичну продукцію, яка надходить на територію України за імпортом. Інформацію краще отримувати відразу при увезенні, тобто при розтаможуванні товару, що провозиться через кордон. Масив інформації пропонується поділити на дані про увезення лікарських засобів окремо державними і недержавними структурами. Уся отримана інформація через центральний відділ обліку поставок лікарських засобів повинна надходити до бюро комерційної інфор-мації про лікарські засоби.
Якщо в першому блоці передбачається суцільний централізований облік, то для другого, який аналізує попит, - таке отримання інформації недоцільно, тому що стане громіздким та дорогим. У цьому випадку перевага повинна бути віддана вибірковому аналізу, що, у свою чергу, передбачає пошук та вибір надійних джерел.
Робота щодо вивчення попиту містить чотири комплекси завдань:
? здійснення регулярних спостережень за формуванням, станом, розвитком та задоволенням попиту на лікарські засоби;
? проведення спеціальних заходів щодо вивчення попиту;
? виконання прогнозних розроблень та оцінок потреб;
? обґрунтовування закупівель лікарських препаратів за рахунок коштів державного бюджету.
Науково-дослідні інститути та вищі навчальні заклади, у межах яких здійснюється науково-дослідна робота з вивчення ринку лікарських засобів, повинні стати складовою цієї системи одержання комерційної інформації, виконуючи збір та аналіз даних на різних рівнях системи.
Таким чином, розроблена система накопиченнякомерційної інформації про лікарські засоби дозволить отримувати оптимальну кількість даних про стан та перспективи розвитку фармацевтичного ринку України.
Окремі організаційні роботи зі створення системи формування інформаційного банку даних про пропозиції лікарських засобів здійснюються Комітетом з медичної та мікробіологічної промисловості України (Ком-медбіопромом).
Список використаної літератури
1. Украина. Законы. О лекарственных средствах: Закон // Голос Украины. -1996. - 7 мая.
2. Азарян Е.М. Международный маркетинг.- Киев: "Студ-центр", 1998.-200с.
3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.- М.: Изд-во "Финпрес", 1998.-416с.
4. Громовик Е.П. Особливості, проблеми та перспективи вітчизняного фармацевтичного підприємництва // Фар-мац. журн.- 1997.-№4.~С.З-П.
5. Дяченко С. ВІФЦ : інформація на вітчизняному фармацевтичному ринку //Ліки України.-1998.-№ 4.-С.32.
6. Каракай І.О. Зарубіжний досвід маркетингу у фармації // Фармац. журн.-1993.-М5.-С.25-27.
7. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1997.-156с.
8. Криков В.И., Прокопишин В.И. Организация и экономика фармации: Учебник.-М.: Медицина, 1991.- 624с.
9. Тууре Лахті, Каракай І. О. Деякі питання зарубіжного досвіду управління збутом, оптової і роздрібної торгівлі фармацевтичними препаратами // Фармац. журн.-1994.-№2.-С.96-100.
10. Цаиулин А.Н. Рынок, эластичность, цены: Учеб. пособие. Вып. 1,2- СПб.: Изд-во ВАШ при мэрии Санкт-Петербурга, 1992/1993.-С. 88-96.

 
 

Цікаве

Загрузка...