WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Визначення потреби в лікарських засобах - Реферат

Визначення потреби в лікарських засобах - Реферат


Реферат
на тему:
Визначення потреби в лікарських засобах
Проблема вивчення потреби в лікарських засобах була однією з найактуальніших в умовах централізовано-розподільчої системи Зараз, незважаючи на радикальні зміни в структурі лікарського забезпечення на-селення, постачання, зв'язку з виробником, для кожної ланки торгово-виробничого ланцюга має практичне значення визначення потреби в лікарських засобах
Методики, які пропонуються і використовуються в даному напрямку, можна умовно згрупувати таким чином
1. За тривалістю планового періоду методи, що використовуються для поточного, короткострокового, перспективного планування і довгострокового прогнозування
2. За специфікою групи лікарських засобів методи для планування потреби в препаратах широкого спектру-дії, специфічних препаратах і препаратах, споживання яких обмежено спеціальними нормами
3. За сутністю метода, що використовується при аналізі споживання і визначенні потреби нормативний (нормативи на 1000 жителів, на один ліжко-день або на 1 ліжко на рік, на 1 хворого та ін.), моделювання - трендове (вирівнювання рядів динаміки з екстраполяцією за рівнянням тенденції, експоненційне згладжування), багатофакторне (динамічне, статис-тичне), метод експертних оцінок та ін.
Зупинимось на характеристиці найбільш часто використовуваних методик визначення потреби в медикаментах
Визначення потреби в лікарських засобах специфічної дії До цієї групи належать лікарські засоби, ефективні стосовно окремих збудників хвороб (протитуберкульозні, протималярійні, антигельмінтні, протигрибкові та ін.) або такі, що вибірково діють на окремі функціональні системи організму (використовуються для лікування діабету, гастроентерологічних захворювань, жовчогінні, стимулюючі мускулатуру матки та ін.).
Споживання цих препаратів повністю залежить від захворюваності населення даними хворобами і досягнутого рівня медичної допомоги при цих видах захворювань.
Розрахунки потреби в препаратах специфічної дії слід виконувати для кожного окремо. При цьому враховується кількість хворих, для лікування яких застосовується даний препарат, витрати ліків на курс лікування і приблизна кількість курсів лікування протягом року з розрахунку на 1 хворого.
Розрахунки виконуються за формулою:
П = Р * К * Х, де
П - загальна потреба в специфічному препараті на рік;
Р - витрати препарату на курс лікування для 1 хворого;
К - кількість курсів лікування на рік, що проводиться 1 хворому;
X - кількість хворих, для лікування яких використовується даний препарат.
З багатьох видів захворювань були затверджені і розробляються зараз методичні рекомендації, в яких передбачаються найбільш оптимальні методи лікування з використанням певного переліку медикаментів, з зазначенням їх кількості, термінів приймання і т.п. Останнім часом в Україні такі методики розроблені для визначення потреби в лікарських засобах для лікування гастроентерологічних, пульмонологічних, дерматологічних, психоневрологічних, серцево-судинних та інших захворювань.
Як правило, при визначенні потреби в препаратах специфічної дії повинні використовуватись дані про рівень захворюваності населення певними хворобами, методики лікування і кількість медикаментів, що використовуються для цього, тобто найбільш прийнятним є нормативний метод. Крім того, нерідко застосовуються методи економіко-математичного моделювання, які дозволяють враховувати різні фактори, що впливають на потребу в препаратах.
Визначення потреби в лікарських засобах, застосування яких обмежено відповідними нормами. До цієї групи належать наркотичні, психотропні лікарські засоби і етиловий спирт.
Для визначення потреби в препаратах даної групи використовуються норми споживання наркотичних і психотропних лікарських засобів на 1000 населення на рік у перерахунку на діючу речовину, затверджені Мі-ністерством охорони здоров'я. До цього часу використовуються такі нормативи: морфіну гідрохлориду - 0,3, промедолу - 5,0, омнопону - 0,3, кокаїну гідрохлориду - 0,2, етилморфину гідрохлориду - 0,1, етаміналу-натрію (барбамілу) - 20,0, циклобарбіталу - 0,5, естоцину гідрохлориду - 0,3. У вихідних даних цих нормативів ураховано багато факторів, що впливають на потребу в цій групі препаратів: захворюваність, структура і спеціалізація ліжкового фонду, доступність стаціонарної і амбулаторно-поліклінічної допомоги та ін.
Розрахунок потреби виконується за такою формулою:
, де
П - максимально допустимий розмір потреби в даному лікарському засобі на рік;
Н - норматив потреби для даного лікарського препарату на 1000 осіб на рік;
Ч - чисельність населення.
При визначенні річної потреби в наркотичних і психотропних лікарських засобах беруться до уваги наявні запаси препаратів на аптечних складах і в аптечній мережі з перерахуванням на чисту речовину.
Потреба в етиловому спирті також визначається на підставі встановлених нормативів: на 1 ліжко на рік залежно від виду спеціалізованої медичної допомоги; на 1000 амбулаторно-поліклінічних відвідувань; на 1000 виїздів швидкої допомоги; на 1 місце в дитячих закладах; на 1000 учнів шкіл.
Річна норма споживання етилового спирту розраховується множенням кількості відповідних показників на встановлений норматив.
Розрахунок потреби в препаратах широкого спектру дії. До цієї групи належать препарати, які використовуються при багатьох захворюваннях. Це антибіотики, сульфаніламідні препарати, похідні нітрофурану, окислювачі, солі важких металів, феноли та ін. Сюди ж відносяться симптоматичні препарати, що застосовуються для лікування різних розладів функціональних систем організму, які мають однакові прояви або різну етіологію. До таких лікарських засобів належать анальгезуючі і жарознижуючі, збуджуючі центральну нервову систему, снодійні, седативні і нейролептичні, місцевоанестезуючі, обволікаючі і адсорбуючі, в'яжучі, блювотні і відхаркуючі, послаблюючі, серцево-судинні, вітаміни, гормональні препарати та ін.
Розрахунки потреби в препаратах даної групи базуються на відомостях про фактичне їх використання з урахуванням повноти задоволення попиту.
У зв'язку з розширенням асортименту лікарських засобів на ринку України, появою різноманітних лікарських форм одного препарату доцільно проводити аналіз динаміки споживання в перерахунку на діючу речовину. У ході аналізу слід установлювати можливі зміни в попиті на препарати даних фармакотерапевтичних груп, а також ураховувати тенденції заміни окремих препаратів.
Робота з визначення потреби в препаратах широкого спектру дії має два етапи:
1) збір необхідних вихідних даних і їх аналіз;
2) проведення розрахунків для визначення розмірів потреби в окремих лікарських засобах.
З метою наукової обгрунтованості даних потреби в лікарських засобах широкого спектру дії використовуються сучасні методичні підходи: визначення річної і квартальної потреби з урахуванням квартальних індексів, з використаннямекономіко-математичних методів, за допомогою методу колективних експертних оцінок.
Обгрунтування потреби в лікарських засобах на рівні закладів охорони здоров'я. Під впливом розвитку децентралізованих зв'язків між лікувально-профілактичними, аптечними закладами та підприємствами-виробниками і оптовими фірмами все більшого значення набуває визначення потреби в лікарських засобах на рівні організації (підприємства). З цією метою найбільш доцільне застосування нормативного, індексного і методу експертних оцінок. Здійснюється в основному поточне планування на місяць, квартал і рік. У розрахунках усі лікарські засоби поділяються на дві групи: а) тривалого застосування (або споживання яких рівномірне); б) короткочасового застосування.
Потреба в лікарських засобах, споживання яких рівномірне, визначається за середньою величиною споживання за попередній період
, де
П - потреба на місяць, квартал,
Р - сума витрат препарату за п місяців

 
 

Цікаве

Загрузка...