WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Дослідження попиту і пропозиції лікарських засобів - Реферат

Дослідження попиту і пропозиції лікарських засобів - Реферат


Реферат
на тему:
Дослідження попиту і пропозиції лікарських засобів
Основними складовими ринкового механізму є попит, ціна і пропозиція товарів на ринку. Взаємодія цих елементів детально буде розглянута в розділі, присвяченому ціноутворенню в системі маркетингу. У даному розділі наведено методи дослідження попиту і пропозиції лікарських засобів як важливих напрямків вивчення економічної кон'юнктури, безпосередньо пов'язаних з задоволенням потреб споживачів.
Попит розглядається як сукупність вимог на товари з боку споживачів, підкріплена купівельною спроможністю. Розрізняють декілька видів попиту: негативний, відсутній, прихований, що знижується, нерегулярний, повноцінний, надмірний, нераціональний.
Негативний попит. Ринок знаходиться в стані негативного попиту, якщо більша частина його недолюблює товар (послугу) і погоджується навіть на певні витрати, тільки б уникнути його (це щеплення, стоматологічні процедури, деякі операції, наприклад, по видаленню жовчного міхура).
Негативний попит може мати місце на деякі лікарські препарати, які мають значний побічний ефект.
Завдання маркетингу - проаналізувати, чому ринок відчуває неприязнь до товару і чи може програма маркетингу змінити негативне ставлення ринку за рахунок переробки товару, зниження цін і більш активного стимулювання.
Відсутність попиту. Цільові споживачі можуть бути не зацікавлені в товарі або байдужі до нього. Завдання маркетингу - відшукати способи поєднання властивих товару переваг з природними потребами або інтересами людини.
Прихований попит. Бажання споживачів, які неможливо задовольнити за допомогою товарів або послуг, які є на ринку. Завдання маркетингу - визначити величину потенційного ринку і створити ефективні товари і послуги, здатні задовольнити попит.
При існуванні попиту, що знижується, - завдання маркетингу - повернути тенденцію зниження попиту завдяки творчому переосмисленню підходу до запропонованого товару.
Нерегулярний попит. У багатьох організаціях збут коливається на сезонній, щоденній і навіть почасовій основі, що викликає проблеми недовантаження і перевантаження. Завдання маркетингу - відшукати засоби згладжування коливань у розподіленні попиту за часом за допомогою гнучких цін, засобів стимулювання та інших засобів проштовхування.
Повноцінний попит. Про нього кажуть, коли організація задоволена своїм торговельним рухом. Завдання маркетингу - підтримувати існуючий рівень попиту, незважаючи на зміни в споживацьких перевагах і конкуренції, що підсилюється.
Надмірний попит. У ряді організацій рівень попиту вище, ніж вони можуть або хочуть задовольнити. У даному випадку завдання "демаркетингу" відшукати засоби тимчасового або постійного зниження попиту.
Нераціональний попит. Протидія попиту на товари, шкідливі для здоров'я, потребує цілеспрямованих зусиль. Наприклад, наркотичні засоби, алкогольні напої. Завдання маркетингу - умовити прихильників відмовитися від своїх уподобань. При цьому розповсюджуються загрозливі відомості, різко піднімаються ціни і обмежується доступність товару.
При вивченні попиту на лікарські препарати прийнято розрізняти реалізований (задоволений), незадоволений і попит, що формується.
Реалізований попит - фактична реалізація лікарських засобів при достатній і постійній наявності їх в аптечній мережі.
Незадоволений попит - попит на лікарські засоби, які надходять до аптечної мережі в недостатній кількості або нерівномірно.
Попит, що формується, - це попит на нові та маловідомі лікарські засоби.
Аналіз формування попиту на лікарські засоби і прогноз перспектив його розвитку є одним серед головних етапів маркетингового дослідження фармацевтичного ринку. Попит на ліки залежить від багатьох факторів, у тому числі демографічних, соціальних, економічних, стану громадського здоров'я та ін.
Для вивчення попиту на лікарські засоби найбільш широко використовуються соціологічні дослідження, зокрема, опитування населення і медичного персоналу у вигляді анкетування або інтерв'ю та вивчення думок експертів. За результатами соціологічних досліджень:
? визначається дійсний і незадоволений попит населення на медикаменти, розробляється система розрахунку нормативних показників попиту і проводиться його короткостроковий прогноз для обгрунтування планових рішень;
? здійснюється аналіз діяльності аптечних закладів (підприємств) щодо забезпечення населення окремими фармакотерапевтичними групами лікар-ських засобів, виявляється їх частка в реалізації товарів медичного призначення; розраховується обсяг заміни медикаментів їх аналогами;
? досліджується демографічна і соціальна структура амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних хворих, які звертаються за фармацевтичною допомогою.
Обробка результатів проведеного опитування населення, провізорів і фармацевтів здійснюється таким чином. Спочатку визначається кількість звернень до аптек з досліджуваних фармакологічних груп за рік (Д): _. Дв х М х 320
, де
ДВ - кількість звернень до аптек за препаратами, установлене вибірковим обстеженням;
М - кількість аптек у даному регіоні;
320 - середня кількість днів роботи аптеки на рік;
3 - кількість днів вибіркового обстеження;
ТВ - кількість аптек, на базі яких проводиться обстеження (ТВ= 0,1М).
Потім визначається інтенсивність попиту на лікарські засоби (кількість звернень на одного жителя в регіоні)
, де
Р - інтенсивність попиту;
Д - кількість звернень за ліками до аптек;
Ч - кількість жителів у регіоні.
Коефіцієнт редукції інтенсивності попиту виражає відношення числа звернень одного жителя певної вікової групи до загальної групи контингенту осіб, що відрізняються максимально високим попитом. Цей коефіцієнт розраховується за формулою:
, де
К - коефіцієнт редукції інтенсивності попиту;
J - шифр вікової групи (від 1 до 13);
PJ - кількість звернень на одного жителя в j-й віковій групі;
РJ°- кількість звернень на одного жителя в групі максимально високого попиту.
Величина попиту на лікарські засоби обчислюється з урахуванням демографічної і соціальної структури населення даного регіону за такою формулою:
, де
Si - попит на і-тий лікарський препарат, що визначається кількістю умовних стандартів;
Дj°- кількість осіб з максимально високим попитом у регіоні;
Qi - кількість умовних стандартів і-го препарату, який придбавається при зверненні до аптеки;
п - частка звернень до різних відділів аптеки;
di - частка звернень за і-м препаратом в одному із підрозділів аптеки.
При цьому розрахована величина попиту (Si) ділиться на кількість жителів у регіоні і використовується як нормативний показник для його прогнозування. Для того, щоб визначити короткостроковий прогноз попиту на лікарські засоби (з урахуванням приросту населення), нормативний показник попиту помножується на передбачувану кількість жителів.
Вплив соціально-демографічних факторів навеличину попиту може уточнюватись за допомогою коефіцієнта еластичності попиту (?). Цей коефіцієнт показує, на скільки процентів змінюється попит на ліки при зміні факторної ознаки на 1%, і розраховується за формулою:
, де
? - коефіцієнт еластичності попиту "у" від фактора "х";
?х, ?у - приріст фактора "х" і приріст попиту "у".
Як правило, еластичність попиту на ліки (як і на інші товари) розраховується залежно від змін цін на них і від зміни доходів населення. Проте в ролі факторів, що впливають на попит ліків, можуть виступати й інші, наприклад, рівень захворюваності населення різними хворобами, зміни демографічного складу (зокрема, збільшення частини населення похилого віку, що веде до збільшення попиту на ліки) і т.п. Залежно від цих факторів також можна

 
 

Цікаве

Загрузка...